Lễ Chúa Thăng Thiên
Bài Đọc I: Acts 1:1-11 II: Ephesians 1:17-23
Phúc Âm
Matthêu 28:16-20

16 Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến.
17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.
18 Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.
19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,
20 dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế".


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Chúa Giêsu trao phó cho các tông đồ nhiệm vụ và quyền rao giảng cho muôn dân những gì họ đã được mắt thấy, tai nghe từ nơi Ngài để tiếp tục sứ mạng rao giảng của Ngài cho đến ngày tận thế.


Suy Niệm
  1. Tôi đang đáp trả như thế nào lời mời gọi của Chúa Giêsu đi rao giảng Tin Mừng của Ngài cho muôn dân?
  2. Nếu tôi hỏi Chúa Giêsu tôi cần làm gì để đáp lại lời mời gọi đó thì Ngài sẽ nói gì với tôi?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn