Chúa Nhật 13 Thường Niên
Bài Đọc I: 2Kings 4:8-11,14-16 II: Romans 6:3-4,8-11
Phúc Âm
Mathêu 10:37-42

37 "Ai yêu cha hay yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai hay con gái mình hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.
38 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy.
39 Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.
40 "Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.
41 Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.
42 Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu."


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Tình thương của Chúa phải được đặt lên hàng đầu, trên cả tình yêu của gia đình và bản thân. Sự đón tiếp và giúp đỡ những người anh em trong chúng ta được coi như chính như sự đón tiếp và giúp đỡ Chúa.


Suy Niệm
  1. Tôi đặt Chúa ở vị trí nào trong đời sống?
  2. Đâu là trở ngại cho tôi trên đường làm môn đệ Chúa? Tôi phải chịu những thiệt thòi nào khi theo Chúa?
  3. Tôi phải làm thế nào để nhìn thấy Chúa trong mọi người xung quanh?
  4. Tại sao Chúa muốn tôi từ bỏ mình để theo Chúa?
  5. Thái độ của tôi thế nào đối với những người "khác biệt" với tôi trong lối sống, đức tin, văn hóa, giáo dục,v.v...?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next