Chúa Nhật 22 Thường Niên
Bài Đọc I: Jeremiah 20:7-9 II: Romans 12:1-2
Phúc Âm
Matthêu 16:21-27

21 Từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lạí.
22 Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!"
23 Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô:"Xatan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người".
24 Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.
25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.
26 Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?
27 Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Là những môn sinh của Chúa Giê-su, chúng ta đi theo bước chân Ngài: bước đầu là từ bỏ và vô hữu hóa chính mình để được đổ đầy thánh linh và tình yêu, bước tiếp mới có thể tiếp nhận khổ đau và cái chết theo kế hoạch và tình yêu của Chúa Cha.


Suy Niệm
  1. Người ta thường nói hỏa ngục được lót bằng những ý hướng tốt. Bạn có thể nghĩ về một vài thành công đáng ca ngợi của mình, động lực thúc đẩy là gì? Những động lực này liệu có hoàn toàn phàm tục chăng?
  2. Thập giá nào bạn đang vác trên vai? Bạn vác với thái độ nào? Liệu có cách nào để biến những đau khổ thành tình yêu: tình yêu cho Chúa và cho nhau?
  3. Có phải bạn là thập giá cho những người khác không? Tại sao bạn làm thế?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next