Chúa Nhật 24 Thường Niên
Bài Đọc I: Sirach 27:30-28:7 II: Romans 14:7-9
Phúc Âm
Matthêu 18:21-35

21 Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?"
22 Đức Giêsu đáp: "Thầy khôngbảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy".
23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách.
24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn nén vàng.
25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ.
26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết".
27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.
28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao!"
29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh".
30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho tới khi trả xong nợ.
31 Thấy sự việc xãy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện.
32 Bấy giờ, tôn chủ đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta,
33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?"
34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.
35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình".


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Nếu muốn được Chúa tha thứ, thì hãy tha thứ cho kẻ khác. Nếu đòi ai ép trả cho công bằng, thì Chúa cũng đòi như vậy.


Suy Niệm
  1. Bạn hãy đặt mình làm một trong ba người trong dụ ngôn: ông vua, người đầy tớ, người đồng bạn. Bạn nghe thấy gì? Bạn cảm thấy ra sao? Bạn lý luận những gì trong cuộc gặp gỡ?
  2. Động cơ nào thúc đẩy bạn tha thứ? Tại sao bạn phải luôn tha thứ? Bạn được lợi gì và thua thiệt gì khi bạn tha thứ?
  3. Chúa Giêsu dạy trong kinh Lạy Cha: "Xin Cha tha cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có lỗi chúng con". Bạn hãy hồi tưởng lại những dịp bạn đã tha thứ người khác, và so sánh với sự tha thứ Chúa ban cho bạn qua bí tích hòa giải.
  4. Bạn cảm nghiệm ra sao khi bạn được tha thứ và khi bạn tha thứ cho ai khác?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next