========================================================

Chúa Nhật 2 Phục Sinh A -Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa 23 Apr 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
Chúa Nhật 2 Phục Sinh-A - Lòng Thương Xót Chúa CV 2:42-47
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Lòng Thương Xót Chúa Vô Biên"

  "Linh Mục Mátthêu Nguyễn Khắc Hy dòng Xuân Bích
  "Phó Giám Đốc Đại Chủng Viện Thần Học- Theological College- Washington D.C."
  "Giáo Sư Thần học Tín Lý- Catholic University of America- Washington D.C."
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Sự Thật, Lòng Thương Xót Và Niềm Vui"
  "Bài Giảng Thứ Năm Tuần Thánh tại Roma - ĐTC Phanxicô xin cầu cho các Linh Mục"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Phục Sinh Huy Hoàng - Theo Gót Chân Mẹ- "
  "Trích sách Thần Đô Huyền Nhiệm Thiên Chúa- của Chân Phước Mẹ Maria của Chúa Giêsu Thành Agreda"
  ""
 • Tin Tức
  ""
  ""
  "Thân Mời:"
  "Taize Contemplation Series"
  " Cộng Đoàn Light Works/CLC Đồng Hành và Heartsongs Tâm Tình Ca/ASTM Thân Mời "
  "ACE Vùng Hoa Thạnh Đốn cùng đến cầu nguyện-"
  ""CT Taize 1. "
  " 2.
  " 3. Adoration 10 June 2017"
  "tại Giáo xứ St Philip Falls Church, VA vào 8g tối"
  "Xin Chúa chúc lành cho ACE"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh A 16 Apr 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh-A Ga 20, 1-9
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Ông Đã Thấy Và Đã Tin"

  "Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An
  "CX GX Kim Ngọc - GP Phan Thiết"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Theo Chân Thánh Nữ Magdala Đi Tìm Chúa Chúng Ta Phục Sinh Khải Hoàn"
  "Thị Kiến của Chân Phước Nữ Tu Anna Catherine Emmerick"
  """
  "Cha Nguyễn Hữu An CX GX Kim Ngọc - GP Phan Thiết- Xin Quý Thính Giả""
  "Giúp Cha xây dựng Bàn Thờ Bằng Cẩm Thạch Cho Giáo Họ "Nước Trời" Đang Xây Cất""
  ""Tốn kém vào khoảng 3,300USD - Xin Lien lạc với Cha đt 84 9 18 57 91 45"
  ""hoặc gọi ASTM để được hướng dẫn 703-698-0641"
  ""Xin Cám ơn Lòng Hảo Tâm của Quý Vị Thính Giả Thân Thương"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Hãy Hết Lòng Tin Tưởng Nơi Ya Vê"
  ""
 • Tin Tức
  ""
  ""
  "Thân Mời:"
  "Taize Contemplation Series"
  " Cộng Đoàn Light Works/CLC Đồng Hành và Heartsongs Tâm Tình Ca/ASTM Thân Mời "
  "ACE Vùng Hoa Thạnh Đốn cùng đến cầu nguyện-"
  ""CT Taize 1. "
  " 2.
  " 3. Adoration 10 June 2017"
  "tại Giáo xứ St Philip Falls Church, VA vào 8g tối"
  "Xin Chúa chúc lành cho ACE"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Thứ Sáu Tuần Thánh A- 14 Apr 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Thứ Sáu Tuần Thánh - Dt 4:14-16; 5:7-9
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Thương Tế Theo Phẩm Hàm Melkicede"

  "Đức Cha Phêrô Nguyễn Khãm
  "Gíám Mục Giáo Phận Mỹ Tho, Nam Việt Nam"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Mẹ Dưới Chân Thánh Giá"
  "Trích Sách "Thần Đô Huyến Nhiệm Thiên Chúa - Cuộc Đời của Đức Mẹ""
  ""của Chân Phước Nữ Tu Maria de Jesus of Agreda- Tây Ban Nha- dòng Đồng Công Phiên Dịch"
  """
  "Cha Nguyễn Hữu An CX GX Kim Ngọc - GP Phan Thiết- Xin Quý Thính Giả""
  "Giúp Cha xây dựng Bàn Thờ Bằng Cẩm Thạch Cho Giáo Họ "Nước Trời" Đang Xây Cất""
  ""Tốn kém vào khoảng 3,300USD - Xin Lien lạc với Cha đt 84 9 18 57 91 45"
  ""hoặc gọi ASTM để được hướng dẫn 703-698-0641"
  ""Xin Cám on Lòng Hảo Tâm của Quý Vị Thính Giả Thân Thương"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""
 • Tin Tức
  ""
  ""
  "Thân Mời:"
  "Taize Contemplation Series"
  " Cộng Đoàn Light Works/CLC Đồng Hành và Heartsongs Tâm Tình Ca/ASTM Thân Mời "
  "ACE Vùng Hoa Thạnh Đốn cùng đến cầu nguyện-"
  ""CT Taize 1. "
  " 2.
  " 3. Adoration 10 June 2017"
  "tại Giáo xứ St Philip Falls Church, VA vào 8g tối"
  "Xin Chúa chúc lành cho ACE"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Thứ Năm Tuần Thánh A- 13 Apr 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Thứ Năm Tuần Thánh - Gn 13:1-15
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Thầy Rữa Chân Con Sao?"

  "Đức Cha Phêrô Nguyễn Khãm
  "Gíám Mục Giáo Phận Mỹ Tho, Nam Việt Nam"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Thứ Năm Tuần Thánh"
  "Thầy Phó Tế Giuse Nguyễn Xuân Văn - GX Thánh Gioan - GP Worcester- MA, Hoa Kỳ"
  """
  "Cha Nguyễn Hữu An CX GX Kim Ngọc - GP Phan Thiết- Xin Quý Thính Giả""
  "Giúp Cha xây dựng Bàn Thờ Bằng Cẩm Thạch Cho Giáo Họ "Nước Trời" Đang Xây Cất""
  ""Tốn kém vào khoảng 3,300USD - Xin Lien lạc với Cha đt 84 9 18 57 91 45"
  ""hoặc gọi ASTM để được hướng dẫn 703-698-0641"
  ""Xin Cám on Lòng Hảo Tâm của Quý Vị Thính Giả Thân Thương"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""
 • Tin Tức
  ""
  ""
  "Thân Mời:"
  "Taize Contemplation Series"
  " Cộng Đoàn Light Works/CLC Đồng Hành và Heartsongs Tâm Tình Ca/ASTM Thân Mời "
  "ACE Vùng Hoa Thạnh Đốn cùng đến cầu nguyện-"
  ""CT Taize 1. "
  " 2.
  " 3. Adoration 10 June 2017"
  "tại Giáo xứ St Philip Falls Church, VA vào 8g tối"
  "Xin Chúa chúc lành cho ACE"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Lễ Lá (Thương Khó) A- 09 Apr 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Thương Khó Chúa Kitô-A - Rước Lá Mt 21, 1-11
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Các Trẻ Do Thái Cầm Cành Ô-liu Đi Đón Chúa"

  "Linh Mục Mát Thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích
  "Giáo Sư Thần Học về Tín Lý - Catholic University of America- Washington.D.C."
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Người Tín Hữu Vô Thần"
  "Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên - Hãi phòng"
  """
  "Cha Nguyễn Hữu An CX GX Kim Ngọc - GP Phan Thiết- Xin Quý Thính Giả""
  "Giúp Cha xây dựng Bàn Thờ Bằng Cẩm Thạch Cho Giáo Họ "Nước Trời" Đang Xây Cất""
  ""Tốn kém vào khoảng 3,300USD - Xin Lien lạc với Cha đt 84 9 18 57 91 45"
  ""hoặc gọi ASTM để được hướng dẫn 703-698-0641"
  ""Xin Cám on Lòng Hảo Tâm của Quý Vị Thính Giả Thân Thương"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Đón Xác Chúa Từ Trên Thánh Giá"
  "Bài của Chân Phước Anna Catherina Emmerick"
 • Tin Tức
  ""
  ""
  "Thân Mời:"
  "Taize Contemplation Series"
  " Cộng Đoàn Light Works/CLC Đồng Hành và Heartsongs Tâm Tình Ca/ASTM Thân Mời "
  "ACE Vùng Hoa Thạnh Đốn cùng đến cầu nguyện-"
  ""CT Taize 1. "
  " 2.
  " 3. Adoration 10 June 2017"
  "tại Giáo xứ St Philip Falls Church, VA vào 8g tối"
  "Xin Chúa chúc lành cho ACE"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 5 Mùa Chay A- 02 Apr 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Thứ 5 Mùa Chay A - Ga 11, 1-45
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Thầy Là Sự Sống Lại"

  "Linh Mục Anrê Lương Vĩnh Phú
  "Chánh Xứ Giáo Xứ Bình An, Giáo Phận Phan Thiết, Việt Nam"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Vì Sao Bút Chì Có Cục Tẩy "
  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An -CX GX Kim Ngọc - GP Phan Thiết"
  """
  "Cha Nguyễn Hữu An CX GX Kim Ngọc - GP Phan Thiết- Xin Quý Thính Giả""
  "Giúp Cha xây dựng Bàn Thờ Bằng Cẩm Thạch Cho Giáo Họ "Nước Trời" Đang Xây Cất""
  ""Tốn kém vào khoảng 3,300USD - Xin Lien lạc với Cha đt 84 9 18 57 91 45"
  ""hoặc gọi ASTM để được hướng dẫn 703-698-0641"
  ""Xin Cám on Lòng Hảo Tâm của Quý Vị Thính Giả Thân Thương"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Mẹ Nhìn Con Yêu Dấu- Cùng Với Đức Mẹ Theo Chân Chúa"
  ""
 • Tin Tức
  ""
  ""
  "Thân Mời:"
  "Taize Contemplation Series"
  " Cộng Đoàn Light Works/CLC Đồng Hành và Heartsongs Tâm Tình Ca/ASTM Thân Mời "
  "ACE Vùng Hoa Thạnh Đốn cùng đến cầu nguyện-"
  ""CT Taize 1. "
  " 2. Via Dolorosa 01 April 2017 -Stations of the Cross"
  " 3. Adoration 10 June 2017"
  "tại Giáo xứ St Philip Falls Church, VA vào 8g tối"
  "Xin Chúa chúc lành cho ACE"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 4 Mùa Chay A- 26 Mar 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay A - Ga 9, 1-41
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Thầy Là Ánh Sáng Thế Gian"

  "Thầy Phó Tế Giuse Nguyễn Xuân Văn
  "Giáo Xứ Thánh Gio-an, Giáo Phận Worcester, MA, Hoa Kỳ"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  "" Thánh Giuse -"
  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An -CX GX Kim Ngọc - GP Phan Thiết"
  """
  "Cha Nguyễn Hữu An CX GX Kim Ngọc - GP Phan Thiết- Xin Quý Thính Giả""
  "Giúp Cha xây dựng Bàn Thờ Bằng Cẩm Thạch Cho Giáo Họ "Nước Trời" Đang Xây Cất""
  ""Tốn kém vào khoảng 3,300USD - Xin Lien lạc với Cha đt 84 9 18 57 91 45"
  ""hoặc gọi ASTM để được hướng dẫn 703-698-0641"
  ""Xin Cám on Lòng Hảo Tâm của Quý Vị Thính Giả Thân Thương"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Mùa Chay xin nghe tiếp hạnh của Thánh Felicity - Tử Đạo"
  ""
 • Tin Tức
  ""
  ""
  "Thân Mời:"
  "Taize Contemplation Series"
  " Cộng Đoàn Light Works/CLC Đồng Hành và Heartsongs Tâm Tình Ca/ASTM Thân Mời "
  "ACE Vùng Hoa Thạnh Đốn cùng đến cầu nguyện-"
  ""CT Taize 1. "
  " 2. Via Dolorosa 01 April 2017 -Stations of the Cross"
  " 3. Adoration 10 June 2017"
  "tại Giáo xứ St Philip Falls Church, VA vào 8g tối"
  "Xin Chúa chúc lành cho ACE"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 3 Mùa Chay A- 19 Mar 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay A - Ga 4, 5-42
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Cho Tôi Xin Chút Nước Uống"

  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An
  "Chánh Xứ Giáo Xứ Kim Ngọc, Giáo Phận Phan Thiết, VN"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  "" Giuse Người Trầm Lặng - Jean Galeau S.J."
  "Bản Dịch của Dòng Đồng Công Missouri"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Mùa Chay xin nghe Bài ca Thương Khó của Linh Mục Thi Sĩ Xuân Ly Băng"
  "Chương 6 - Tại Tòa Đương Kim Thượng Tế và Chương 7 - Cực Hình Lần Thứ Nhất"
 • Tin Tức
  ""
  ""
  "Thân Mời:"
  "Taize Contemplation Series"
  " Cộng Đoàn Light Works/CLC Đồng Hành và Heartsongs Tâm Tình Ca/ASTM Thân Mời "
  "ACE Vùng Hoa Thạnh Đốn cùng đến cầu nguyện-"
  ""CT Taize 1. "
  " 2. Via Dolorosa 01 April 2017 -Stations of the Cross"
  " 3. Adoration 10 June 2017"
  "tại Giáo xứ St Philip Falls Church, VA vào 8g tối"
  "Xin Chúa chúc lành cho ACE"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 2 Mùa Chay A- 12 Mar 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay A - Mt 17, 1-9
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Người Biến Đổi Hình Dạng"

  "Thầy Phó Tế Vincent Nguyễn Công Trứ
  "Giáo Xứ Thánh Phi-líp-phê, Giáo Phận Arlington, VA, HK"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  "" Nhìn Vào Hôn Nhân Trong Mùa Chay"
  "Thầy Phó Tế Giuse Nguyễn Xuân Văn, GX Thánh Gio-an, GP Worcester, Massachusetts (MA), HK"
  """
  "Đức Cha Vũ Duy Thống - Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết Được Chúa Gọi Về"
  "Gia Đình ASTM xin chia sẽ nổi đau buồn với hai Cha Giuse Nguyễn Hữu An" "CX GX Kim Ngọc, và Cha Anre Lương Vĩnh Phú, CX GX Bình An GP Phan Thiết" "và Cô Bác Giáo Hữu Giáo Phận Phan Thiết" ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Thánh nữ Perpetua (tiếp theo)"
  ""
 • Tin Tức
  ""
  "ĐTC Phanxicô nói:" Các con có thường xuyên đọc Kinh Thánh như dùng điện thoại không?"
  "Bài của Giuse Nguyễn Thẫm"
  ""
  "Thân Mời:"
  "Taize Contemplation Series"
  " Cộng Đoàn Light Works/CLC Đồng Hành và Heartsongs Tâm Tình Ca/ASTM Thân Mời "
  "ACE Vùng Hoa Thạnh Đốn cùng đến cầu nguyện-"
  ""CT Taize 1. "
  " 2. Via Dolorosa 01 April 2017 -Stations of the Cross"
  " 3. Adoration 10 June 2017"
  "tại Giáo xứ St Philip Falls Church, VA vào 8g tối"
  "Xin Chúa chúc lành cho ACE"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 1 Mùa Chay A- 05 Mar 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay A - Mt 4, 1-11
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Quỷ Bỏ Người Mà Đi"

  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An
  "Chánh Xứ Giáo Xứ Kim Ngọc, Giáo Phận Phan Thiết"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  "" Sứ Điệp Mùa Chay- ĐTC Phanxico"
  "" "Đức Cha Vũ Duy Thống - Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết Được Chúa Gọi Về"
  "Gia Đình ASTM xin chia sẽ nổi đau buồn với hai Cha Giuse Nguyễn Hữu An" "CX GX Kim Ngọc, và Cha Anre Lương Vĩnh Phú, CX GX Bình An GP Phan Thiết" "và Cô Bác Giáo Hữu Giáo Phận Phan Thiết" ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Thánh nữ Perpetua"
  ""
 • Tin Tức
  ""
  ""
  "Thân Mời:"
  "Taize Comtemplation Series"
  " Cộng Đoàn Light Works/CLC Đồng Hành và Heartsongs Tâm Tình Ca/ASTM Thân Mời "
  "ACE Vùng Hoa Thạnh Đốn cùng đến cầu nguyện-"
  ""CT Taize 1. "
  " 2. Via Dolorosa 01 April 2017 -The Way of the Cross"
  " 3. Adoration 10 June 2017"
  "tại Giáo xứ St Philip Falls Church, VA vào 8g tối"
  "Xin Chúa chúc lành cho ACE"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Sứ Điệp Mùa Chay -Thứ Tư Lễ Tro- 01 Mar 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Mùa Chay - Lc 16, 19-31
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Công Lý Đời Sau"

  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An
  "Chánh Xứ Giáo Xứ Kim Ngọc, Giáo Phận Phan Thiết"
  ""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 8 Thường Niên- 26 Feb 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 8 Thường Niên - Mt 6, 24-34
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Trước Tiên Hãy Tìm Kiếm Nước Trời"

  "Lm Anrê Lương Vĩnh Phú
  "Chánh Xứ Giáo Xứ Bình An, Giáo Phận Phan Thiết"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  "" Lễ Kính Tông Tòa Thánh Phêrô 22/2/17"
  "Giảng Thuyết : 13 Người Thay Đỗi Thế Giới" "Giáo sư Trần Duy Nhiên - Lm Tiến Lộc dòng Chúa Cứu Thế"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Sự Khôn Ngoan Trong Mùa Chay "
  "Bài Giảng thứ 40 của Thánh Léo Cả - năm 440-461"
  ""
 • Tin Tức
  ""
  ""
  "Thân Mời:"
  "Taize Comtemplation Series"
  " Cộng Đoàn Light Works/CLC Đồng Hành và Heartsongs Tâm Tình Ca/ASTM Thân Mời "
  "ACE Vùng Hoa Thạnh Đốn cùng đến cầu nguyện-"
  ""CT Taize 1. Adoration 25 Feb 2017"
  " 2. Via Dolorosa 01 April 2017 -The Ways of the Cross"
  " 3. Adoration 10 June 2017"
  "tại Giáo xứ St Philip Falls Church, VA vào 8g tối"
  "Xin Chúa chúc lành cho ACE"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 6 Thường Niên- 12 Feb 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 6 Thường Niên - Mt 5,17-37
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Thầy Bảo Cho Anh Em Biết"

