Chúa Nhật 31 Thường Niên
Bài Đọc I: Malachi 1:14;2:2,8-10 II: 1Thessalonians 2:7-9,13
Phúc Âm
Matthêu 23:1-12

1 Bấy giờ, Đức Giê su nói với đám đông và các môn đệ Người rằng:
2 "Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy.
3 Vậy, những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ; nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm.
4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì không buồn động ngón tay vào.
5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài.
6 Họ ưa ngồi cổ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường,
7 ưa được người ta chào hỏi ở nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "rápbi".
8 "Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là "rápbi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.
9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trờí.
10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Kitô.
11 Trong anh em người làm lớn hơn cả, phải là người phục vụ anh em.
12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.


Suy Niệm
  1. Bạn nghĩ gì thiết thực về câu tục ngữ "Đừng nghe những gì người ta nói mà hãy nhìn những gì người ta làm"? Hành động của bạn có phản ảnh lời nói của bạn không?

  2. Những thúc đẩy nào làm bạn bỏ công vào sinh hoạt xã hội, sinh hoạt cộng đoàn?

  3. Lòng ao ước của bạn là để phục vụ hay để được phục vụ? Thái độ của bạn ra sao khi bạn phục vụ tha nhân?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next