Chúa Nhật 14 Thường Niên
Bài Đọc I: Zechariah 9:9-10 II: Romans 8:9,11-13
Phúc Âm
Matthêu 11:25-30

25Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.
26 Vâng, lạy Cha,vì đó là điều đẹp ý Cha.
27 "Cha đã giao phó mọi sự cho tôi.Và không ai biết Người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết Chúa Cha, trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho.
28 "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.
29 Anh em hãy mang lấy ảch của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.
30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng".


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Chỉ những ai được Chúa mặc khải mới tiếp nhận tin mừng cứu rỗi, tuy nhiên sự mặc khải chỉ đến với những ai mở lòng mới đón nhận còn ai kiêu ngạo thì sẽ bị chối từ.


Suy Niệm
  1. Có phải tôi luôn hành động dựa vào trí hiểu biết không thôi? Hay tôi để lòng mình hướng dẫn trong nhân hậu và khiêm nhường? Tôi thuộc loại người nào?
  2. Điều gì làm mối liên hệ giữa Chúa Cha và Chúa Con Giêsu quá mật thiết? Còn liên hệ giữa tôi với Chúa có gần gũi không? Làm sao tôi có thể cải tiến mối liên hệ này?
  3. Luật và lời của Chúa Giêsu thì êm ái và nhẹ nhàng "ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng." Tôi đang phải mang những gánh nặng gì? Công việc, học hành, gia đình, tiền bạc, ước vọng...? Những gánh nặng có cần thiết không? Làm sao tôi có thể làm nhẹ bớt những gánh nặng này? Làm sao Chúa Giêsu có thể làm nhẹ bớt gánh nặng này.

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next