Chúa Nhật 7 Thường Niên
Bài Đọc I: Levi 19:1-2, 17-18 II: 1Cor 3:16-23

Phúc Âm
Mt 5:38-48

38 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.
39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu ai bị vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.
40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài.
41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm.
42 Ai xin, thì anh hãy cho; ai muốn vay mượn, thì anh đừng ngoảnh mặt đi.
43 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.
44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.
45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.
46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?
47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?
48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.


Một Điểm Chính
Chúa Giêsu kiện toàn luật Thiên Chúa (tiếp theo).
Bài phúc âm tuần qua đưa ra bốn thí dụ cho thấy Chúa Giêsu không bác bỏ nhưng chỉ kiện toàn lề luật cựu ước. Bài phúc âm tuần này dùng hai thí dụ khác để nói lên cùng một tư tưởng: Chúa Giêsu kiện toàn thay vì đặt ra lề luật.


Chi Tiết Hay


Suy Niệm

  1. Hãy nghe Chúa nói và hình dung giọng nói và cử chỉ của Ngài. Những lời Chúa nói có hàm ý gì? Tôi có ngạc nhiên không?

  2. Tôi có thể làm theo những gì Ngài dạy không? Tôi có muốn không?

  3. Nếu tôi theo Chúa để đạt đến sự hoàn hảo, tôi sẽ ra sao với mọi người và với chính tôi?


Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next