Lễ Chúa Ba Ngôi
Bài Đọc I: Exodus 34:4-6,8-9 II: 2Cor 13:11-13
Phúc Âm
Gioan 3:16-18

16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.
17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.
18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa.


Chi Tiết Hay
Một Điểm Chính

Thiên Chúa thương yêu thế gian đến mức cho Con của Ngài xuống thế gian để cứu độ chúng ta. Ai tin vào Chúa Giêsu sẽ được sống đời đời.


Suy Niệm
  1. Thánh Gioan nhấn mạnh đến liên hệ mật thiết giữa đức tin và tình yêu. Đức tin là một sự kết hợp đầy tình thương giữa chúng ta với Chúa Giêsu. Đức tin của tôi có phải là "đức tin của tình thương" không? Hay đức tin của tôi chỉ gắn liền với lề luật và truyền thống?
  2. Kinh nghiệm nào trong đời sống đã giúp tôi thấy rõ tình Chúa thương tôi?
  3. Làm thế nào lời dạy dỗ của Chúa Giêsu lại đưa tôi đến gần Thiên Chúa?
  4. Đức tin của tôi được nuôi dưỡng bằng những sinh hoạt nào?

Xin bổ túc thêm hoặc Xem phần bổ túc tuần này
Đại Gia Đình Đồng Hành hợp soạn

Previous Next