  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An
  "CX- GX Kim Ngọc - GP Phan Thiết"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  "" 11 Feb 1958 Đức Mẹ Hiện Ra cho Thánh Nữ Bernadette tại Lourdes, Pháp Quốc"
  ""Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân- Chúng ta xin Đức Mẹ an ủi chửa lành các thính giả thân thương đang đau ốm"
  ""Tiếng Hát Lộ Đức- Câu chuyện Thánh Nữ Bernadette của Franz Wurfell- tín hữu Do Thái - Lm Thomas Tùy phiên dịch-- "
  "Trích từ Mạng Lưới Ngưới Tín Hữu"
  ""
  "Khúc Giao Mùa- Lm Minh Anh - TGP Huế- Mạng Lưới Người Tín Hữu"
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  "Chỉ Bên Kia Bức Màn Thôi - Marcia Krugh Leaser"
  "Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện cho sự Thánh Hóa Đời Sống Hôn Nhân"
 • Tin Tức
  "Taize Comtemplation Series"
  " Cộng Đoàn Light Works/CLC Đồng Hành và Heartsongs Tâm Tình Ca/ASTM Thân Mời "
  "ACE Vùng Hoa Thạnh Đốn cùng đến cầu nguyện-"
  ""CT Taize 1. Adoration 25 Feb 2017"
  " 2. Via Dolorosa 01 April 2017 -The Ways of the Cross"
  " 3. Adoration 10 June 2017"
  "tại Giáo xứ St Philip Falls Church, VA vào 8g tối"
  "Xin Chúa chúc lành cho ACE"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 5 Thường Niên- 05 Feb 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 5 Thường Niên Mt 5,13-16
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Là Muối, là Ánh Sáng"

  "Phó Tế Vincent Nguyễn Công Trứ -
  "GX Thánh Philip - GP Arlington, VA Hoa Kỳ"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Gần Đèn Thì Sáng"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX, GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  "Lễ Nhớ Các Thánh Tử Đạo Nhật Bản - 5 tháng 2 2017"
  ""
 • Tin Tức
  ""
  "Phó Tổng Thống Mike Pence tiếp đón cuộc Tuần Hành Phò Sự Sống 27 Jan 2017 (March For Life)"
  "Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump ký sắc lệnh cấm tài trợ phá thai tại các nước hải ngoại"
  "" ĐTGM TGP New York Timothy Dolan - hoan nghinh sác lệnh của TT Donald Trump"
  "cấm tài trợ phá thai tại các nước Hải Ngoại"
  ""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Lễ Kính Ông Bà Tổ Tiên- 29 Jan 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lễ Kính Cha Mẹ-Ông Bà Tổ Tiên- Mt 15, 1-6
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Ngươi Hãy Thảo Kính Cha Mẹ"

  "Lm Anrê Lương Vĩnh Phú
  "Chánh Xứ Giáo Xứ Bình An - Giáo Phận Phan Thiết"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Tiếng Gà Gáy"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX, GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  "Thánh Maidoc hay là Aiden - Ái Nhĩ Lan"
  ""
 • Tin Tức
  ""
  "ĐTC Phanxicô từ Vatican"
  "" ĐTGM TGP New York Timothy Dolan - Trong lễ Tuyên Thệ Nhậm Chức"
  "ĐTGM TGP Washington D.C. Donald Wuerl- Trong lễ Tạ Ơn Thánh Đường Washington National Cathedral"
  "Chúc Mừng - Chúc Lành cho Tân Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump"
  ""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 3 Thường Niên A- 22 Jan 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  CN 3 TN A- Mt 4, 12-23
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Galilê Vùng Dân Ngoại"

  "Lm Antôn Phaolô Trần Quốc Anh, S.J.
  "Giáo Sư Thần Học - Santa Clara University - Ca, Hoa Kỳ"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Gặp Gỡ Chúa Trong Đức Mẹ - Đoạn 4"
  ""Trích Sách Gặp Gỡ Chúa - của Cố Lm Hồng Phúc - dòng Chúa Cứu Thế"
  """
  ""ĐHY Timothy Dolan, TGM TGP New York, Dâng Lời Cầu Nguyện cho "
  "Tân Tổng Thống Thứ 45 của Hoa Kỳ - Donald J. Trump Trong Lễ Tuyên Thệ Nhậm Chức ngày 20 Tháng 1 - 2017""
  ""Trích Kinh Thánh Cựu Ước -Chương 9- Sách Khôn Ngoan- Vua Salomon khẩn xin Chúa ban cho Vua"
  "Sự Khôn Ngoan và Lòng Khiêm Nhường Để Dẫn Dắt Dân Chúa - Không Có Chúa Không Làm Gì Được""
  "Chúng ta cùng hợp ý với ĐHY cầu nguyện theo ý chỉ này cho Tân Tổng Thống Donald J. Trump""
  """
  > ""Mờ Tham Dự Tuần Hành Phò Sự Sống - Chống Phá Thai ngày 27 tháng 1 năm 2017"
  ""Cầu Nguyện - Ăn Chay - Tuần Cữu Nhật - Hành Động - Tham Dự cuộc Tuần Hành"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  "Thánh Vincent Pallotti - Nước Ý"
  ""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Lễ Chúa Chịu Phép Rửa 09 Jan 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lễ Chúa Chịu Phép Rửa - Mt 3, 13-17
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Đây Là Con Yêu Dấu Của Ta"

  "Đ/C Phêrô Nguyễn Khảm, Giám Mục Giáo Phận MỹTho- Nam Việt Nam
  "ghi chú: ĐTC Phanxicô Cữ Hành Thánh lễ Chúa Chịu Phép Rửa tối Chúa Nhật 8-01-2017"
  "và ban phép bí tích Thánh Tẩy cho nhiều trè em tại Nguyện đường Sistine Vatican"
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Gặp Gỡ Chúa Trong Đức Mẹ - Đoạn 2"
  ""Trích Sách Gặp Gỡ Chúa - của Cố Lm Hồng Phúc - dòng Chúa Cứu Thế"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  "Từ giả Đức Mẹ - Chúa Giêsu Bắt Đầu Cuộc Sống Công Khai"
  "Trích sách "Tin Mừng Như Đã Mạc Khải Cho Tôi"
  "của Maria Valtorta - Nữ Tu Phạm Thị Hùng Phiên Dịch"
 • Mời quý Thính Giả nghe nhạc Giáng Sinh- Ca-Đoàn Seraphim -GXCTTDVN-GP-Arlington-Va-USA
  (Nút Play MP3-64k-Stereo)
  playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... (Nút Play MP3-64k-Stereo)
  playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as..."""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Lễ Hiển Linh (Lễ Ba Vua) 08 Jan 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Lễ Hiển Linh - Mt 2, 1-12
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Đâu Là Những Ngõ Hẻm Chúa Thường Đến Với Bạn?"

  "Lm Antôn Phaolô Trần Quốc Anh, S.J.
  "Giáo Sư Thần Học - Santa Clara University - Ca, Hoa Kỳ"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Gặp Gỡ Chúa Trong Đức Mẹ"
  ""Trích Sách Gặp Gỡ Chúa - của Cố Lm Hồng Phúc - dòng Chúa Cứu Thế"
  """
  """
  Những Người Mục Đồng - bài của Đức Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Tìm Hiểu Nguồn Gốc - Lễ Hiển Linh"
  ""
 • Mời quý Thính Giả nghe nhạc Giáng Sinh- Ca-Đoàn Seraphim -GXCTTDVN-GP-Arlington-Va-USA
  (Nút Play MP3-64k-Stereo)
  playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... (Nút Play MP3-64k-Stereo)
  playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as..."""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Lễ Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa 1 Jan 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa- Lc 2,16-21
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Chúa là Chủ Thời Gian - Mẹ là Gương Mẫu cho tất cả chúng ta"

  "Lm Mát-thêu Nguyễn Khắc Hy dòng Xuân Bích
  "Giáo Sư Thần Học về Tín Lý - Catholic University of America- Washington D.C. USA"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Người Khách Lạ- Bài của Lm Giuse Nguyễn Hữu An"
  ""CX - GX Kim Ngọc - GP Phan Thiết"
  ""Nghe bài hát "Người Khách Lạ- Nhạc sĩ Thông Vi Vu sáng tác, tức là Đ/C Vũ Duy Thống - GM GP Phan Thiết"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Tình Mẫu Tử - Kính Mẹ là Mẹ Thiên Chúa - bài của Trầm Thiên Thu"
  ""
 • Mời quý Thính Giả nghe nhạc Giáng Sinh- Ca-Đoàn Seraphim -GXCTTDVN-GP-Arlington-Va-USA
  (Nút Play MP3-64k-Stereo)
  playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... (Nút Play MP3-64k-Stereo)
  playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as..."""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Lễ Thánh Gia Thất - 30-12-2016 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Lễ Thánh Gia - Mt 2, 13-15, 19-23
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  ""Trốn Sang Ai Cập""
  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An

  "CX GX Kim Ngọc, Giáo phận Phan Thiết"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Thánh Gioan Tông Đồ- Lễ kính 27-12-2016"
  ""Băng Giảng Thuyết Giáo Sư Trần Duy Nhiên - Lm Tiến Lộc"
  ""Ngài Đã Gọi Họ - 13 Người Đã Thay Đổi Thế Giới ***Lưu ý: Bài nầy sau bài Thánh Melania the Younger 31-Dec 16"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Thánh Melania the Younger - Thánh trẻ hơn -31-12-2016- Sưu Tầm của Linh Nguyệt"
  ""
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Đại Lễ Giáng Sinh - 25-12-2016 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Lễ Giáng Sinh 2016 - Lc 2, 1-14
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  ""Nobel và Noel""
  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An

  "CX GX Kim Ngọc, Giáo phận Phan Thiết"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Niềm Vui Đêm Giáng Sinh"
  ""Giuse An Bình - Trích Tập San Chân Lý -số 4- năm 2007"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Một Chút Xíu Hảo Tâm"
  "Jean William Kerry"
  ""
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 4 Mùa Vọng- 18-12-2016 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 4 Mùa Vọng - Mt 1:18-24
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  ""Đừng Ngại Đón Bà Maria Vợ Ông Về""
  "Lm Antôn Phaolô Trần Quốc Anh. S.J.

  "Giáo Sư Phân Khoa Thần Học Clara University, Santa Anna, Ca. Hoa Kỳ"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Giấc Mơ Chưa Tròn"
  ""Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên biên soạn"
  """
  ""Ngày 12 tháng 12 - Kính nhớ lễ Đức Mẹ Guadalupe- Bổn Mạng của Châu Mỹ La-Tinh và Hoa Kỳ"
  """
  ""Xin nghe Thánh Ca Ave Maria của Lm Thiên Đà- TGP Hà Nội"
  ""Cảm xúc khi viếng Đền Thánh Đức Mẹ Đen Czestochova (Black Madonna) tại Ba Lan"
  ""Nhóm Tâm Tình Ca- Heartsongs-Quế-Thanh trình bày"
  """
  ""Xin Quý Thính Giả Cầu Nguyện cho Linh Hồn cháu Nguyễn Thông, con của hai người bạn thân, cọng sự rất "
  "đắc lực ASTM trên 15 năm qua, Cháu đã được Chúa gọi về tuần qua sau nhiều năm chống chỏi với bệnh tật "
  """

  ""Cha Hữu An Xin Quý Thính Giả Giúp Đở Tặng Quà Giáng Sinh Cho Mấy Em, GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  "Địa Chĩ : Giáo Xứ Kim Ngọc, Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận"
  "ĐT: 0918579145 - Email: chahuuan@gmail.com"
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Thánh Úc Châu Mary McKillop- Vị Thánh Nữ Duy Nhất của Úc Châu"
  "Sưu Tầm của Antoinette Linh Nguyệt"
  ""
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 3 Mùa Vọng- 11-12-2016 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 3 Mùa Vọng - Mt 11:2-11
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  ""Niềm Hy Vọng Kiên Cường""
  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An

  "CX GX Kim Ngọc, Giáo phận Phan Thiết"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Hồn Con Hướng Về Chúa"
  ""Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên biên soạn"
  """
  ""Xin Quý Thính Giả Cầu Nguyện cho Linh Hồn cháu Nguyễn Thông, con của hai người bạn thân, cọng sự rất "
  "đắc lực ASTM trên 15 năm qua, Cháu đã được Chúa gọi về tuần qua sau nhiều năm chống chỏi với bệnh tật "
  """

  ""Cha Hữu An Xin Quý Thính Giả Giúp Đở Tặng Quà Giáng Sinh Cho Mấy Em, GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  "Địa Chĩ : Giáo Xứ Kim Ngọc, Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận"
  "ĐT: 0918579145 - Email: chahuuan@gmail.com"
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Thanh Khiết Vẹn Tuyền -Kính Nhớ Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội"
  "Bài của Lm Giuse Nguyễn Hữu An"
  ""
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 2 Mùa Vọng- 04-12-2016 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 2 Mùa Vọng - Mt 3:1-12
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Mùa Loan Báo"
  "Lm Guuse Nguyễn Hữu An

  "CX GX Kim Ngọc, Giáo phận Phan Thiết"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Sông Trọn Kiếp Người"
  ""Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên biên soạn"
  """
  ""Kính Nhớ Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội"
  ""
  " "
  ""Cha Hữu An Xin Quý Thính Giả Giúp Đở Tặng Quà Giáng Sinh Cho Mấy Em, GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"

  "Địa Chĩ : Giáo Xứ Kim Ngọc, Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận"
  "ĐT: 0918579145 - Email: chahuuan@gmail.com"
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Nhớ 186 năm kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra với Thánh Nữ Catherine Laboure -140 Rue du Bac, Paris, Pháp Quốc"
  "27 November 1830, Lần đầu cho nước Pháp với Mề-Đai Đức Mẹ Làm Phép Lạ - Miraculous Medal"
  ""
  ""
  ""
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 1 Mùa Vọng- 27-11-2016 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 1 Mùa Vọng - Mt 27: 37-44
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Xin Hãy Sẵn Sàng"
  "Phó Tế Vincent Nguyễn Công Trứ

  "St Philip Catholic Church, Arlington Diocese, VA "
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Bài về Lòng Thương Xót Chúa"
  ""Bài 6: Chúa Thánh Thần Thăng Hoa Cuộc Sống"
  "Giảng Thuyết Lm Mat-thêu Nguyễn Khắc Hy- dòng Xuân Bích-""
  ""Giáo Sư Thần Học Tín Lý-Catholic University of America- Washington D.C."
  """
  "Thanksgiving - Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ"
  "Bài của Phó Tế Trần Văn Nhật - "
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Tháng 11 - Cầu Cho Các Linh Hồn Qua Đời"
  "Cầu cho Linh hồn Linh Mục Gioakim Trần Quý Thiện- Sáng Lập Viên CT ASTM"
  ""
  ""
  ""
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Kito Vua Vũ Trụ C- 20-11-2016 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Lễ Chúa Kito - Vua Vũ Trụ C - Lc 23:35-43
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Xin Hãy Nhớ Đến Tôi"
  "Lm Anton-Phaolo Trần Quốc Anh, S.J."

