Chúa Nhật 20 Thường Niên
Bài Đọc I: Isaiah 56:1,6-7 II: Romans 11:13-15,29-32
Phúc Âm
Matthêu 15:21-28

21 Ra khỏi đó, Đức Giêsu lui về miền Tia và Xi-đon,
22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: "Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỵ ám khổ sở lắm !"
23 Nhưng Người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: "Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!"
24 Người đáp : "Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà ít-ra-en mà thôi.
25 Bà ấy đến lạy mà thưa Người rằng : "Lạy Ngài xin cứu giúp tôi !"
26 Người đáp: "Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con"
27 Bà ấy nói : "Thưa Ngài đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống".
28 Bấy giờ Đức Giêsu đáp : "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy". Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.


Một Điểm Chính
Đức tin đặc biệt của người đàn bà ngoại giáo và lời cầu xin khiêm tốn của bà đã làm Chúa Giêsu xúc động.
Chi Tiết Hay
- Thánh Mác-cô cũng tường thuật lại câu chuyện này (Mk 7:24-37). Nhưng thánh Mác-cô và thánh Mát-thêu viết Phúc âm vào hai thời kỳ khác nhau và cho hai giới người khác nhau. Mác-cô viết cho những Kitô hữu không phải gốc Do thái, Người trình bày tin mừng cứu độ trước hết được rao giảng cho người Do thái, sau đó mới đến người ngoại đạo. Mát-thêu viết cho những người Kitô hữu gốc Do thái, Người loan báo rằng chỉ có đức tin mới san bằng những cách biệt giữa người Do thái và người ngoại đạo.

- (c.21) Tia và Sidon là hai thành phố gần bờ biển Địa Trung Hải, bây giờ thuộc về Lê-ban-non. Miền này không thuộc về Galilê nhưng sát biên giới Galilê về phía Bắc .

- Để tránh sự bách hại của Hêrôđê và các nhà cầm quyền Do thái, Chúa Giêsu đến Tia và Sidon để huấn luyện các tông đồ.

- (c. 22) Lời cầu của người đàn bà đầy niềm tin, nhẫn nại và khiêm tốn. Bà nhận biết Chúa Giêsu là đấng Cứu Thế (dòng dõi David) nhưng người Do Thái không chấp nhận.

- (c.24) Sứ vụ đầu tiên của Đức Giêsu là rao giảng ơn cứu độ cho dân Do Thái. Sau đó, Ngài mới loan báo cho toàn nhân loại.


Suy Niệm
  1. Đức tin bền đỗ của người đàn bà làm tôi nghĩ gì về đức tin của tôi với Chúa?

  2. Thái độ của tôi như thế nào đối với những người không Công Giáo nhưng sống đúng với tinh thần Phúc Âm?

  3. Khi lời cầu xin của tôi không được chấp nhận thì tôi đối với Chúa như thế nào?

  4. Khi có một người cứ nài nỉ van xin tôi giúp đỡ, tôi sẽ đối xử như thế nào?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next