Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Bài Đọc I: Acts 2:1-11 II: 1Cor 12:3-7,12-13
Phúc Âm
Gioan 20:19-23

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an!"
20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.
21 Người lại nói với các ông : "Chúc anh em được bình an ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."
22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.
23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Các môn đệ nhận lãnh Chúa Thánh Thần và tiếp tục sứ mạng của Đức Giêsu.

Chúa Giêsu thổi hơi lên các môn đệ để ban cho họ sự sống mới làm con cái Thiên Chúa. Với sức sống mới này, họ sẽ có thể chiến đấu với thần dữ.


Suy Niệm
  1. Hãy hình dung Chúa Giêsu nói với tôi nhiều lần câu "Bình an cho con." Để ý tới dung mạo, cử chỉ, giọng nói, ánh mắt, và các chi tiết khác về Người.
  2. Hãy cảm nhận hơi thở của Chúa. Đã bao giờ tôi cảm nhận được sức mạnh của Thánh Thần Chúa chưa? Khi nào?
  3. Với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, tôi có chống trả lại sự dữ trong tôi hay trong xã hội không?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next