  "Giáo Sư Khoa Thần Học - Santa Clara University- CA, Hoa kỳ"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Ngày 21-11-16, Lễ Dâng Đức Mẹ Vào Đền Thánh"
  ""Bài của Cố Đức Cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Tháng 11 - Cầu Cho Các Linh Hồn Qua Đời"
  "Cầu cho Linh hồn Linh Mục Gioakim Trần Quý Thiện- Sáng Lập Viên CT ASTM"
  ""
  "Chỉ Một Bước Chân - Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam"
  "Bài của Lm Giuse Nguyễn Hữu An - CX GX Kim Ngọc - Giáo Phận Phan Thiết- Việt Nam"
  ""

  ""
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 33 Thường Niên C- 13-11-2016 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 33 TN C - Lc 21: 5-19
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Anh Em Làm Chứng Cho Thầy"
  "Lm Mat-thêu Nguyễn Khắc Hy- dòng Xuân Bích-"

  ""
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """
  ""Bài về Lòng Thương Xót Chúa"
  ""Bài 5: Mầu Nhiệm Emmanuel - Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta"
  "Giảng Thuyết Lm Mat-thêu Nguyễn Khắc Hy- dòng Xuân Bích-""
  ""Giáo Sư Thần Học Tín Lý-Catholic University of America- Washington D.C."
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Tháng 11 - Cầu Cho Các Linh Hồn Qua Đời"
  "Sao Ngài Bỏ Rơi Con"
  "Phúc Âm của Lễ Các Đẳng ngày 2/11/2016 - Lời Chúa: Mc 15, 33-39"
  "Bài của Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, dòng Tên"
  "Cầu nguyện cho các Chiến sĩ Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đả bỏ mình vì quê hương 11/11/2016"

  ""
 • Tin Tức
  """
  ""Ông Donald Trump - Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ"
  ""ĐHY Raymond Burke, Lãnh Đạo Hội Hiệp Sĩ Malta- Nhận Định về kết quả bầu cữ Tổng Thống Hoa Kỳ"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 32 Thường Niên C- 06-11-2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 32 TN C - Lc 20:27-38
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Người Khôn Ngoan Luôn Có Niềm Tin vào Đời Sống"
  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"

  ""
  ""Lời Mời Gọi của Cha Hữu An xin Giúp Đở Xây Dựng Giáo Xứ : "NƯỚC TRỜi" , GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  "Địa Chĩ : Giáo Xứ Kim Ngọc, Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận"
  "ĐT: 0918579145 - Email: chahuuan@gmail.com"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Thông Tư Đức Cha Paul S. Loverde, Giáo Quản GP Arlington VA Hoa kỳ - ""
  """ và Đức Cha Francis Di Lorenzo GM - GP Richmond VA HK- BỔN PHẬN CÔNG DÂN"
  """
  "Giảng Thuyết Lm Mat-thêu Nguyễn Khắc Hy- dòng Xuân Bích-""
  ""Bài 3: Thiên Chúa Yêu Thế Gian Đến Nổi Đã Ban Con Một"
  ""Bài về Lòng Thương Xót Chúa"
  ""Hiện Cha là Giáo Sư Thần Học Tín Lý-Catholic University of America- Washington D.C."
  """
  """
  """
  "Kính Nhớ Lễ Các Thánh 1/11/2016"
  ""Nhớ Lễ Các Đẳng Linh Hồn trong tháng 11""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn""
  ""Đ/C Phaolo Nguyễn Thanh Hoan, Nguyên GM GP Phan Thiết"
  ""Lm Trần Quý Thiện, SLV CT ASTM"
  ""Giáp Ngọc Phúc"
  ""Micae Nguyễn Ánh"
  ""Anna Maria Theresa Nguyễn Anh Tuấn"
  ""Giuse Trần Khắc Bình, mới qua đời, gia đình ASTM"
  """
  ""cháu Nguyễn Thông, đang lâm trọng bệnh, con của hai anh chị trong nhóm Phát Thanh ASTM"
  """
  """
  ""Kêu Gọi quý Thinh Giả Yễm Trợ CT ASTM""
  ""ngân phiếu xin đề: Ánh Sáng Tin Mừng""
  ""Địa Chỉ: Ánh Sáng Tin Mừng - 3327 Monarch Lane - Annandale Va 22003""
  ""ĐT: 703 698 0641""
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Tháng 11 - Cầu Cho Các Linh Hồn Qua Đời"
  "Chương Trình Hòa Nhạc - ASTM - My Brother's Keeper"
  "Thứ Bảy 5th November 2016 - 8pm "
  "GX Thánh Philip - 7500 Philip's Court- Falls Church VA 22042"
  ""Chúng ta cùng hát và cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
  "Chúng ta cầu nguyện cho thai nhi bị giết chết khi còn trong bụng mẹ."
  "Cầu nguyện cho các Chiến sĩ Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đả bỏ mình vì quê hương"
  ""
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 31 Thường Niên C- 30 -10- 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 31 TN C - Lc 19:1-10
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Con Người Để Tìm Và Cứu"
  "Lm Anre Lương Vĩnh Phú, CX GX Bình An, GP Phan Thiết"

  ""
  ""Lời Mời Gọi của Cha Hữu An xin Giúp Đở Xây Dựng Giáo Xứ : "NƯỚC TRỜi" , GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  "Địa Chĩ : Giáo Xứ Kim Ngọc, Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận"
  "ĐT: 0918579145 - Email: chahuuan@gmail.com"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Thư của Đức Cha Paul Loverde, Giám Mục GP Arlington VA Hoa kỳ - v/v Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ""
  """"
  "Kính Nhớ Lễ Các Thánh 1/11/2016"
  ""Nhớ Lễ Các Đẳng Linh Hồn ngày 2 tháng 11""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn""
  ""Đ/C Phaolo Nguyễn Thanh Hoan, Nguyên GM GP Phan Thiết"
  ""Lm Trần Quý Thiện, SLV CT ASTM"
  ""Giáp Ngọc Phúc"
  ""Micae Nguyễn Ánh"
  ""Anna Maria Theresa Nguyễn Anh Tuấn"
  ""Giuse Trần Khắc Bình, mới qua đời, gia đình ASTM"
  """
  ""cháu Nguyễn Thông, đang lâm trọng bệnh, con của hai anh chị trong nhóm Phát Thanh ASTM"
  """
  ""Nếu Chúng Ta còn một ngày để sống - Thăm Viếng Nghĩa Trang"
  """
  """
  ""Kêu Gọi quý Thinh Giả Yễm Trợ CT ASTM""
  ""ngân phiếu xin đề: Ánh Sáng Tin Mừng""
  ""Địa Chỉ: Ánh Sáng Tin Mừng - 3327 Monarch Lane - Annandale Va 22003""
  ""ĐT: 703 698 0641""
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""Tâm Tình Tháng Mân Côi-, Mẹ Thương Cứu Vớt""
  ""
  "Tháng 11 - Cầu Cho Các Linh Hồn Qua Đời"
  "Chương Trình Hòa Nhạc - ASTM - My Brother's Keeper"
  "Thứ Bảy 5th November 2016 - 8pm "
  "GX Thánh Philip - 7500 Philip's Court- Falls Church VA 22042"
  ""Chúng ta cùng hát và cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
  "Chúng ta cầu nguyện cho thai nhi bị giết chết khi còn trong bụng mẹ."
  "Cầu nguyện cho các Chiến sĩ Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đả bỏ mình vì quê hương"
  ""
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 29 Thường Niên C- 16 -10- 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 29 TN C - Lc 18: 1-8
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Hãy Tỉnh Thức và Cầu Nguyện Luôn"
  "Phó tế Vincent Nguyễn Công Trứ, GX St. Philip, GP Arlington, VA Hoa kỳ"

  ""
  ""Lời Mời Gọi của Cha Hữu An xin Giúp Đở Xây Dựng Giáo Xứ : "NƯỚC TRỜi" , GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  "Địa Chĩ : Giáo Xứ Kim Ngọc, Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận"
  "ĐT: 0918579145 - Email: chahuuan@gmail.com"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Những bài Giảng Thuyết về Lòng Thương Xót Chúa""
  """Bài 1: Nguồn Gốc của Mọi Hạnh Phúc Trên Đời"
  "LinhMục Mat Thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích- Giáo sư Thần Học về Tín Lý"
  ""Catholic University of America, Washington D.C., USA""
  """"
  ""Kêu Gọi quý Thinh Giả Yễm Trợ CT ASTM""
  ""ngân phiếu xin đề: Ánh Sáng Tin Mừng""
  ""Địa Chỉ: Ánh Sáng Tin Mừng - 3327 Monarch Lane - Annandale Va 22003""
  ""ĐT: 703 698 0641""
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""Tâm Tình Tháng Mân Côi-Lời Kinh Kết Nối - Chúng ta kết nối với Đức Mẹ- với Chúa Giêsu và với chúng ta""
  ""Bài của Linh mục Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết ""
  ""
  ""
  ""
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  ""Nối Thống Khổ của Loài Cá"
  ""bài của Phạm Đình Ngọc, S.J."
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 28 Thường Niên C- 09 -10- 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 28 TN C - Lc 17, 11-19
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Chín Ngưới Kia Đâu"
  ""Linh mục Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết ""

  ""
  ""Lời Mời Gọi của Cha Hữu An xin Giúp Đở Xây Dựng Giáo Xứ : "NƯỚC TRỜi" , GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  "Địa Chĩ : Giáo Xứ Kim Ngọc, Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận"
  "ĐT: 0918579145 - Email: chahuuan@gmail.com"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Kinh Mân Côi- Sao Không Lần Chuổi- ""
  ""Bài của Linh mục Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết ""
  ""
  """"
  ""Kêu Gọi quý Thinh Giả Yễm Trợ CT ASTM""
  ""ngân phiếu xin đề: Ánh Sáng Tin Mừng""
  ""Địa Chỉ: Ánh Sáng Tin Mừng - 3327 Monarch Lane - Annandale Va 22003""
  ""ĐT: 703 698 0641""
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Thời Niên Thiếu của Thánh Nữ Teresa Giesu Hài Đồng"
  """Mừng Bổn Mạng Quý Thánh Giả chọn Thánh Teresa làm Bổn Mạng"
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 27 Thường Niên C- 02 -10- 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 27 TN C - Lc 17, 5-10
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Niềm Tin Và Cuộc Sống"
  ""Cố Lm Gioakim Trần Quý Thiện, Sáng Lập CT ASTM, ""

  ""
  "Vấn Đề Con Ngưới Và Sự Dữ - BD91 - Habakut - Hab 1:2-3; 2:2-4"
  "Lm Andre Lương Vĩnh Phú, CX GX Bình An, GP Phan Thiết"
  ""
  ""Lời Mời Gọi của Cha Hữu An xin Giúp Đở Xây Dựng Giáo Xứ : "NƯỚC TRỜi" , GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  "Địa Chĩ : Giáo Xứ Kim Ngọc, Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận"
  "ĐT: 0918579145 - Email: chahuuan@gmail.com"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""1 tháng 10- Kính Thánh Teresa Giesu Hài Đồng -""
  """Kinh Tận Hiến Cho Tình Yêu Nhân Hậu của Thiên Chúa Từ Nhân"
  """Mừng Bổn Mạng Quý Thánh Giả chọn Thánh Theresa làm Bổn Mạng"
  ""Kêu Gọi quý Thinh Giả Yễm Trợ CT ASTM""
  ""ngân phiếu xin đề: Ánh Sáng Tin Mừng""
  ""Địa Chỉ: Ánh Sáng Tin Mừng - 3327 Monarch Lane - Annandale Va 22003""
  ""ĐT: 703 698 0641""
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  "Hãy Tin Tưởng Đức Mẹ Maria - Bài của Thanh An Nhàn"
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 26 Thường Niên C- 25 -09- 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 26 TN C - Lc 16, 19-31
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Tình Thương Phải Bắt Đầu Từ Đâu?"""
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết""

  ""
  ""Lời Mời Gọi của Cha Hữu An xin Giúp Đở Xây Dựng Giáo Xứ : "NƯỚC TRỜi" , GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  "Địa Chĩ : Giáo Xứ Kim Ngọc, Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận"
  "ĐT: 0918579145 - Email: chahuuan@gmail.com"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Thánh Mattheu - Tông Đồ- Tác Giã Sách Tin Mừng""
  """Bổn Mạng của Lm Mattheu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích- Cố Vấn Tín Lý CT ASTM"
  ""Xin quý Thánh Giả Thân Thương Cầu Nguyện Cho Cha"
  """"
  ""Kêu Gọi quý Thinh Giả Yễm Trợ CT ASTM""
  ""ngân phiếu xin đề: Ánh Sáng Tin Mừng""
  ""Địa Chỉ: Ánh Sáng Tin Mừng - 3327 Monarch Lane - Annandale Va 22003""
  ""ĐT: 703 698 0641""
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 25 Thường Niên C- 18 -09- 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 25 TN C - Lc 16, 1-13
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Con Cái Sự Sáng"""
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết""

  ""
  ""Lời Mời Gọi của Cha Hữu An xin Giúp Đở Xây Dựng Giáo Xứ : "NƯỚC TRỜi" , GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  "Địa Chĩ : Giáo Xứ Kim Ngọc, Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận"
  "ĐT: 0918579145 - Email: chahuuan@gmail.com"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Lễ Suy Tôn Thánh Giá""
  """Bài Giảng của Đức Cha Phero Nguyễn văn Khảm - Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho- Nam Việt Nam"
  ""Với sự nối kết với Gia Đình dh_gdtt_cafe_tamlinh@googlegroups.com "
  """"
  ""Kêu Gọi quý Thinh Giả Yễm Trợ CT ASTM""
  ""ngân phiếu xin đề: Ánh Sáng Tin Mừng""
  ""Địa Chỉ: Ánh Sáng Tin Mừng - 3327 Monarch Lane - Annandale Va 22003""
  ""ĐT: 703 698 0641""
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 24 Thường Niên C- 11 -09- 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 24 TN C - Lc 15, 1-32
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Con Nay Trở Về"""
  ""Lm Antôn Phaolo Trần Quốc Anh, dòng Tên, Giáo Sư Khoa Thần Học""

  "University of Santa Clara, CA Hoa Kỳ"
  ""Lời Mời Gọi của Cha Hữu An xin Giúp Đở Xây Dựng Giáo Xứ : "NƯỚC TRỜi" , GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  "Địa Chĩ : Giáo Xứ Kim Ngọc, Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận"
  "ĐT: 0918579145 - Email: chahuuan@gmail.com"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Vô Cảm""
  """Bài của Giuse Thẩm Nguyễn"
  """
  """"
  ""Kêu Gọi quý Thinh Giả Yễm Trợ CT ASTM""
  ""ngân phiếu xin đề: Ánh Sáng Tin Mừng""
  ""Địa Chỉ: Ánh Sáng Tin Mừng - 3327 Monarch Lane - Annandale Va 22003""
  ""ĐT: 703 698 0641""
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Bài Giảng của ĐTC Thánh Lề Phong Thánh cho Mẹ Teresa Calcutta ngày 4 tháng 9 năm 2016"
  """"
  """"
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 23 Thường Niên C- 04 -09- 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 23 TN C - Lc 14, 25-33
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Thánh Nữ Gianna Baretta Molla"""
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết""

  ""
  ""Lời Mời Gọi của Cha Hữu An xin Giúp Đở Xây Dựng Giáo Xứ : "NƯỚC TRỜi" , GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  "Địa Chĩ : Giáo Xứ Kim Ngọc, Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận"
  "ĐT: 0918579145 - Email: chahuuan@gmail.com"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """"
  """"
  """
  """"
  ""Kêu Gọi quý Thinh Giả Yễm Trợ CT ASTM""
  ""ngân phiếu xin đề: Ánh Sáng Tin Mừng""
  ""Địa Chỉ: Ánh Sáng Tin Mừng - 3327 Monarch Lane - Annandale Va 22003""
  ""ĐT: 703 698 0641""
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Mẹ ThánhTeresa Calcutta, Tiếng Vọng Của Lòng Xót Thương - Bài của Nguyễn Kim Ngân"
  ""Mẹ Teresa được thị kiến Chúa Giêsu- Bài Của Giuse Thẩm Nguyễn""
  """"
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 22 Thường Niên C- 28 Aug 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 22 TN C - Lc 14, 1.7-14
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Bài Học Từ Nước"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết""

  ""Lòi Mời Gọi Giúp Đở Xây Dựng Giáo Xứ : "NƯỚC TRỜi" , GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  "Địa Chĩ : Giáo Xứ Kim Ngọc, Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận"
  "ĐT: 0918579145 - Email: chahuuan@gmail.com"
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Bài Giảng Lễ Cầu Cho Công Lý Hòa Bình- GX Thái Hà- TGP Hà Nội - 30-7-2016""
  ""Lm Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, dòng Chúa Cứu Thế - Hà Nội""
  """
  """"
  ""Kêu Gọi quý Thinh Giả Yễm Trợ CT ASTM""
  ""ngân phiếu xin đề: Ánh Sáng Tin Mừng""
  ""Địa Chỉ: Ánh Sáng Tin Mừng - 3327 Monarch Lane - Annandale Va 22003""
  ""ĐT: 703 698 0641""
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Suy Niệm Lễ Vương Quyền của Đức Mẹ- 22-8-2016"
  """"
  """"
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 21 Thường Niên C- 21 Aug 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 21 TN C - Lc 13, 22-30
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Cửa Hẹp"
  ""Phó Tế Vincent Nguyễn Công Trứ - GX St. Philip - GP Arlington, VA Hoa Kỳ""

  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """Chứng Nhân Niềm Hi Vọng - GM Giuse Vũ Văn Thiên"
  """"
  """Thánh lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên - Giáo Họ "Nước Trời - GX Kim Ngọc - GP Phan Thiết"
  """Xin Cầu Nguyện và Yễm Trợ - 703 698 0641 - "
  """"
  ""Kêu Gọi quý Thinh Giả Yễm Trợ CT ASTM""
  ""ngân phiếu xin đề: Ánh Sáng Tin Mừng""
  ""Địa Chỉ: Ánh Sáng Tin Mừng - 3327 Monarch Lane - Annandale Va 22003""
  ""ĐT: 703 698 0641""
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Mẹ Đầy Ơn Phúc - Tâm Tình Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời- Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim ngọc- GP Phan Thiết"
  """"
  """"
  "Thương Nhớ người Chị Đã Được Chúa Đưa Về Nhà Chúa""
  ""Anna Maria Theresa Nguyễn Anh Tuấn, MC CT ASTM - 19 năm trọn"
  ""Được Chúa Gọi Về - ngày 31 tháng Năm 2016 "
  "Chúng ta cầu nguyện cho Linh Hồn Theresa và Cố Lucia Hồng Trần"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  ""Chương Trình lễ Phong Thánh cho Mẹ Teresa Calcutta"
  ""Cuộc Sống của Simone Biles - Nhiều Huy Chuong Vàng -TVH Rio 2016"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 20 Thường Niên C- 14 Aug 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 20 TN C - Lc 12, 49-53
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Lửa Trên Mặt Đất"
  ""Cố Đức Cha Cha Phaolo Nguyễn Thanh Hoan - Nguyên Giám Mục GP Phan Thiết""

