Chúa Nhật Thương Khó
Bài Đọc I: Isaiah 50:4-7 II: Philippians 2:6-11
Phúc Âm
Matthêu 26:14-27:66
Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Đức Giêsu chịu nạn và chịu chết.


Suy Niệm
  1. Theo dõi một nhân vật nào đó từ bữa tiệc ly cho tới khi Chúa chết. Nhân vật này có thể là Đức Giêsu, Phêrô, Giuđa, lính La Mã, hay bất cứ ai.

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next