ĐH 2001.03 | Trước Ngưỡng Cửa Hôn Nhân

 

Trang chính Bao DH 2001 2001-03
.

Chọn Chúa Trong Mọi Chi Tiết Của Đời Tôi

T.T.N.

 
 

Trên nguyên tắc, đă là Ki-tô hữu th́ hầu như ai cũng đă chọn Chúa làm cùng đích của đời ḿnh. Tuy nhiên cái nguyên tắc chung này khi được áp dụng vào đời sống cụ thể của từng người th́ lại khác nhau rất nhiều: có người chọn Chúa một cách triệt để, có người chọn Chúa một cách nửa vời, c̣n có người th́ chỉ chọn Chúa như một món trang trí “cho có với thiên hạ.”

Thông thường, chọn Chúa trong những việc lớn th́ tương đối dễ, v́ khi ấy tôi chứng tỏ được ḷng quảng đại, sự hi sinh, ḷng can đảm, của ḿnh. Khi chọn Chúa trong các việc lớn tôi dễ cảm thấy ḿnh anh hùng! Ngược lại, chọn Chúa trong từng chi tiết vụn vặt của đời ḿnh quả là một việc khó, bởi v́ muốn làm được như thế th́ tôi phải luôn luôn đặt ḿnh về phía Chúa: từ ư nghĩ, lời nói, hành động tất cả phải qui chiếu về một ḿnh Chúa mà thôi. Ấy thế mà tôi th́ lại có rất nhiều điểm để qui chiếu đời tôi. Điểm qui chiếu đầu tiên là chính bản thân tôi; kế đó là các đối tượng, các mục đích mà tôi ưa thích. Lại nữa, tôi không phải là một ẩn sĩ để có thể ở trong tịch mịch chỉ có ḿnh tôi với Chúa. Tôi phải liên tục giao tiếp với tất cả những sinh hoạt phức tạp của môi trường chung quanh. Tôi không thể bỏ chúng, nhưng đồng thời tôi cũng không thể đặt chúng ngang hàng với Thiên Chúa. Để có thể dấn thân vào những sinh hoạt ấy mà không phản bội lại Thiên Chúa, tôi phải liên lỉ chọn Ngài trong từng giây phút, trong từng chi tiết nhỏ nhặt của đời tôi. Muốn thực hiện được điều này, trước tiên tôi cần liên tục khẳng định lại sự lựa chọn căn bản của ḿnh, trước tiên tôi cần đặt trọn tư tưởng của tôi hướng về Chúa. Cần phải liên tục nhắc đi nhắc lại luôn để tạo ra một xác quyết là tôi phải hoàn toàn thuộc về Chúa. Từ bước ổn định tư tưởng này, các lời nói và việc làm của tôi sẽ được tư tưởng căn bản ấy chỉ đạo và điều khiển. Tư tưởng ổn định xác quyết th́ lời nói và việc làm cũng sẽ ổn định, và nếu có bất ổn th́ cũng dễ điều chỉnh sửa sai. Chúa ban cho tôi một món quà quí giá là tư tưởng. Vậy th́ lễ vật đầu tiên và quí giá nhất mà tôi có thể dâng và phải dâng lên Thiên Chúa chính là tư tưởng của tôi. Một khi tư tưởng của tôi đă thuộc hẳn về Chúa, nó sẽ hướng dẫn trọn vẹn con người tôi về với Ngài.

Để có thể chọn Chúa trong từng chi tiết nhỏ nhặt của đời ḿnh, tôi phải chọn Chúa ngay từ lănh vực quan trọng nhất của cuộc đời: tư tưởng chính là lănh vực quan trọng nhất ấy. Nếu tư tưởng của tôi chưa thuộc hẳn về Chúa, th́ khi phải liên tục chọn Chúa trong những chuyện vụn vặt của đời ḿnh, tôi sẽ gặp nhiều khó khăn lấn cấn v́ cứ phải so đo cân nhắc luôn. Hơn nữa, một khi tư tưởng chưa thuộc hẳn về Chúa th́ những chi tiết vụn vặt ấy dễ vuột khỏi sự kiểm soát của chính tôi để chạy tuột theo đà của chúng. Lúc bấy giờ tôi không c̣n là của Chúa, cũng không c̣n là của tôi, mà chỉ c̣n là nô lệ cho những thần tượng lợi thú nào đó của ḿnh mà thôi.

Lạy Chúa, xin cho tư tưởng của con luôn luôn hướng trọn về Ngài. Amen.

 

(Trích trong Simonhoa.com website)