  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """Loạt Bài về lễ trọng Đúc Mẹ Hồn Xác Lên Trời"
  """Cô Lm Khuất Duy Linh"
  """"
  """"
  """"
  ""Kêu Gọi quý Thinh Giả Yễm Trợ CT ASTM""
  ""ngân phiếu xin đề: Ánh Sáng Tin Mừng""
  ""Địa Chỉ: Ánh Sáng Tin Mừng - 3327 Monarch Lane - Annandale Va 22003""
  ""ĐT: 703 698 0641""
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  "Thinh Lặng và Cầu Nguyện - ĐTC Phanxicô viếng thăm Trại Auschwitz- Balan"
  "Ngày Thế Giới Trẻ - Blan"
  """Tiễu Sữ Thánh Maximilian Kolbe - Tử Đạo Ba Lan"
  """"
  "Thương Nhớ người Chị Đã Được Chúa Đưa Về Nhà Chúa""
  ""Anna Maria Theresa Nguyễn Anh Tuấn, MC CT ASTM - 19 năm trọn"
  ""Được Chúa Gọi Về - ngày 31 tháng Năm 2016 "
  "Chúng ta cầu nguyện cho Linh Hồn Theresa và Cố Lucia Hồng Trần"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  ""Thánh Đường Hồi Giáo cầu nguyện cho Cha"
  ""Lm Jacques Hamel, Pháp Quôc, bị khủng bô hãm hại"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 19 Thường Niên C- 07 Aug 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 19 TN C - Lc 12, 32-48
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Chủ Vê`"
  ""C Đức Cha Phaolo Nguyễn Thanh Hoan- Nguyên Giám Mục GP Phan Thiết""

  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """Ngày Giới Trẻ Thế Giới: Một suy niệm về đau khổ"."
  """"
  """"
  ""Xin Cầu Nguyện cho Ông Trần Bình, phu quân của một thinh giả ân nhân""
  """"
  ""Kêu Gọi quý Thinh Giả Yễm Trợ CT ASTM""
  ""ngân phiếu xin đề: Ánh Sáng Tin Mừng""
  ""Địa Chỉ: Ánh Sáng Tin Mừng - 3327 Monarch Lane - Annandale Va 22003""
  ""ĐT: 703 698 0641""
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  "Thánh I Nhã - Bài của lm Elizalde Thành"
  ""
  """"
  "Thương Nhớ người Chị Đã Được Chúa Đưa Về Nhà Chúa""
  ""Anna Maria Theresa Nguyễn Anh Tuấn, MC CT ASTM - 19 năm trọn"
  ""Được Chúa Gọi Về - ngày 31 tháng Năm 2016 "
  "Chúng ta cầu nguyện cho Linh Hồn Theresa và Cố Lucia Hồng Trần"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  ""Lm Jacques Hamel, Pháp Quôc, bị khủng bô hãm hại"
  ""ĐTC sẽ viêng thăm Thánh Đương của Thánh Faustina tại Ba Lan"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 18 Thường Niên C- 31 July 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 18 TN C - Lc 12, 13-21
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Nhưng Kho Lơn Hơn"
  ""Lm Andre Lương Vĩnh Phú, CX GX Bình An, GP Phan Thiết""

  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """Biên Chêt"
  """Lm Vĩnh Sang, dòng CCT"
  ""Xin Cầu Nguyện cho Ông Trần Bình, phu quân của một thinh giả ân nhân""
  """"
  ""Kêu Gọi quý Thinh Giả Yễm Trợ CT ASTM""
  ""ngân phiếu xin đề: Ánh Sáng Tin Mừng""
  ""Địa Chỉ: Ánh Sáng Tin Mừng - 3327 Monarch Lane - Annandale Va 22003""
  ""ĐT: 703 698 0641""
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  "Thánh I Nhã - Bài của lm Elizalde Thành"
  ""
  """"
  "Thương Nhớ người Chị Đã Được Chúa Đưa Về Nhà Chúa""
  ""Anna Maria Theresa Nguyễn Anh Tuấn, MC CT ASTM - 19 năm trọn"
  ""Được Chúa Gọi Về - ngày 31 tháng Năm 2016 "
  "Chúng ta cầu nguyện cho Linh Hồn Theresa và Cố Lucia Hồng Trần"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  ""Lm Jacques Hamel, Pháp Quôc, bị khủng bô hãm hại"
  ""ĐTC sẽ viêng thăm Thánh Đương của Thánh Faustina tại Ba Lan"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 17 Thường Niên C- 24 July 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 17 TN C - Lc 11, 1-13
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Ban Thánh Thần"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc GP Phan Thiết""

  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """Tiếng Gọi BÀi của ĐGM Giuse Vũ Duy Thiên"
  """"
  ""Xin Cầu Nguyện cho Ông Trần Bình, phu quân của một thinh giả ân nhân""
  """"
  ""Kêu Gọi quý Thinh Giả Yễm Trợ CT ASTM""
  ""ngân phiếu xin đề: Ánh Sáng Tin Mừng""
  ""Địa Chỉ: Ánh Sáng Tin Mừng - 3327 Monarch Lane - Annandale Va 22003""
  ""ĐT: 703 698 0641""
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  "Các Chân Phước Tử Đạo Anh Quốc và nước Ý"
  ""
  """"
  "Thương Nhớ người Chị Đã Được Chúa Đưa Về Nhà Chúa""
  ""Anna Maria Theresa Nguyễn Anh Tuấn, MC CT ASTM - 19 năm trọn"
  ""Được Chúa Gọi Về - ngày 31 tháng Năm 2016 "
  "Chúng ta cầu nguyện cho Linh Hồn Theresa và Cố Lucia Hồng Trần"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  ""Các Nữ Tu Nhảy Múa- Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2016"
  ""Các Linh Mục và Giới Trẻ Trung Quốc gặp khó khăn tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2016 tại Balan"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 16 Thường Niên C- 17 July 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 16 TN C - Lc 10: 38-42
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Phần Tốt Nhất"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc GP Phan Thiết""

  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """Phỏng Vấn Lm. Thomas Nguyễn Đình Anh-Nhuệ, dòng Phanxicô Viện Tu"
  ""Tân Viện Trưởng, Viện Thần Học Giáo Hoàng Bonaventura-Seraphicum Roma""
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  "Nữ Tu Carmelo - Compiègne - Bắc Pháp Quốc Tử Đạo -17 thang 7"
  "Lễ kình Đức Bà Carmel ngày 16 tháng 7"
  """"
  "Thương Nhớ người Chị Đã Được Chúa Đưa Về Nhà Chúa""
  ""Anna Maria Theresa Nguyễn Anh Tuấn, MC CT ASTM - 19 năm trọn"
  ""Được Chúa Gọi Về - ngày 31 tháng Năm 2016 "
  "Chúng ta cầu nguyện cho Linh Hồn Theresa và Cố Lucia Hồng Trần"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  ""ĐTC Phanxico khuyến khích Chầu Mình Thánh Chúa Hằng Ngày"
  ""Tin về Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2016 tại Balan"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 15 Thường Niên C- 10 July 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 15 TN C - Lc 10: 25-37
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Ai Là Người Thân Cận"
  ""Phó Tế Vincent Nguyễn Công Trứ - GX Thánh Philip - GP Arlington, VA Hoa Ky""

  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """Lòng Từ Bi"
  ""Bài Của ĐGM Giuse Vũ Văn Thiên""
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  "Kính lễ Máu Cực Thánh Chúa Kito - 1 thang 7"
  ""
  "Thương Nhớ người Chị Đã Được Chúa Đưa Về Nhà Chúa""
  ""Anna Maria Theresa Nguyễn Anh Tuấn, MC CT ASTM - 19 năm trọn"
  ""Được Chúa Gọi Về - ngày 31 tháng Năm 2016 "
  "Chúng ta cầu nguyện cho Linh Hồn Theresa và Cố Lucia Hồng Trần"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  ""Thư Viết Cho Con Nhân Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ 4 July - trích BaotreOnline"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 14 Thường Niên C- 03 July 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 14 TN C - Lc 10: 1-12.17-20
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Vào Nhà, Vào Thành Phố"
  ""Lm Anton Phaolo Trần Quốc Anh - S.J.""

  ""Giáo Sư Khoa Thần Học - Santa Clara University - California"
  """
  """
  ""Xin nghe CT 19 năm trước - sau CT tuần CN12TN""
  "Kỹ Niệm 19 năm Phát Thanh ASTM - CN10TN B 8Jun 1997 - CN10TN C 5 Jun 2016"
  "Để Tưởng Nhớ Người Chị MC Thân Yêu - Anna Maria Theresa Nguyễn Anh Tuấn"
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """Lễ kính hai Thánh Cả Phêro và Phaolô "
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết""
  """
  ""Linh Mục Người Mang Chúa Cho Trần Gian"
  ""Bài của GM Giuse Vũ Văn Thiên"
  """
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""
  "Thương Nhớ người Chị Đã Được Chúa Đưa Về Nhà Chúa""
  ""Anna Maria Theresa Nguyễn Anh Tuấn, MC CT ASTM - 19 năm trọn"
  ""Được Chúa Gọi Về - ngày 31 tháng Năm 2016 "
  "Chúng ta cầu nguyện cho Linh Hồn Theresa và Cố Lucia Hồng Trần"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 13 Thường Niên C- 26 June 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 13 TN C - Lc 9:51-62
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Trước Đã"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc - GP Phan Thiết""

  """
  ""Xin nghe CT 19 năm trước - sau CT tuần CN12TN""
  "Kỹ Niệm 19 năm Phát Thanh ASTM - CN10TN B 8Jun 1997 - CN10TN C 5 Jun 2016"
  "Để Tưởng Nhớ Người Chị MC Thân Yêu - Anna Maria Theresa Nguyễn Anh Tuấn"
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """Lễ Nhớ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả"
  ""Lm Mát Thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích""
  ""Giáo sư Thần Học Tín Lý - Catholic University of America - Washington D.C."
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Kính Nhớ Thánh Bổn Mạng CT ASTM - ""
  ""Sinh Nhật Thánh Gioan Tiền Hô"
  """"
  ""
  ""
  "Thương Nhớ người Chị Đã Được Chúa Đưa Về Nhà Chúa""
  ""Anna Maria Theresa Nguyễn Anh Tuấn, MC CT ASTM - 19 năm trọn"
  ""Được Chúa Gọi Về - ngày 31 tháng Năm 2016 "
  "Chúng ta cầu nguyện cho Linh Hồn Theresa và Cố Lucia Hồng Trần"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 12 Thường Niên C- 19 June 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 12 TN C - Lc 9:18-24
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Thầy Là Ai"
  ""Phó Tế Vincent Nguyễn Công Trứ - GX Thánh Philip - GP Arlington, VA Hoa Ky""

  ""Sau CT tuần nầy, xin nghe CT 19 năm trước""
  "Kỹ Niệm 19 năm Phát Thanh ASTM - CN10TN B 8Jun 1997 - CN10TN C 5 Jun 2016"
  "Để Tưởng Nhớ Người Chị MC Thân Yêu - Anna Maria Theresa Nguyễn Anh Tuấn"
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """Lễ Nhớ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả"
  ""Cố Lm Gioakim Trần Quý Thiện - Sáng Lập Viên CT ASTM""
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Ý Nghĩa Ngày Lễ "Người Cha - Father's Day""
  ""Tạ Ơn và Cầu Nguyện cho Những Người Cha Còn hay Đã Ra Đi"
  """"
  ""
  ""
  "Thương Nhớ người Chị Đã Được Chúa Đưa Về Nhà Chúa""
  ""Anna Maria Theresa Nguyễn Anh Tuấn, MC CT ASTM - 19 năm trọn"
  ""Được Chúa Gọi Về - ngày 31 tháng Năm 2016 "
  "Chúng ta cầu nguyện cho Linh Hồn Theresa và Cố Lucia Hồng Trần"
  "Lời Cảm Tạ của Gia Đình"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 10 Thường Niên B - 8 June 1997 - Kỷ Niệm Phát Thanh Đầu Tiên - 19 năm- (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 10 TN B - Lc 7:36-8:3
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Đây Là Mẹ Tôi - Đây Là Anh Em Tôi"
  ""Tiến Sĩ Lê Xuân Hy - Giào Sư Đại Học Loyola, Seattle, WA""

  ""
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """Kỷ Niêm Lần Phát Thanh Đầu Tiên CT ASTM- 8 Jun 1997- 5 Jun 2016"
  ""Phỏng Vấn Lm Nguyện Văn Thông, Chủ Tịch Cộng Đồng Giáo sĩ -""
  ""Tu sĩ Miền Trung Đông Hoa Kỳ"
  ""
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  "Thời Gian Nầy Chưa Có Tiết Mục MTMVT"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  ""Ngày 30 tháng 6, 1997 Đức TGM PX Nguyễn Văn Thuận sẽ mừng kỹ niệm 30 năm thụ phong Giám Mục"
  ""ĐTC Gioan Phaolo 2 bổ nhiệm hai tân Giám Mục Nguyễn Văn Nho và Nguyễn Tích Đức"
  ""Mừng Thượng Thọ 70 tuổi Đức Cha Huỳnh văn Nghi"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 11 Thường Niên C- 12 June 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 11 TN C - Lc 7:36-8:3
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Hãy Ăn Năn Hối Cải"
  ""Cố Lm Gioakim Trần Quý Thiện - Sáng Lập Viên CT ASTM""

  ""
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """Niềm Vui của Linh Mục"
  ""Bài của Đức Giám Mục Vũ Văn Thiên""
  """
  "Chúng ta cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ Cố Lucia Hồng Trần"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Thương Nhớ người Bác Đã Ra Đi""
  ""Bác Anna Maria Theresa Nguyễn Anh Tuấn, MC CT ASTM - 19 năm trọn"
  ""Được Chúa Gọi Về - ngày 31 tháng Năm 2016 "
  "Chúng ta cầu nguyện cho Linh Hồn Theresa và Cố Lucia Hồng Trần"
  ""
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 10 Thường Niên C- 05 June 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 10 TN C - Lc 7:11-17
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Xin Bà Đừng Khóc-"
  ""Cố Đ/C Phaolo Nguyễn Thanh Hoan, Nguyên Giám Mục GP Phan Thiết""

  "Sáng Lập Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội Phan Thiết"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """Giảng Thuyết về Mình Và Máu Thánh Chúa"
  ""Lm. Mát Thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích""
  ""Giáo Sư Thần Học Tín Lý - Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ"
  """
  ""Cô Anna Maria Theresa Nguyễn Anh Tuấn, MC CT ASTM - 19 năm trọn"
  ""Được Chúa Gọi Về - ngày 31 tháng Năm 2016 "
  "Chúng ta cầu nguyện cho Linh Hồn Theresa"
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Tháng Sáu kính Thánh Tâm Chúa Giêsu- Thánh Francis Carraciolo""
  ""
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Lễ Mình Máu Cực Thánh Chúa Kitô- 29 May 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Cực Thánh Chúa Kitô C - Lc 9, 11b-17
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Ngài Cầm Bánh Bẻ Ra"
  ""Lm Anton-Phaolo Trần Quốc Anh, dòng Tên""

  "Giáo sư Khoa Thần Học Santa Clara University, CA Hoa kỳ"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """Sáng Kiến Của Tình Yêu"
  ""Bài của Lm. Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết""
  """
  ""Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam"
  ""8g tối, Thứ Sáu, 3 Tháng 6, 2016 - GXCTTDVN Arlington VA, Hoa Kỳ"
  ""Trân trọng kính mời"
  ""
  """
  """Cầu Nguyện cho Linh Hồn Maria Nguyễn Hồng Yến"
  ""Đã Được Rửa Tội và Nhận các Bí Tich Sau Hết--""
  ""Thính giả trung thành- Ân Nhân của CT ASTM""
  """
  ""Xin tiếp tục cầu nguyện cho Cô Nguyễn Anh Tuấn- MC của ASTM"
  ""Được Sớm Hồi Phục Sức Khỏe"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Trái Tim Hoàn Hảo - Tháng sáu- Kính Thánh Tâm Chúa""
  ""
  ""Canh Hồng 31 Nụ- Cố Lm Khuất Duy Linh"
  ""Kính Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng Thánh Ysave"
  ""ngày 31 tháng 5, 2016"
  """
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi- 22 May 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi C - Ga 16, 12-15
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """"
  ""Phó Tế Vincent Nguyễn Công Trứ, GX Thánh Philip, GP Arlington, VA, HK""

  "Toàn Bộ Sự Thật"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Bài Giảng của ĐTC Phanxico "Lau Khô Những Giọt Lệ""
  ""Lễ Chúa Lên Trời""
  """
  """Cầu Nguyện cho Linh Hồn Maria Nguyễn Hồng Yến"
  ""Đã Được Rửa Tội và Nhận các Bí Tich Sau Hết--""
  ""Thính giả trung thành- Ân Nhân của CT ASTM""
  """
  ""Xin tiếp tục cầu nguyện cho Cô Nguyễn Anh Tuấn- MC của ASTM"
  ""Được Sớm Hồi Phục Sức Khỏe"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Thanh phố Knock- Ái Nhĩ Lan - Nơi Đức Mẹ Hiện Ra ""
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  ""Thư Chung Đ/C Phaolo Nguyễn Thái Hợp- Giám Mục GP Vinh"
  "Thảm Họa Ô Nhiểm Miền Trung -"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Lễ Chúa Hiện Xuống - 15 May 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Lễ Chúa Hiện Xuống C - Cv 2, 1-11
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """"
  ""Lm Andre Lương Vĩnh Phú, CX GX Bình An, GP Phan Thiết""

