Chúa Nhật 2 Thường Niên
Bài Đọc I: Isaiah 49:3,5-6 II: 1Cor 1:1-3
Phúc Âm
Gioan 1:29-34

29 Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian.
30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.
31 Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Israel, tôi đến làm phép rửa trong nước."
32 Ông Gioan còn làm chứng: "Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người.
33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: "Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần."
34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.


Chi Tiết Hay


Một Điểm Chính

CHIÊN THIÊN CHÚA, ĐẤNG XÓA TỘI TRẦN GIAN

Gioan Tẩy Giả hầu như không biết Chúa Giêsu là ai, nhưng ông là người đầu tiên đã làm chứng và tuyên xưng Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng có uy quyền xóa tội trần gian. Gioan đã minh chứng qua những điều ông thấy và diễn tả là Thần Khí ngự xuống và ở cùng Chúa Giêsu.


Suy Niệm
  1. Những người tới với thánh Gioan Tẩy Giả bên bờ sông Jordan, một số lớn xin đưọc thanh tẩy, một số có mặt vì sự tò mò hiếu kỳ hay do bạn bè lôi kéo, còn một số nhỏ đi theo để tra hỏi bắt bẻ.

    Khi tôi tham gia những hoạt động trong xứ đạo, trong gia đình Đồng Hành, tôi thuộc lớp người nào bên bờ sông Jordan?

  2. Gián đoạn nghi thức rửa tội, tự đặt mình thấp bé và dồn sự chú ý của dân chúng về một nhân vật khác, Gioan Tẩy Giả đã táo bạo vượt qua cái tôi của mình và ông đã hành động theo sự hướng dẫn của Thánh Linh. Ông biến chính mình thành dụng cụ của Thánh Linh.

    Động lực nào thúc đẩy tôi trong các hành động?

  3. Gioan Tẩy Giả chọn một nơi cạn nước nhất, chỗ dân muôn xứ có thể qua lại buôn bán du lịch. Vì thế chung quanh thánh nhân hôm nay, không phải chỉ có những người Do Thái, nhưng có thể có nhiều màu da khác nhau, nhiều văn hóa khác nhau, nhiều trình độ trí thức, giầu nghèo.

    Có phải sự nhiệt thành tông đồ của tôi chỉ để cho một mình tôi, một mình gia đình tôi hay một mình nhóm của tôi?


Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next