Chúa Nhật 21 Thường Niên
Bài Đọc I: Isaiah 22:15,19-23 II: Romans 11:33-36
Phúc Âm
Matthêu 16:13-20

13 Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê Người hỏi các môn đệ rằng : "Người ta nói Con Người là ai ?
14 Các ông thưa : "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ"
15 Đức Giêsu lại hỏi : "Còn anh em , anh em bảo Thầy là ai?"
16 Ông Si-mon Phê rô thưa : " Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên chúa hằng sống".
17 Đức Giêsu nói với ông : "Này anh Si-mon con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.
18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.
19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy".
20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Phêrô tuyên xưng đức tin trong Chúa Kitô. Chúa Giêsu bổ nhiệm Phêrô làm người lãnh đạo của Giáo hội và người giữ chìa khóa nước trời.


Suy Niệm
  1. Nếu Chúa Giêsu đến và hỏi tôi ngày hôm nay Ngài là ai, tôi sẽ trả lời ra sao? Nếu người ta hỏi tôi Chúa Giêsu là ai, tôi sẽ giải thích như thế nào?
  2. Chúa Giêsu gọi Phêrô làm người lãnh đạo Giáo hội, Chúa Giêsu gọi tôi trong vai trò gì?
  3. Hình dung tôi đang hiện diện ở thành Xê-da-rê Phi-lip-phê cùng với các môn đệ. Tôi thấy Chúa Giêsu phản ứng như thế nào (cử chỉ, dung mạo, giọng nói) trước câu trả lời của Phêrô? Phản ứng của các tông đồ như thế nào khi Chúa Giêsu bổ nhiệm Phêrô làm người lãnh đạo Giáo hội?

  4. Tự đặt mình vào địa vị của Phêrô. Tôi sẽ làm gì cho Giáo hội?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next