  "Nói Được Các Thứ Tiếng"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Đừng Xao Xuyến ""
  ""Bài của Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên""
  """
  """Cầu Nguyện cho Linh Hồn Maria Nguyễn Hồng Yến"
  ""Đã Được Rửa Tội và Nhận các Bí Tich Sau Hết--""
  ""Thính giả trung thành- Ân Nhân của CT ASTM""
  """
  ""Xin tiếp tục cầu nguyện cho Cô Nguyễn Anh Tuấn- MC của ASTM"
  ""Được Sớm Hồi Phục Sức Khỏe"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "PontMain - Nơi Đức Mẹ Hiện Ra - Pháp Quốc""
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  ""ĐTC bổ nhiệm Đ/C Vincent Nguyễn Văn Long, Giám Mục Giáo Phận "
  "Chánh Tòa Farramata - Úc Đại Lợi"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Lễ Chúa Lên Trời - 08 May 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên C - Lc 24, 46-53
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết""

  ""
  "Lời Kêu Gọi của Cha Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  ""Xin giúp Cha xây dựng Giáo xứ mới, "Nước Trời"""
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Vai Trò Tôn Giáo Trước Hiện Tình Đất Nước""
  ""Đ/C Vincent Nguyễn Văn Long, GM Phụ Tá TGP Melbourne, Úc Châu""
  ""Sinh Hoạt Hội Đồng Liên Tôn VN tại Little Saigon"
  """Nam California, Hoa Kỳ"
  """"
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Ngày Lễ của Mẹ - Thăm viếng Đền Thờ Đức Mẹ Cả- Roma""
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 6 Phục Sinh - 01 May 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm C - Ga 4, 23-29
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Đến và Ở Lại"
  ""Lm Andre Lương Vĩnh Phú, CX GX Bình An, GP Phan Thiết""

  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Giảng Thuyết - Thánh Philipphê""
  ""bộ CD Ngài Đã Gọi Họ 13 Người Thay Đổi Cục Diện Thế Giới""
  ""Lm Tiến Lộc - Gs Trần Duy Nhiên"
  ""Xin Thính Giả cầu nguyện cho cô Theresa Nguyễn Anh Tuấn, MC của ASTM từ 1997 khi CT""
  ""mới thành lập với Cha Gioakim Trần Quý Thiện."
  ""Cô lâm trọng bệnh- Tin cuối cùng cô đã được giải phẩu bình an""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Những Lần Đức Mẹ Khóc"
  "Nhớ 41 năm ly hương - Cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam dấu yêu""
  "Bài của Lm Phero Phạm Hương O.P., CX GX CTTDVN - Arlington, VA"
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 5 Phục Sinh - 24 Apr 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm C - Ga 13, 31-33a.34-35
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Điều Răn Mới"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết""

  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Tông Huấn Amoris Laetitia - Niềm Vui Tình Yêu- Tóm Lược 10 Điểm""
  ""bài của Minh Đức dịch- Trích từ Mạng Lưới HĐGM Việt Nam""
  """
  ""Xin Thính Giả cầu nguyện cho cô Theresa Nguyễn Anh Tuấn, MC của ASTM tu 1997 khi CT""
  ""mới thành lập với Cha Gioakim Trần Quý Thiện."
  ""Cô lâm trọng bệnh- Tin cuối cùng cô đã được giải phẩu bình an""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Thánh Marcô - Lễ kính 25 Apr 2016""
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  ""Bánh Thánh Chảy Máu - Ba Lan"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 4 Phục Sinh - 17 Apr 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm C - Ga 10, 27-30
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Chúng Theo Tôi - Ơn Thiên Triệu"
  ""Phó Tế Vincent Nguyễn Công Trứ - GX Thánh Philip - GP Arlington- VA Hoa Kỳ""

  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Lòng Thương Xót Chúa - Chúa Thánh Thần Thăng Hoa Cuộc Sống"
  ""Lm Mát-Thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích""
  ""Giáo Sư Thần Học về Tín Lý- Catholic University of America""
  """
  ""Chúa Phục Sinh""
  ""ĐGM Vũ Văn Thiên biên soạn"
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Sự Chết Đi và Sống Lại qua Tân Ước""
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 3 Phục Sinh - 10 Apr 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm C - Ga 21, 1-19
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Con Có Yêu Mến Thầy Không?"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, Chánh Xứ, GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết ""

  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Lòng Thương Xót Chúa - Mầu Nhiệm Emmanuel- Chúa Ở Cùng Chúng Ta"
  ""Lm Mát-Thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích""
  ""Giáo Sư Thần Học về Tín Lý- Catholic University of America""
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Ngôn Sứ Ezekiel - Tiên Tri của Cựu Ước""
  """
  ""Cầu nguyện cho Cụ Bà Jane Frances Trần Yến - GXCTTĐVN _ Arlington, VA "
  ""Thân Mẫu của Ân Nhân CT ASTM"
  """
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 2 Phục Sinh - Lòng Thương Xót Chúa 03 Apr 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 2 Phục Sinh năm C - Lòng Thương Xót Chúa- Ga 20, 19-31
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Lòng Thương Xót Chúa-"
  ""Lm Mát-Thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích""

  ""Giáo Sư Thần Học về Tín Lý- Catholic University of America""
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Lòng Chúa Thương Xót với Thánh ĐTC Gioan Phaolo II""
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Ưu Thế của Phụ Nữ"
  "Bài của Lm Giuse Nguyễn Hữu An, Chánh Xứ, GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết "
  """
  ""Cầu nguyện cho Cụ Cố Phaolô Trần Quốc Nam -"
  ""Thân Phụ của Lm Anton-Phaolo Trần Quốc Anh- "
  ""Giáo sư Phân Khoa Thần Học - Santa Clara University- California"
  ""Chúng con ACE CT ASTM và quý thinh giả xin cầu nguyện cho Cụ Cố Phaolo"
  """
  ""Kính nhớ lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ"
  "Qua thị kiến của Chúa Giêsu cho bà Maria Valtorta -""
  "Trích sách "Tin Mừng Như Đã Mạc Khải Cho Tôi" -"
  "Nữ Tu Phạm Thị Hùng phiên dịch từ tiếng Pháp - L'Evangile tel qu'ii m'a été révélé"
  ""
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh - 27 Mar 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh năm C- Lc 24, 1-12
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Ai Sẽ Lăn Tảng Đá Đây"
  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An, Chánh Xứ, GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết "
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Giảng Thuyết - Bài Về "Lòng Thương Xót Chúa-"
  ""Lm Mát-Thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích""

  "Giáo Sư Thần Học về Tín Lý- Catholic University of America"
  """
  ""Vụ Án Chúa Giêsu - Bài của Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên"
  """
  ""Cầu nguyện cho Cụ Phaolô Nguyễn Quang Sanh -"
  ""Thân Phụ của Cô Nguyễn thị Anh Vinh - Cộng Đoàn Đồng Hành - Light Works"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Phêrô Chối Chúa ""
  "qua bức tranh của Rembrandt "
  ""
  "19 Tháng Ba - Cầu Nguyện Cách Riêng với Thánh Cả Giuse - Nhất là trong giờ sau hết"
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Lễ Lá - Sự Thương Khó Chúa Giêsu Kitô Chúa Chúng Ta 20 Mar 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Lễ Lá-C- Lc 19, 28-40
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Chúc Tụng Đức Vua"
  "Lm Anre Lương Vĩnh Phú, Chánh Xứ, GX Bình An, GP Phan Thiết "
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Giảng Thuyết - Bài Về "Lòng Thương Xót Chúa-"
  ""Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn- Sacramento, CA- năm 2014"

  ""Lm Mát-Thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích""
  "Giáo Sư Thần Học về Tín Lý- Catholic University of America"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Lá Thư Tình Thứ Bảy của Chúa Gie6su Trên Thập Giá""
  "Phong Trào Thánh Linh"
  ""
  "19 Tháng Ba - Cầu Nguyện Cách Riêng với Thánh Cả Giuse - Nhất là trong giờ sau hết"
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 5 Mùa Chay 13 Mar 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 5 Mùa Chay C- Gn 8, 1-11
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Đừng Phạm Tội Nữa"
  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An Chánh Xứ, GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết "
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Giảng Thuyết - Bài Về "Lòng Thương Xót Chúa-"
  ""Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn- Sacramento, CA- năm 2014"

  ""Lm Mát-Thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích""
  "Giáo Sư Thần Học về Tín Lý- Catholic University of America"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Thánh cho Mùa Chay - Kết - Thánh Frances thành Roma""
  "Tháng Ba là tháng kính đặc biệt Thánh Cả Giuse"
  "19 Tháng Ba - Cầu Nguyện Cách Riêng với Thánh Cả Giuse - Nhất là trong giờ sau hết"
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 4 Mùa Chay 06 Mar 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 4 Mùa Chay C- Lc 15, 1-3.11-32
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Người Cha Nhân Hậu"
  "Lm Anre Lương Vĩnh Phú Chánh Xứ, GX Bình An, GP Phan Thiết "
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Kiện Toàn - Bài của Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J. (dòng Tên)"
  """
  ""Giảng Thuyết - Bài Về "Lòng Thương Xót Chúa-"
  ""Bài 2:"Tình Yêu Chúa Chan Hòa Mặt Đất "

  ""Lm Mát-Thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích""
  "Giáo Sư Thần Học về Tín Lý- Catholic University of America"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Thánh cho Mùa Chay - Thánh Frances thành Roma""
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 3 Mùa Chay 28 Feb 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 3 Mùa Chay C- Lc 13, 1-9
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Thật Lòng Sám Hối"
  "Phó Tế Vincent Nguyễn Công Trứ"
  "Giáo Xứ Thánh Philiphê, GP Arlington,VA Hoa kỳ"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Giảng Thuyết - Bài Về "Lòng Thương Xót Chúa-"
  ""Bài 1:" Chúa Là Nguồn Hạnh Phúc Của Con Người"

  ""Lm Mát-Thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích""
  "Giáo Sư Thần Học về Tín Lý- Catholic University of America"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Thánh tiêu biểu cho Mùa Chay - Thánh Cassimir Balan""
  ""
  ""Bài Hát Thánh Casimir mê say:Hàng Ngày, Hàng Ngày Hãy Ca Tụng Me Maria "
  ""Omni Die Dic Mariae- La-tinh"
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  ""ĐTC Phanxico yêu càu hoản xử tử trong Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa"
  ""Bài của Giuse Thẫm Nguyễn - VietCatholic News"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 2 Mùa Chay 21 Feb 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 2 Mùa Chay C- Lc 9, 28b-36
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Vinh Quang của Đức Giêsu"
  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An Chánh Xứ, GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết "
  " "
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """"

  ""Tôi Đi Tìm Tôi"
  "Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên "
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Bài Giảng của ĐTC Phanxico tại ĐềnThánh kính Mẹ Guadalupe, Mexico City, Mexico ""
  "Nghe bài hát của nhóm 12 Nữ Tu "Servias, (Những Người Tôi Tớ)" để chào mừng ĐTC tại Thánh Phố Suarez"
  ""Bài Hát tựa đề : Hãy Phó Thác cho Chúa"
  ""Thành Phố Suarez nầy danh tiếng là thánh phố dữ tợn nhất của Mể Tây Cơ, phía nam của El Paso, Texas"
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  ""ĐTC Phanxico viếng thăm một bệnh viện nhi đồng và nghe một em bị bệnh ung thư"
  ""hát bài Ave Maria của Schubert"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 1 Mùa Chay 14 Feb 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 1 Mùa Chay C- Lc 4, 1-13
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Không Chỉ Nhờ Cơm Bánh"
  "Lm Anre Lương Vĩnh Phú Chánh Xứ, GX Bình An, GP Phan Thiết "
  " "
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """"

  ""Đời Người Như Đời Hoa"
  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An Chánh Xứ, GX Kim Ngọc GP Phan Thiết "
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Mồng Hai Tết, Thảo Kính Cha Mẹ""
  "Bài của Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J."
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  ""ĐTC Phanxico Dâng Thánh Lễ Tro Cùng Với Các Linh Mục Thừa Sai Lòng Thương Xót"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 5 Thường Niên 07 Feb 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 5 Thường Niên C- Lc 5, 1-11
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Dựa Vào Lời Thầy"
  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An Chánh Xứ, GX Kim Ngọc GP Phan Thiết "
  " "
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Quà Tặng Thời Gian""

  ""GM Giuse Vũ VănThiên"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Thứ Tư Lễ Tro- Tâm Tình Sám hối- Tĩnh thức và Cầu nguyện luôn""
  ""
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  ""ĐTC Phanxico bổ nhiệm 1071 vị Thừa Sai Lòng Thương Xót"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 4 Thường Niên 31 Jan 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 4 Thường Niên C- Lc 4, 21-30
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Không Được Chấp Nhận"
  " "
  " Lm Antôn Phaolô Trần Quốc Anh, S.J., Giáo sư Thần Học, Santa Clara University, CA, HK"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Cú Ngã Ngựa Lịch Sữ - Chuyện Thánh Phaolo trở lại -""

  "Bài của Lm Giuse Nguyễn Hữu An Chánh Xứ, GX Kim Ngọc GP Phan Thiết""
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Mẹ Maria Dâng Chúa Hài Đồng Trong Đền Thờ""
  "Trích sách Mẹ Maria Hiền Mẫu Chúa Kitô- Bài của Ngưởng Nhân Lưu Ấu Nhi"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 3 Thường Niên 24 Jan 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 3 Thường Niên C- Lc 1,1-4; 4, 14-21
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Năm Hồng Ân Của Chúa"
  " "
  " Cố Đức Cha Phaolo Nguyễn Thanh Hoan, Nguyên Giám Mục GP Phan Thiết"
  "Chúng con xin Đức Cha cầu cho chúng con"
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Chúc Thư của Một Giám Mục""

  "Bài của ĐHY Gotfried Tanil, TGM TGp Malines, Bruxelles, Belgique""
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  "Bài 1- Sự Trở Lại Của Thánh Phaolo, lễ kính 25 Jan"
  "Bài 2 - Chạnh Lòng Thương""
  "Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, dòng Tên"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 2 Thường Niên 17 Jan 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 2 Thường Niên C- Ga 2, 1-12
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Họ Hết Rượu Rồi"
  " "
  " Thầy Phó Tế Vincent Nguyễn Công Trứ, GX Thánh Phi-lip, GP Arlington, VA. HK"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Giáo Hội, nơi mọi người gặp được Lòng Thương Xót Chúa""

  "Bài của Giám Mục Giuse Vũ văn Thiên""
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Dấng Thánh Của Thiên Chúa"
  "Bài của Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, dòng Tên"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  ""Phép lạ của Tình Yêu "
  ""Tình Yêu của một người mẹ nuôi - Bà May Lempke - Leslie Lempke"
  ""Bài của Lm Mark Link, S.J."
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa 10 Jan 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa C- Lc 3,15-16.21-22
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Trời Mở Ra"
  " "
  " Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, Giáo Phận Phan Thiết "
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Những Ánh Sao Trong Đời""

  "Bài của Giám Mục Giuse Vũ văn Thiên""
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Ánh Sáng và Sự Sống"
  "Bài của Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, dòng Tên"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  ""Hillary Clinton: Giết Hại Kitô hữu do ISIS là Diệt Chủng (Genocide)"
  ""Nigeria Khánh Thành tượng Chúa Giê-su cao 9m bằng Cẩm Thạch"
  ""Tổ Chức Phá Thai Planned Parenhood báo cáo"
  ""Tham Dự Buổi Cầu Nguyện và Tuần Hành Phò Sự Sống ngày 21-22 Jan 2016"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Lễ Chúa Hiển Linh 03 Jan 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lễ Chúa Hiển Linh C- Mt 2, 1-12
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Ngôi Sao Dừng Lại"
  " "
  ""Lm Mát thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích, Giáo sư Thần Học Tín Lý"
  "Catholic University of America, Washington D.C. "
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Lễ Trọng Kính Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa 1 Jan 2016""
  "Cố Đức Cha Phao lô Nguyễn Thanh Hoan, Nguyên Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết""
  ""Xin Đức Cha cầu nguyện cho chúng con"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Lễ Kính Nhớ Đến Các Thánh Anh Hài 28 Dec 2015"
  "Bài của Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, dòng Tên"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  ""Thông Điệp Giáng Sinh 2015 của ĐTC Phanxico"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Lễ Thánh Gia Thất 27 Dec 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lễ Thánh Gia Thất C- Lc 2, 41-52
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Định Hướng Mục Vụ Gia Đình"
  " Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, Giáo Phận Phan Thiết "
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Ý Nghĩa Đích Thực Của Đại Lễ Giáng Sinh""
  "Cố Lm Gioakim Trần Quý Thiện, Sáng Lập Viên CT ASTM ""
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta "
  "Bài của Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, dòng Tên"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Đại Lễ Giáng Sinh 25 Dec 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Đại Lễ Giáng Sinh C- Lc 2, 1-14
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  ""Lm Mát thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích, Giáo sư Thần Học Tín Lý"
  "Catholic University of America, Washington D.C. "
  ""
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Từ Bà Đức Giêsu Được Sinh Ra - Gia Phả của Chúa Giêsu"
  """Bài của Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, dòng Tên"
  """"
  " ""
  ""CT ASTM Phát Thanh Đặc Biệt Vọng Giáng Sinh 24 tháng 12 2015 trên Đài TNVNHN từ 8g đến 9g tối"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "" "
  ""Giáng Sinh Nơi Hoang Dã - Debbie Mongo"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Vọng 20 Dec 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 4 Mùa Vọng C- Lc 1, 39-45
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  ""Phó tê Vincent Nguyễn Công Trứ- St .Philip Catholic Church- GP Arlington, Va Hoa Ky"
  " "
  ""
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Lễ Kính Mẹ Vô Nhiễm Thai - 8-12-2015 Khai Mạc Năm Kính Lòng Thương Xót Chúa - ""
  ""DTC Phanxico Khai Mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót""
  " ""
  """
  "Lời Mời Tham Dự Buổi Cầu Nguyện Phò Sự Sống ngày 19 tháng 12 2015 - Falls Church"
  "900 S. Washington St., Falls Church Va 22046"
  "

