Chúa Nhật 1 Mùa Chay
Bài Đọc I: Genesis 9:8-15 II: 1Peter 3:18-22
Phúc Âm
Maccô 1:12-15

12 Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa.
13 Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.
14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giêsu đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.
15 Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Chúa Giê-su bắt đầu cuộc rao giảng của Ngài với lời hứa là uy quyền của Thiên Chúa sẽ đến với những ai mở lòng tiếp nhận Lời Ngài và con đường phục vụ trong yêu thương của Ngài.


Suy Niệm
  1. Những tin mừng nào tôi được nghe từ Chúa Giê-su?
  2. Khi tôi dấn thân trong công tác mục vụ và phục vụ, tôi có dành thời giờ để cải hóa chính tôi không?
  3. Những sự cám giỗ trong đời sống hằng ngày của tôi là gì? Tôi thường phạm tội gì?
  4. Tôi cần làm gì để "ăn năn," "sám hối," và thoát bỏ khỏi tội lỗi?
  5. Trong những sự cám giỗ hằng ngày, tôi có nhận biết sự hiện diện và giúp đỡ của Chúa Thánh Thần không?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next