  """
  ""CT ASTM Phát Thanh Đăc Biệt Vọng Giáng Sinh 24 tháng 12 2015 trên Đài TNVNHN từ 8g đến 9g tối"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Cuộc Viếng Thăm - CD Dòng Đồng Công"
  "" "
  ""Maria Vội Vã Đi Thăm Chị"
  ""Bài của Lm Piô Ngô Phúc Hậu, Cựu Chánh Xứ GX Cái Rắn Cà Mau VN"
  ""Trích từ sách của Cha " Dấu Chân Của Thầy "
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Vọng 13 Dec 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 3 Mùa Vọng C- Lc 3, 10-18
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  ""Sám Hối"
  " Lm Antôn-Phaolô Trần Quốc Anh, S.J., Giáo sư Phân Khoa Thần Học, Clara University, CA"
  ""
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Lễ Kính Mẹ Vô Nhiễm Thai - 8-12-2015 Khai Mạc Năm Kính Lòng Thương Xót Chúa - ""
  ""Đề Tài: "Linh Mục Thừa Tác Viên Lòng Thương Xót""
  " Suy Niệm của Lm Giuse Nguyễn Hữu An, Chánh xứ Giáo xứ Kim Ngọc, GP Phan Thiết""
  """
  "Lời Mời Tham Dự Buổi Cầu Nguyện Phò Sự Sống ngày 19 tháng 12 2015 - Falls Church"
  "Maple Avenue, Falls Church"
  "

  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""8 Dec 2015 Lễ Trọng và Buộc kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - "
  ""Bài của Lm Antôn Nuyễn Cao Siêu, S.J."
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Vọng 6 Dec 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 2 Mùa Vọng C- Lc 3, 1-6
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  ""Có Lời Thiên Chúa Phán"
  " Lm Mát-Thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích Giáo sư Thần Học Tín Lý University of America, Hoa Kỳ"
  ""
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Hãy Đi Theo Tôi - Lễ kính Thánh Anrê - 30-11-15 ""
  "Bài của Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.""
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Bài về Đức Mẹ Lên Trời - Đức Cha Vũ Duy Thống - GM GP Phan Thiết"
  ""
  ""8 Dec 2015 Lễ Trọng và Buộc kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - "
  ""Sống Trong Tâm Tình Tạ Ơn dọn lòng Sống Thánh Trong Mùa Vọng"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Thứ 1 Mùa Vọng 29 November 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 1 Mùa Vọng C- Lc 21, 25-28.34-36
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  ""Đứng Thẳng và Ngẩng Đầu Lên"
  " Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, Giáo Phận Phan Thiết "
  ""
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Lễ Kính- Anh Em Làm Chứng Cho Thầy - Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - 24 -11-2015""
  "Bài của Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.""
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Kính Nhớ Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thánh"
  "Bài củaMạng Lưới dòng Đồng Công"
  """
  ""Sống Trong Tâm Tình Tạ Ơn dọn lòng Sống Thánh Trong Mùa Vọng"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ-B 22 November 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ-B Gn 18, 33b-37
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  ""Quan Nói Đúng , Tôi Là Vua"
  "Cố Lm Gioakim Trần Quý Thiện, Sáng Lập CT ASTM"
  ""
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Lễ Kính- Dâng Hiến Hai Đền Thờ Thánh Phêro và Phaolô""
  "Bài của Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long""
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Trong tháng 11 - Sõi Đá Cũng Cần Có Nhau-"
  "Bài của Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  ""Vatican cũng là mục tiêu cho bọn khủng bố"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 33 Thường Niên-B 15 November 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 33 TN-B Mc 13, 24-32
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  ""Người Sẽ Quy Tụ Những Người Được Tuyển Chọn Từ Khắp Bốn Phương Trời"
  "Phó Tế Vincent Nguyễn Công Trứ, GX St. Philip, GP Arlington VA Hoa kỳ"
  ""
  ""
  ""
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Lễ Các Linh Hồn""
  "Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.""
  """
  ""Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Tiến Trình Phong Thánh của ĐHY Phanxicô Nguyễn văn Thuận"
  ""Kỹ Niệm Lễ Giổ 13 năm của ĐHY - 16-9-2002- Tháng 9-2015"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam- Giáo Hội tại quê nhà kính nhớ vào CN 33 TN"
  "Suy Niệm: Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 32 Thường Niên-B 08 November 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 32 TN-B Mc 12, 38-44
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  ""Bà Góa Nghèo Nầy Đã Bỏ Nhiều Hơn Hết"
  "Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.""
  ""
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Lễ Các Linh Hồn""
  "Cố Lm Gioakim Trần Quý Thiện, Sáng Lập Viên CT ASTM"
  ""Xin Cha cầu nguyện cho chúng con"
  """
  ""Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Tiến Trình Phong Thánh của ĐHY Phanxicô Nguyễn văn Thuận"
  ""Kỹ Niệm Lễ Giổ 13 năm của ĐHY - 16-9-2002- Tháng 9-2015"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Tháng 11, Tháng Các Đẳng - Đời Người - Chiếc Lá"
  "Bài của Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Các Thánh Nam Nữ-B 01 November 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lễ Các Thánh -B Mt 5, 1-12a
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  ""Tám Mối Phúc Thật"
  "Lm. Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết""
  ""
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Lễ Các Linh Hồn""
  "Lm Anrê Lương Vĩnh Phú, CX GX Bình An, GP Phan Thiết"
  """
  ""Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Tiến Trình Phong Thánh của ĐHY Phanxicô Nguyễn văn Thuận"
  ""Kỹ Niệm Lễ Giổ 13 năm của ĐHY - 16-9-2002- Tháng 9-2015"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Tháng 11, Tháng Các Đẵng - Chúng ta nhớ đến các linh hồn được Chúa gọi về"
  ""
  """
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 30 Thường Niên-B 25 October 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN30TN -B Mc 10, 46-52
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  ""Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy"
  "Lm. Mát-thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích, Giáo su Thần Học về Tín Lý, Catholic University of America""
  ""
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Chủ Sẽ Phục Vụ""
  "Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, dòng Tên"
  """
  ""Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Tiến Trình Phong Thánh của ĐHY Phanxicô Nguyễn văn Thuận"
  ""Kỹ Niệm Lễ Giổ 13 năm của ĐHY - 16-9-2002- Tháng 9-2015"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Bắt Đầu Loạt Bài Về Thánh Gioan Lasan"
  ""
  """
 • Tin Tức
  """
  """
  ""Thống kê về hàng Giáo Sĩ Công giáo"
  ""Thống Kê về Giáo Dân Công giáo"
  ""Người Palestine đốt phá mộ của Ông Giuse, con Ông Gia-cóp"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 29 Thường Niên-B 18 October 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN29TN - Mc 10, 35-45
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Con Người đến để ban mạng sống mình mà cứu chuộc cả nhân loại"
  "Phó tế Vincentê Nguyễn Công Trứ, GX St, Philip, Gp Arlington, VA Hoa Kỳ""
  ""
  ""CN29TN B cũng là Khánh Nhật Truyền Giáo- "Bài Giảng: Trồng cây Đức Tin""
  "Lm Phêrô Nguyễn Ngọc Linh- Px Gx John Newmann - TGP Houston-Galveston - Texas"
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Trong tháng Đức Mẹ Mân Côi- Xin nghe bài : Phúc Thay Lòng Dạ"
  ""Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J."
  """
  ""Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Tiến Trình Phong Thánh của ĐHY Phanxicô Nguyễn văn Thuận"
  ""Kỹ Niệm Lễ Giổ 13 năm của ĐHY - 16-9-2002- Tháng 9-2015"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Chuyện về hai thánh Tông Đồ Giacôbê và Gioan"
  ""
  """
 • Tin Tức
  """
  ""Bạo lực leo thanh rất nhanh tại Thánh Địa"
  ""Thống đốc California Jerry Brown, ký đạo luật bắt buộc các cơ quan phò sự sống"
  ""phải giới thiệu các dịch vụ ngừa thai, phá thai"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 28 Thường Niên-B 11 October 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN28TN - Mc 10, 17-30
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Ngươi Hãy Đi Bán Tất Cả Gia Tài Rồi Hãy Theo Ta"
  "Lm Antôn-Phaolô Trần Quốc Anh, S.J.""
  ""Giáo sư Thần Học, Santa Clara University, CA. Hoa Kỳ"
  ""
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Kính Nhớ Lễ Đức Mẹ Mân Côi 07 Oct 2015"
  ""Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J."
  """
  ""Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Tiến Trình Phong Thánh của ĐHY Phanxicô Nguyễn văn Thuận"
  ""Kỹ Niệm Lễ Giổ 13 năm của ĐHY - 16-9-2002- Tháng 9-2015"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Chuyện Kể Của Mẹ Têrêsa Calcutta"
  "Sự Cho Đi"
  """
 • Tin Tức
  """
  ""Phong Chức Thánh Cho Hai Vị Song Thân của Thánh Nữ Têrêsa GSHĐ"
  """
  ""ĐTC Francis bổ nhiệm Giám Mục GP Vĩnh Long và Kontum"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 27 Thường Niên-B 04 October 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN27TN - Mc 10, 2-16
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Sự Gì Thiên Chúa Đã Kết Hợp, Con Người Không Được Phân Ly"
  "Lm Antôn-Phaolô Trần Quốc Anh, S.J.""
  ""Giáo sư Thần Học, Santa Clara University, CA. Hoa Kỳ"
  ""
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Hởi Thánh Nhỏ, Người Lớn Lắm"
  ""Kính Nhớ Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu 1 Oct 2015"
  ""Lm Antôn Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  """
  ""Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Tiến Trình Phong Thánh của ĐHY Phanxicô Nguyễn văn Thuận"
  ""Kỹ Niệm Lễ Giổ 13 năm của ĐHY - 16-9-2002- Tháng 9-2015"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Tháng Mân Côi- Lần Chuổi Mân Côi-"
  "Trích Từ Trong Đời Sống Hắng Ngày -"
  ""Paula Roussel - Trần Tỉnh Nguyện Phóng Tác"
 • Tin Tức
  """
  ""ĐTC Francis Đi Thăm Nhà Tù ở Philadelphia"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 26 Thường Niên-B 27 Sept 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN26TN - Mc 9, 37-42, 44, 46-47
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Ai Chẵng Chống Đối Con, Là Ủng Hộ Các Con"
  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết""
  """
  ""
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Kính Nhớ Lễ Thánh Matthêu, Tông Đồ, Thánh sữ"
  ""Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J."
  """
  ""Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Tiến Trình Phong Thánh của ĐHY Phanxicô Nguyễn văn Thuận"
  ""Kỹ Niệm Lễ Giổ 13 năm của DHY - Tháng 16-9-2002- Tháng 9-2015"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Kính Nhớ Các Thiên Thần Hộ Thủ"
  ""
  """
 • Tin Tức
  """
  ""ĐTC Francis Đọc Diễn Văn Tại Nhà Trắng (White House) 24 Sep 15, khi thăm viếng Hoa Kỳ"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 25 Thường Niên-B 20 Sept 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN25TN - Mc 9, 30-37
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Con Người Sẽ Bị Nộp- Ai Muốn Làm Người Lớn Nhất Hãy Tự Làm Người Chót Nhất"
  "Phó Tế Vincent Nguyễn Công Trứ, GX Thánh Philip, GP Arlington, Va Hoa Kỳ""
  ""
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Kính Nhớ Lễ Đức Mẹ Sầu Bi - Ngày 15 tháng 9 "
  ""Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J."
  ""Chúng ta cầu nguyện cho Tiến Trình Phong Thánh của ĐHY Phanxicô Nguyễn văn Thuận"
  ""Kỹ Niệm Lễ Giổ 13 năm của DHY - Tháng 9 2002- Tháng 9 2015"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""ĐTC Francis sẽ phong thánh cho Chân phước Junipero Serra"
  "Khi Ngài qua thăm viếng Hoa Kỳ"
  """
 • Tin Tức
  """
  ""Những Gì Chờ Đợi ĐTC Francis khi Ngài thăm viếng Nhà Trắng với TT Hoa Kỳ Obama"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 24 Thường Niên-B 13 Sept 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN24TN, Mc, 8, 27-35
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Thầy Là Đấng Kitô. Con Người Sẽ Phải Chịu Khổ Nhiều"
  "Lm Giuse Nguyễn Hũu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết""
  ""
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Bài giảng lễ Suy Tôn Thánh Giá- lễ kính 14 tháng 9"
  ""Lm Mát-thêu Nguyễn Khắc Hy. S.S. (dòng Xuân Bích)- Giáo sư Thần Học - "
  ""Catholic University of America- Washington DC"
  ""Cho dòng Nữ Tu Mến Thánh Giá Dalat tại Virginia"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi- ngày 15 tháng 9"
  ""Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ- Thương Khó Thứ Sáu- Hạ Xác Chúa Giêsu Từ Trên Thánh Giá"
  "Trích Sách "Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu và Thương Khó Đức Mẹ"
  ""của Chân Phước Anna Katerina Emmerich, nữ tu Đức Quốc"
 • Tin Tức
  ""Hành Trình Tìm Chúa qua phương pháp Giáo Dục Trẻ Em Montessori"
  ""Kinh Nghiệm Đến Với Các Nữ Tu Dòng St Paul de Chartres- Đà Nẳng"
  ""Tác Giả: MarieRose Hoàng Thục Trinh, Giáo Viên, Montessori School - Reston, Virginia"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 23 Thường Niên-B 06 Sept 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN23TN, Mc, 7, 31-37
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Người Làm Cho Kẻ Điếc Nghe Được Và Kẻ Câm Nói Được"
  "Lm Antôn Phaolô Trần Quốc Anh, S.J.""
  "Giáo sư Thần Học, khoa Thần Học - Santa Clara University, California "
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Lễ Nhớ - Sinh Nhật Đức Mẹ- 8 Sept 2015"
  ""Trích từ :Thần Đô Huyền Nhiệm Thiên Chúa - Cuộc Đời Mẹ Maria"
  ""Chân Phước Nữ Tu Mẹ Maria của Chúa Giêsu Thành Agreda (1602-1665)"
  ""Venerable Mother Mary of Jesus of Agreda- Spain"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Thánh Nữ Helena-"
  ""Câu Chuyện Trong Nghĩa Trang"
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 22 Thường Niên-B 30 Aug 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN22TN, Mc, 7, 1-8a, 14-15, 21-23
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Các Ngươi Gác Bỏ Các Giới Răn Thiên Chúa Qua Một Bên"
  "Để Nắm Giữ Các Tạp Tục Phàm Nhân""
  "Lm. Giuse Nguyễn Hũu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Lễ Nhớ - Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết - 29-8-2015"
  ""Bài của Lm. Giuse Đinh Tất Quý - TGP Sàigòn"
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Cái Tâm- CN22B"
  ""Bài của Lm. Giuse Nguyễn Hũu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 21 Thường Niên-B 23 Aug 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN21TN, Gn 6, 61-70
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mói có những lời ban sự sống"
  "Phó tế Vincent Nguyễn Công Trứ, Gx St. Philip, GP Arlington, VA Hoa kỳ "
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Vầng Trăng Sáng-Kính Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - 15 tháng 8"
  ""Bài của Lm. Giuse Nguyễn Hũu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  """
  ""Bài Giảng lễ Công Lý và Hòa Binh -Hà Nội 26-7- 2015"
  ""Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế - GX Thái Hà- Hà Nội"
  ""Lm Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 20 Thường Niên- 16 Aug 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN20TN, Gn 6, 51-59
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Thịt Ta Là Của Ăn,Và Máu Ta Thật Là Của Uống"
  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết "
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Kính Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Mẹ Diễm Phúc - 15 tháng 8"
  ""Bài của Lm. Giuse Nguyễn Hũu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Tâm Tình của ĐHY PX Nguyễn Văn Thuận - Mẹ Của Con"
  """
  ""Chúc Mừng Bổn mạng Quí Nữ Thính Giả Chọn lễ nầy Bổn Mạng"
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 19 Thường Niên- 09 Aug 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN19TN, Gn 6, 41-52
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Ta Là Bánh Hằng Sống, Bởi Trời Mà Xuống "
  "Bài của cố Lm Gioakim Trần Quý Thiện, Sáng Lập Viên CT ASTM"
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Thánh Vianney và Tòa Giãi Tội"
  ""Bài của Lm. Giuse Nguyễn Hũu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Thánh Đa Minh, Đấng Sáng Lập dòng Thuyết Giảng, Order of Preachers (O.P)"
  """
  ""Chúc Mừng Bổn mạng quý Thính Giả có quan thầy bổn mạng Thánh Đa Minh"
  ""lễ kính 8 August"
  ""Chúc Mừng Bổn mạng quý Thính Giả có quan thầy bổn mạng Thánh Maximilian Kolbe"
  ""Lm Tử Đạo, Ba Lan, lễ kính 14 August"
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 18 Thường Niên- 02 Aug 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN18TN, Gn 6, 24-35
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Ai Đến Với Ta Sẽ Không Hề Đói, Ai Tin Vào Ta Sẽ Không Hề Khát Bao Giờ"
  "Bài của Lm Antôn-Phaolô Trần Quốc Anh, Giáo sư Khoa Thần Học"
  "Santa Clara University, California, Hoa Kỳ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Kính Nhớ Lễ Chúa Hiển Dung, hay Chúa Tỏ Mình Ra Sáng Láng, lễ Trọng ngày 6 Aug 2015"
  ""Suy Niệm: Lm Phaolô Lê Quốc Tuấn S.J."
  """
  ""Chuỗi Hạt Mân Côi với Thánh Y-Nhã, Sáng Lập dòng Tên- lễ kính 31 July 2015"
  """
  ""Mừng Kỷ Niệm 30 năm Thụ Phong Linh mục"
  ""Cha Chánh Xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, GP Arlington, VA Hoa Kỳ"
  ""Lm Phêrô Phạm Hương, O.P. (dòng Đa Minh)"
  ""Chúng Ta Cầu Nguyện Xin Ơn Bền Đổ Cho Cha"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Kính Thánh Alphongsô de Liguori- Đấng Sáng Lập dòng Chúa Cứu Thế "
  """
  ""Chúc Mừng Bổn mạng quý Thính Giả có quan thầy bổn mạng Thánh Inhaxiô - thánh Alphonsô"
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 17 Thường Niên- 26 July 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN17TN, Gn 6, 1-15
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Người phân phát cho những kẻ ngồi ăn, ai muốn ăn bao nhiêu tùy thích"
  "Lm Nguyễn Hữu An- CX GX Kim Ngọc- GP Phan Thiết"
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Mấy Cái Bánh Nhỏ"
  ""Con biết con cần Chúa, trích từ sách Lm Nguyễn Tầm Thường, S.J."
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Xin nghe bài giảng thuyết " Ngài Đã Gọi Họ, 13 Người Đã Thay Đổi Thế Giới- Thánh Giacôbê"
  ""Lm Tiến Lộc và Giáo Sư Tràn Duy Nhiên"
  ""Chúc Mừng Bổn mạng quý Thính Giả có quan thầy bổn mạng Thánh Giacôbê- Tông Đồ"
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 16 Thường Niên- 19 July 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN16TN, Mc 6, 30-34
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Các Con Hãy Lui Vào Nơi Vắng Vẻ Mà Nghỉ Ngơi Một Chút"
  ""PT Nguyễn Công Trứ, GX St. Philip, GP Arlington, VA Hoa Kỳ"
  """
  "Một Cõi Riêng Tư- Lm Nguyễn Hữu An- CX GX Kim Ngọc- GP Phan Thiết"
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Lạy Mẹ Maria, Con Muốn Đi Cùng Mẹ Mà Đến Với Chúa Giêsu"
  """
  ""Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn Được Chúa Gọi Về:"
  ""Lh Maria Trần Thị Thảo, em của Cha ĐaMinh Trần Duy Nhất- Cựu Chánh Xứ, GXCTTDVN, VA"
  ""Lm Gioakim Trần Quý Thiện, SLV CT ASTM"
  ""Cụ Giáp Ngọc Phúc, Cụ Micae Nguyễn Ánh, Cụ Gioan Maria Trương Đình Trường"
  ""là những vị đã dấn thân phục vụ gây dựng CT ASTM"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Xin nghe bài giảng thuyết " Ngài Đã Gọi Họ, 13 Người Đã Thay Đổi Thế Giới- Thánh Tôma"
  ""Lm Tiến Lộc và Giáo Sư Tràn Duy Nhiên"
  ""Chúc Mừng Bổn mạng quý Thính Giả có quan thầy bổn mạng Thánh Tôma"
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 15 Thường Niên- 12 July 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN15TN, Mc 6, 7-13
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Người Bắt Đầu Sai Các Ông Đi"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  """
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Thánh Tâm Chúa Muôn Đời Yêu Thương"
  """
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Tưởng Nhớ Cha Đaminh Trần Duy Nhất, Chánh Xứ GXCTTĐVN Arlington VA Hoa Kỳ"
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  ""Đức Mẹ, Mô Hình Tuyệt Hảo Cho Các Gia Đình"
  ""Bài Giảng của ĐTC Phanxicô tại Ecuador"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 14 Thường Niên- 05 July 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN14TN, Mc 6, 1-6
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Không Một Tiên Tri Nào Mà Không Bị Khinh Bỉ Ở Quê Hương"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  """
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Ngày 29 Tháng Sáu, GH mừng kính lễ hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô"
  ""Xin nghe bài giảng thuyết " Ngài Đã Gọi Họ, 13 Người Đã Thay Đổi Thế Giới- Thánh Phaolô"
  ""Lm Tiến Lộc và Giáo Sư Tràn Duy Nhiên"
  ""Chúc Mừng Bổn mạng quý Thính Giả có quan thầy bổn mạng Thánh Phêrô và Phaolô"
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  """
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 13 Thường Niên- 28 June 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN13TN, Mc 5, 21-42
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Hỡi Em Bé, Ta Bảo Em Hãy Chỗi Dậy"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  """
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Ngày 29 Tháng Sáu, GH mừng kính lễ hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô"
  ""Xin nghe bài giảng thuyết " Ngài Đã Gọi Họ, 13 Người Đã Thay Đổi Thế Giới- Thánh Phêrô"
  ""Lm Tiến Lộc và Giáo Sư Tràn Duy Nhiên"
  ""Chúc Mừng Bổn mạng quý Thính Giả có quan thầy bổn mạng Thánh Phêrô và Phaolô"
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  """
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 12 Thường Niên- 21 June 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN12TN, Mc 4, 35-40
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Người Là Ai Mà Cả Gió Lẫn Biển Cũng Đều Vâng Lệnh Người"
  ""PT Nguyễn Công Trứ, GX St. Philip, GP Arlington, VA Hoa Kỳ"
  """
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Tháng Sáu, kínhThánh Tâm Chúa Giêsu- Yêu và biết mình được yêu"
  ""Bài của Đức Cha Vũ Văn Thiên"
  """
  ""Ngày 24 tháng sáu, Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giã- Bổn mạng của CT ASTM"
  ""Bài Giảng của Lm Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích, Giáo sư Thần Học Tín Lý"
  ""Catholic University of America, Washington D.C."
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Bàn Tay của Cha"
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 11 Thường Niên- 14 June 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN11TN, Mt 4, 28-34
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Người Kia Đã Gieo Hạt Xuống Đất..."
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc Giáo phận Phan Thiết"
  """
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Lễ Trọng-ngày 12 tháng Sáu 2015"
  ""Bài giảng của Đức Cha Nguyễn Khảm- Giám Mục GP Mỹ Tho - Miền Nam Việt Nam"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Phong Chân Phước Đức Giám Mục Oscar Romero, xứ El Salvador"
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Cực Thánh Chúa Giêsu- 07 June 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, Lễ Mình và Máu Cực Thánh Chúa Giêsu-B, Mc 14, 12-16. 22-26
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Này là Mình Ta, Này là Máu Ta"
  ""Lm Mát-thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích, Giáo sư Thần Học Tín Lý"
  ""Đại Chũng Viện Assumption, San Antonio, Texas"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Mình Máu Thánh Chúa - Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX, GX Kim Ngọc OPhan Thiết"
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Chúng ta bước vào tháng sáu, Tháng Kính Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu"
  ""Câu Chuyện Trái Tim Hoàn Hão"
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  ""Mời Quý vị theo dõi phóng sự kỹ niệm 18 năm hoạt động CT ASTM do đài SBTN thực hiện"
  ""https://www.youtube.com/watch?v=TaC4V6R-1NI"
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi- 31 May 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi- B, Mt 28, 16-20
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Làm Phép Rửa Cho Họ, Nhân Danh Cha, Và Con, Và Thánh Thần"
  ""Phó tế Vincent Nguyễn Công Trứ, Giáo Xứ St. Philip, GP Arlington, VA Hoa Kỳ"
  """
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Chúng ta bước vào tháng sáu, Tháng Kính Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu"
  ""12 Điều Chúa Hứa"
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""31 tháng năm, lễ kính Đức Mẹ Đi Viếng Thánh Elisabết"
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  ""Mời Quý vị theo dõi phóng sự kỹ niệm 18 năm hoạt động CT ASTM do đài SBTN thực hiện"
  ""https://www.youtube.com/watch?v=TaC4V6R-1NI"
  """
  ""Hy vọng Mẹ Teresa Calcutta sẽ được phong thánh "
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Lễ Chúa Hiện Xuống- 24 May 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống- B, Gn 20, 19-23
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Như Cha Đã Sai Thầy, .... Các Con Hãy Nhận Lấy Thánh Thần"
  ""Lm. Giuse Nguyễn Hữu An, CX, GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết, Việt Nam"
  """
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""20 Điều Chúa Không Thể"
  """
  ""Đức Mẹ- ĐHY PX NguyễnVăn Thuận- Tĩnh Tâm Giáo Đoàn Roma"
  """
  ""15 Điều Đức Mẹ Hứa Cho Những Ai Lần Chuỗi Môi Khôi"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Lễ Chúa Lên Trời- 17 May 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên, Mc 16, 15-20
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Người Lên Trời, Ngự Bên Hữu Thiên Chúa"
  ""Thầy Sáu Vincent Nguyện Công Trứ, GX St. Philip, GP Arlington, VA, Hoa Kỳ"
  """
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""ĐTC với Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa"
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ"
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 6 Phục Sinh - 10 May 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật 6 Phục Sinh, Gn 15, 8-17
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Các Con Hãy Yêu Mến Nhau..."
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  ""Nhớ đến ngày lễ của Mẹ - Mother's Day"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Tháng Đức Mẹ - "
  ""Đức Mẹ qua tâm tình của cố ĐHY Phanxicô Nguyễn văn Thuận"
  """
  "Mòi quý vị tham dự tiệc kỷ niệm 19 năm hoạt động của ASTM"
  "ngày 9 tháng Năm, 2015- Nhà hàng Thần Tài- dt anh Lâm 703-307-5001 - Cô Tuấn 703-992-9387"
  "Chúc Lành Của Đức Cha Paul S. Loverde, GM GP Arlington, VA Hoa Kỳ "
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Chính Ngài Đã Dẫn Con Đi - Bài của Lm Lê Văn Quảng"
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 5 Phục Sinh - 03 May 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật 5 Phục Sinh, Gn 15, 1-8
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Ai Ở Lại Trong Thầy, và Thầy Ở Trong Người Ấy"
  ""Lm MátThêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích, Giáo sư Thần Học Tín Lý"
  "ĐCV Assumption, San Antonio, Texas"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Tháng Đức Mẹ - "
  ""Đức Mẹ qua tâm tình của cố ĐHY Phanxicô Nguyễn văn Thuận"
  """
  "Mòi quý vị tham dự tiệc kỷ niệm 19 năm hoạt động của ASTM"
  "ngày 9 tháng Năm, 2015- Nhà hàng Thần Tài- dt anh Lâm 703-307-5001 - Cô Tuấn 703-992-9387"
  "Chúc Lành Của Cố Đức Cha Phaolo Nguyễn Thanh Hoan, Nguyên GM Phan Thiết"
  ""Chúc lành của Lm MátThêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích, cố vấn Tín Lý CT ASTM"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Tâm Tình Chúa Phục Sinh"
  ""ĐGM GB Bùi Tuần"
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  ""Âm Mưu Khủng Bố Các Nhà Thờ tại Paris, Pháp Quốc"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 4 Phục Sinh - 26 Apr 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật 4 Phục Sinh, Gn 10, 11-18
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Mục Tử Phải Có Mùi Chiên"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc GP Phan Thiết"
  """
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Đức Mẹ Là Người Tín Hữu của Đức Kitô"
  """
  "Mòi quý vị tham dự tiệc kỷ niệm 19 năm hoạt động của ASTM"
  "ngày 9 tháng Năm, 2015- Nhà hàng Thần Tài- dt anh Lâm 703-307-5001 - Cô Tuấn 703-992-9387"
  "Chúc Lành Của Cố Đức Cha Phaolo Nguyễn Thanh Hoan, Nguyên GM Phan Thiết"
  ""Chúc lành của Lm MátThêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích, cố vấn Tín Lý CT ASTM"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Thánh Gioan Bonita Hương, Linh Mục Thừa Sai Paris"
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 3 Phục Sinh - 19 Apr 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật 3 Phục Sinh, Lc 24, 35-48
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Họ Nhận Ra Chúa Khi Chúa Bẻ Bánh"
  ""Phó Tế Vincent Nguyễn Công Trứ, GX St. Philip. GP Arlington, VA Hoa Kỳ"
  ""
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  "Câu chuyện Lòng Thương Xót Chúa Kitô Phục Sinh"
  "Trích ViêtCatholic News"
  """
  "Mòi quý vị tham dự tiệc kỷ niệm 19 năm hoạt động của ASTM"
  "ngày 9 tháng Năm, 2015- Nhà hàng Thần Tài- dt anh Lâm 703-307-5001 - Cô Tuấn 703-992-9387"
  ""Chúc lành của Lm MátThêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích, cố vấn Tín Lý CT ASTM"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Dấu Chân - Foot Prints - CN3PS"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc GP Phan Thiết"
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 2 Phục Sinh - Lòng Thương Xót Chúa 12 Apr 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật 2 Phục Sinh
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Lòng Thương Xót Chúa"
  ""Lm MátThêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích, Giáo sư Thần Học Tín Lý"
  "ĐCV Assumption, San Antonio, Texas"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  "Câu chuyện của hai môn đệ trở về từ Emmau"
  "Bài của Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, dòng Tên"
  """
  "Mòi quý vị tham dự tiệc kỷ niệm 19 năm hoạt động của ASTM"
  "ngày 9 tháng Năm, 2015- Nhà hàng Thần Tài- dt anh Lam 703-307-5001 - Cô Tuấn 703-992-9387"
  ""Chúc lành của Lm MátThêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích, cố vấn Tín Lý CT ASTM"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Nhìn Với Cặp Mắt Trong Sạch - Lễ Phục Sinh"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc GP Phan Thiết"
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Tam Nhật Thánh-B 05 Apr 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần Thánh
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Đổ Mồ Hôi Máu"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc GP Phan Thiết"
  """
  ""Thứ Sáu Tuần Thánh"
  "CùngVới Đức Mẹ đở Chúa từ trên Thập Giá và lo an táng Chúa "
  """
  "Phục Sinh Khải Hoàn của Chúa Kitô"
  ""Phúc Âm Thánh Gioan 20, 1-9"
  "Người Phải Sống Lại Từ Cõi Chết"
  ""Lm MátThêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích, Giáo sư Thần Học Tín Lý"
  "ĐCV Assumption, San Antonio, Texas"
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""
  "Cầu nguyện cho mấy anh chị em Tân Tòng nhận Bí Tích Thánh Tẩy Vọng Phục Sinh"
  """
  ""
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Lễ Lá (Thương Khó)-B - 22 Mar 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lời Chúa-Phúc Âm Thánh Mác cô (Mc 11, 1-10)
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Chúc Tụng Đấng Nhân Danh Chúa Mà Đến"
  ""Lm Anrê Lương Vĩnh Phú, CX GX Bình An,, GP Phan Thiết"
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  "Ao Ước Gặp Chúa"
  "Cầu nguyện cho mấy anh chị em Tân Tòng nhận Bí Tích Thánh Tẩy Vọng Phục Sinh"
  ""Bài của Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  ""
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Kính nhớ Lễ Đức Mẹ Truyền Tin 25 Mar""
  ""Bài của Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết-"
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 5 Mùa Chay-B - 22 Mar 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lời Chúa-Phúc Âm Thánh Gioan (GN 12, 20-33)
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Nếu Hạt Lúa Mì Rơi Xuống Đất Thối Đi..."
  ""Phó Tế Vincent Nguyễn Công Trứ, GX St. Philip, GP Arlington, VA Hoa Kỳ"
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  "Con Đường Hạt Lúa"
  ""Bài của Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  ""
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Tìm Hiểu Ơn Gọi Làm Phó Tế Vĩnh Viễn""
  ""-"
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  ""Các nhà thờ Kytô giáo bị đốt phá tại Pakistan"
  ""Nữ tu 70 tuổi bị cưỡng hiếp tại Ấn Độ"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 4 Mùa Chay-B - 15 Mar 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lời Chúa-Phúc Âm Thánh Gioan (GN 3, 14-21)
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Thiên Chúa Đã Yêu Thế Gian Đến Nổi Đã Ban Con Một..."
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  "Xin Cầu Nguyện Cho Các Tân Tòng sẽ lảnh Bí Tích Rữa Tội"
  ""Lm Mát Thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích"
  ""
  "Bài Về Thánh Giuse, lễ kính 19 tháng Ba"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Bài nhiều chúng tôi xin phát Tiếng Hát Lộ Đức tuần sau - Xin Cám ơn""
  ""-"
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 3 Mùa Chay-B - 08 Mar 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lời Chúa-Phúc Âm Thánh Gioan (GN 2, 18-25)
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Các Ngươi Cứ Phá Hủy Đền Thờ Nầy, ...."
  ""Lm Ngô Phúc Hậu, Nguyên Chánh Xứ GX Cái Rắn, Cà Mau"
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  "Tháng Ba, Tháng Kính Thánh Cả Giuse - Bài của Lm Nguyễn Hữu An, CX, GX Kim Ngọc GP Phan Thiết"
  """
  ""
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Tiếng Hát Lộ Đức - Nguyên Tác " The Song of Bernadette" của Franz Werfel"
  ""Nguồn từ Mạng" Người Tín Hữu""
  ""Dịch Giả : Lm Thomas Trần Ngọc Túy, O.P., Lời Mở Đầu-"
  ""Chương 1 - Gia đình Bernadette nghèo khó - Bernadette học giáo lý chậm hiểu (Tiếp theo)"
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  ""Song Thân của Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu sắp được phong Hiển Thánh"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 2 Mùa Chay-B - 01 Mar 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lời Chúa-Phúc Âm Thánh Mác-cô (Mk 8, 2-10)
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Đây Là Con Ta Rất Yêu Dấu"
  ""Lm Andrew Lương Vĩnh Phú, CX GX Bình An, GP Phan Thiết"
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  "Tháng Ba, Tháng Kính Thánh Cả Giuse - Bài của ĐGM Bùi Tuần"
  """
  ""
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Tiếng Hát Lộ Đức - Nguyên Tác " The Song of Bernadette" của Franz Werfel"
  ""Nguồn từ Mạng" Người Tín Hữu""
  ""Dịch Giả : Lm Thomas Trần Ngọc Túy, O.P., Lời Mở Đầu-"
  ""Chương 1 - Gia đình Bernadette nghèo khó - Bernadette học giáo lý chậm hiểu"
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  ""Bài diển văn của ĐGM Phụ Tá TGP Melbourne, Úc Châu, nhân dịp Tết Ất Mùi"
  ""ĐTGM TGP San Francisco, CA trả lời cho 8 nhà lập pháp Dân Chủ Hoa Kỳ"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 1 Mùa Chay-B - 22 Feb 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lời Chúa-Phúc Âm Thánh Mác-cô (Mk 1, 12-15)
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Chúa chịu Satan cám dỗ và các Thiên Thần hầu hạ Người"
  ""Lm Antôn-Phaolô Trần Quốc Anh, S.J., Giáo sư khoa Thần Học, Santa Clara University, CA."
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  "Ngày Mồng Hai Tết năm Ất Mùi- Thảo Kính Cha Mẹ"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  ""
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Tâm Tình những ngày Tết dân tộc - Mồng Một Tết Nguyên Đán - Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J."
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 6 Thường Niên-B - 15 Feb 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lời Chúa-Phúc Âm Thánh Mác-cô (Mk 1, 40-45)
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Bệnh Cùi Biến Mất và Người Ấy Được Sạch"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  "Ngày Mồng Một Tết năm Ất Mùi"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  ""
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Những Sự Kiện Về Đức Mẹ Lộ Đức"
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  ""Chúc Tết ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 5 Thường Niên-B - 08 Feb 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lời Chúa-Phúc Âm Thánh Mác-cô (Mk 1, 29-39)
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Người Chữa Nhiều Người Đau Ốm Những Căn Bệnh Khác Nhau"
  ""Phó Tế Vincent Nguyễn Công Trứ, GX St. Philip, GP Arlington,VA, Hoa Kỳ"
 • Đời Sống và Đức Tin
  "Kính nhớ Lễ Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh - Ngày Thánh Hiến"
  "Bài cũa LM Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J"
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Sau Khi Sanh Con, Đức Mẹ phải đi thanh tẩy"
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  ""ĐTC: Nhắc nhở nhiệm vụ của người cha"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 4 Thường Niên-B - 01 Feb 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lời Chúa-Phúc Âm Thánh Mác-cô (Mk 1, 21-28)
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Ngài giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền"
  ""Lm Antôn-Phaolô Trần Quốc Anh, S.J., Giáo sư Thần Học Đại Học Santa Clara, CA"
 • Đời Sống và Đức Tin
  "ĐTC Phanxicô: Đức Tin cũa những người Mẹ"
  ""
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Linh Mục Người là ai - Lm Phêrô Trần Tuyên - Canada "
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  ""Thư gửi người tự tay phá thai con cũa mình- Phạm Đinh Ngọc- S.J."
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 3 Thường Niên-B - 25 Jan 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lời Chúa-Phúc Âm Thánh Mác-cô (Mk 1, 14-20)
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Chúa Kêu Gọi 4 Vị Tông Đồ Đầu Tiên"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
 • Đời Sống và Đức Tin
  "ĐTC Phanxicô công du Phi Luật Tân"
  "Tại sao có những người trẻ quá đau khổ"
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Ban Phát Không Ngừng - Tiếng Thì Thầm của Sa Mạc"
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  ""Rất Đáng Tri Ân - Rất Đáng Ca Ngợi"
  ""Dòng Chúa Cứu Thế Saigon đón tiếp các thương phế binh QLVNCH"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 2 Thường Niên-B - 18 Jan 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lời Chúa-Phúc Âm Thánh Gio-an (Gn 1, 35-42)
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Họ Biết Chúa Đang Ở Đâu Và Họ Đến Cùng Người"
  ""Phó Tế Vinvent Nguyễn Công Trứ, Giáo Xứ St. Philip - GP Arlington VA Hoa Kỳ"
 • Đời Sống và Đức Tin
  "Thánh Lễ Đầu Năm tại Trung Tâm Đức Mẹ Tà Pao"
  ""
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Chuyện " Xuống Đường - Hòn Đá "
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  ""ĐTC Phanxicô viếng thăm Á Châu"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Lễ Chúa Chịu Phép Rữa-B - 11 Jan 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lời Chúa-Phúc Âm Thánh Mác-cô (Mc 1, 7-11)
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Con Là Con Yêu Dấu Của Cha"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, Chánh Xứ Giáo Xứ Kim Ngọc - GP Phan Thiết"
 • Đời Sống và Đức Tin
  "Khuyến Dụ của ĐTC Phanxicô"
  "Hãy Trợ Giúp Các Bà Mẹ"
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Thánh Tử Đạo VN: Giáo Dân dòng Ba Đa Minh"
  ""Thánh Luca Phạm Trọng Thìn"
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  ""ĐTC phong Hồng Y cho Đức Tổng Giám Mục Hà Nội"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Lễ Thánh Gia-B - 28-12-2014 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lời Chúa-Phúc Âm Thánh Luca (Lc 2, 22-40)
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Tham Gia Kế Hoạch Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình- Rao Giảng Tin Mừng"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, Chánh Xứ Giáo Xứ Kim Ngọc - GP Phan Thiết"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""
  "Tâm Tình Xin Vâng của Thánh Cả Giuse và Bài Ca Joseph's Song""
  "Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, dòng Tên Trích từ sách Manna của Cha"
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  ""Xin nghe Lời Nhắn Nhủ của ĐTC Phanxicô gửi cho Giáo Triều Roma"
  ""và cho tất cả các Giáo Xứ, Cộng Đồng, các Dòng Tu, và giáo hữu"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Đại Lễ Giáng Sinh-B - 25-12-2014 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lời Chúa-Phúc Âm Thánh Luca (Lc 2, 1-14)
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Mẹ Không Có Chổ Trọ Để Sanh Con"
  ""Lm Mát-thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích- Giáo sư Thần Học - Tín Lý"
  "Đại Chủng Viện Assumption-San Antonio- Texas HK"
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""
  "Tâm Tình của Thánh Liguorio- Đấng Sáng Lập dòng Chúa Cứu Thế""
  "Chúa Hạ Mình Sinh Ra Tại Chuồng Bò Như Sâu Bọ"
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Trao Đổi Quà Noel"
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • """
  """

  Chúa Nhật 4 Mùa Vọng B - 21-12-2014 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lời Chúa-Phúc Âm Thánh Luca (Lc 1, 26-38)
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Này Trinh Nữ Sẽ Thụ Thai"
  ""Phó tế Vincentê Nguyễn Công Trứ, GX St. Philip, Giáo Phận Arlington Virginia"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""
  "Kính Nhớ lễ Mẹ Guadalupe, ngày 12 Dec""
  ""
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Mùa Vọng - Truyền Thống Áp Dụng Cho Trẻ Thơ"
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  ""Toà Thánh Trung Gian Hoà Giãi Cuba và Hoa Kỳ"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • """
  """

  Chúa Nhật 3 Mùa Vọng B - 14-12-2014 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lời Chúa-Phúc Âm Thánh Gio-an (Gn 1, 6-8, 19-28)
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Mừng Vui Lên Sion, Này Đây Chúa Ngươi Đến Rồi"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX, GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  "Thằng Khùng Trong Trại Cải Tạo - Lm Cha Chính Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh"
  "TGP Hà Nội - Bài viết của Phùng Quán - và TGP Hà Nội""
  ""
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Mùa Vọng - Sống thánh như Mẹ Maria và tháng Gio-an Tiền Hô"
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • """
  """

  Chúa Nhật 2 Mùa Vọng B - 07-12-2014 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lời Chúa-Phúc Âm Thánh Mác-cô (Mc 1, 1-8)
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng"
  ""Lm Anrê Lương Vĩnh Phú Giáo Phận Phan Thiết, đang du học tại Hoa kỳ"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Lễ trọng và buộc, kính Đức Mẹ Vô Nhiễm, ngày thứ hai 8-12-14"
  "Bài giảng của Lm Nguyễn Hữu An, CX Giáo xứ Kim Ngọc, Giáo phận Phan thiết""
  ""
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Thánh nữ Barbara, lễ kính ngày 4-12"
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  "Hồ sơ phong chức thánh cho Cha Bửu Diệp - Lm Trần Thế Tuyên, Cáo Thỉnh Viên""
  "Lễ khấn Dòng Nữ tu Tu Đoàn Bác ái Xã Hội, GP Phan Thiết""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • """
  """

  Chúa Nhật I Mùa Vọng B - 30-11-2014 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  ""Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các linh hồn của những người thân yêu"
  "cách riêng cho: Cụ Cố Phêrô Nguyễn Hữu Phú, hưởng thọ 72 tuổi "
  "Thân Sinh của Cha Giuse Nguyễn Hữu An CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  "cho Cố Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan- Nguyên Giám Mục Phan Thiết"
  "cho Cố Lm Joachim Trần Quý Thiện Sáng Lập Viên CT ASTM"
  "cho Cố Lm ĐaMinh Trần Duy Nhất, Cựu CX Tiên Khởi, GXCTTĐVN, GP Arlington, VA"
  "cho Cố Lm Phêrô Hoàng Văn Thiên, O.P., Cựu Chánh Xứ GXCTTĐVN, GP Arlington, VA"
  "cho các linh hồn mồ côi, không có gia đình cầu nguyện cho hoặc xin lễ Misa."
  Tin Mừng
  Lời Chúa-Phúc Âm Thánh Mát-Thêu (Mt 13, 33-37)
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về"
  ""Cố Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Nguyên Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết"
  "Chúng ta cầu cho linh hồn Đức Cha Phaolô - Xin Đức Cha cũng cầu cho chúng con"
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Kính nhớ Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thánh"
  "Trích CD Việt Talents - Dòng Đồng Công- Missouri""
  ""
  "Kính Thánh Tử Đạo Việt Nam - Thánh Phụ Nữ Duy Nhất: Thánh nữ Anê Lê Thị Thánh"
  ""Bài của Lm. dòng Tên Antôn Nguyễn Cao Siêu"
  ""
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Chúng ta tiếp cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời"
  "Xin Đức Mẹ giang tay đón các linh hồn về với Chúa""
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
 • Kết Thúc Chương Trình
 • """
  """

  Chúa Nhật 34 Thường Niên-A -Chúa Giêsu Kitô-Vua Vũ Trụ 23-11-2014 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-MP3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  ""Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các linh hồn của những người thân yêu"
  "cách riêng cho: Cụ Cố Phêrô Nguyễn Hữu Phú, hưởng thọ 72 tuổi "
  "Thân Sinh của Cha Giuse Nguyễn Hữu An CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  "cho Cố Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan- Nguyên Giám Mục Phan Thiết"
  "cho Cố Lm Joachim Trần Quý Thiện Sáng Lập Viên CT ASTM"
  "cho Cố Lm ĐaMinh Trần Duy Nhất, Cựu CX Tiên Khởi, GXCTTĐVN, GP Arlington, VA"
  "cho Cố Lm Phêrô Hoàng Văn Thiên, O.P., Cựu Chánh Xứ GXCTTĐVN, GP Arlington, VA"
  "cho các linh hồn mồ côi, không có gia đình cầu nguyện cho hoặc xin lễ Misa."
  Tin Mừng
  Lời Chúa-Phúc Âm Thánh Mát-Thêu (Mt 25, 32-46)
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Vì Xưa Ta Đói"
  ""Lm Mát-thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích, Giáo Sư Thần Học Tín Lý"
  "Đại Chủng Viện Assumption, San Antonio, TX, Hoa Kỳ"
 • Đời Sống và Đức Tin
  "Kính Thánh Tử Đạo Việt Nam - Chủ Đề : Trung Thành Với Đức Tin"
  ""Bài giảng của Lm. Giuse Nguyễn Hữu An, Chánh Xứ GX Kim Ngọc, Giáo Phận Phan Thiết"
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho Các linh hồn đã qua đời"
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
 • Kết Thúc Chương Trình
 • """
  """

  Chúa Nhật 33 Thường Niên A 16 Nov 2014 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-MP3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn của những người thân yêu"
  "cách riêng cho: Cụ Cố Phêrô Nguyễn Hữu Phú, hưởng thọ 72 tuổi "
  "Thân Sinh của Cha Giuse Nguyễn Hữu An CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  "cho Cố Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan- Nguyên Giám Mục Phan Thiết"
  "cho Cố Lm Joachim Trần Quý Thiện Sáng Lập Viên CT ASTM"
  "cho Cố Lm ĐaMinh Trần Duy Nhất, Cựu CX Tiên Khởi, GXCTTĐVN, GP Arlington, VA"
  "cho Cố Lm Phêrô Hoàng Văn Thiên, O.P., Cựu Chánh Xứ GXCTTĐVN, GP Arlington, VA"
  ""
  Tin Mừng
  Lời Chúa-Phúc Âm Thánh Mát-Thêu (Mt 25, 14-30)
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Làm Lợi Cho Chúa"
  ""Phó tế Vincent Nguyễn Công Trứ, GX St. Philip, GP Arlington VA, Hoa ky"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  "Kính Thánh Tử Đạo Việt Nam - Con Đường Hạt Lúa"
  ""Bài của ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt"
  ""
  "Nhớ Các Linh Hồn - Mẫu chuyện kễ về Thánh Padre Pio Năm Dấu Thánh"
  "Bài của Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho Các linh hồn đã qua đời"
  """
  """
  ""Lời kêu gọi của HĐGMVN xin chúng ta đóng góp xây dựng đền thánh Đức Mẹ La Vang"
  ""tại Quảng Trị- "
  ""Anh chị em có thể gửi phần đóng góp của mình về các địa chỉ sau đây:"
  " 1) Chủ Tài Khoản: Nguyễn Chí Linh (Đd: 0912395558)" ""Số Tài Khoản:10101.0004347649 (VNĐ)"
  "" 10102.0000776129 (USD)"
  "" 10103.0000102732 (EUR)"
  ""Ngân Hàng: CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (vietinbank)"
  "" Chi Nhánh Thanh Hóa, Việt Nam"
  ""Swift Code: ICBVVNVX420 "
  "" 2) Trực tiếp tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang, Quảng Trị."
  "" 3) Qua trung gian các Tòa Giám Mục tại Việt Nam."
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Cầu Nguyện cho người dùng phương tiện Trợ Tử để chấm dứt sự sống"
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
 • Kết Thúc Chương Trình
 • """
  """

  Chúa Nhật Lễ Cung Hiến Đền Thờ Latêrano- (32TN A) 09 Nov 2014 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-MP3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn của những người thân yêu"
  "cách riêng cho Cố Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan- Nguyên Giám Mục Phan Thiết"
  "Cố Lm Joachim Trần Quý Thiện Sáng Lập Viên CT ASTM"
  "Cố Lm Phêrô Hoàng Văn Thiên, O.P., Cựu Chánh Xứ GXCTTĐVN, GP Arlington, VA"
  Lời Chúa-Phúc Âm Thánh Gioan (Ga 6, 13-22)
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy là anh em"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""
  ""Sỏi Đá cũng cần có nhau"
  "Bài của Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho Các linh hồn đã qua đời"
  """
  """
  ""Lời kêu gọi của HĐGMVN xin chúng ta đóng góp xây dựng đền thánh Đức Mẹ La Vang"
  ""tại Quảng Trị- "
  ""Anh chị em có thể gửi phần đóng góp của mình về các địa chỉ sau đây:"
  " 1) Chủ Tài Khoản: Nguyễn Chí Linh (Đd: 0912395558)" ""Số Tài Khoản:10101.0004347649 (VNĐ)"
  "" 10102.0000776129 (USD)"
  "" 10103.0000102732 (EUR)"
  ""Ngân Hàng: CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (vietinbank)"
  "" Chi Nhánh Thanh Hóa, Việt Nam"
  ""Swift Code: ICBVVNVX420 "
  "" 2) Trực tiếp tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang, Quảng Trị."
  "" 3) Qua trung gian các Tòa Giám Mục tại Việt Nam."
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Mời Thính giả nghe Sự Thương Khó thú bảy của Đức Mẹ - "
  ""An Táng Chúa Giêsu Kitô"
  ""theo thị kiến của Chân phước nữ tu Anna Katherine Emmerich "
  """
  """
 • Tin Tức
 • Kết Thúc Chương Trình
 • """
  """

  Chúa Nhật Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời - 02 Nov 2014 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-MP3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn của những người thân yêu"
  "cách riêng cho Cố Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan- Nguyên Giám Mục Phan Thiết"
  "và cố Lm Joachim Trần Quý Thiện Sáng Lập Viên CT ASTM"
  Lời Chúa-Phúc Âm Thánh Gioan (Gn 6, 37-40)
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Ta Là Sự Sống Lại và Là Sự Sống - Ai Tin Ta Sẽ Không Chết Đời Đời"
  ""Lm An-rê Lương Vĩnh Phú GP Phan Thiết"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""
  ""Bài giảng Lễ Các Thánh của Lm. Antôn Phaolô Trần Quốc Anh, dòng Tên, "
  "Giáo sư Thần Học Đại Học Santa Anna- California"
  ""
  ""Mời Thính giả nghe Sự Thương Khó thú bảy của Đức Mẹ - "
  ""An Táng Chúa Giêsu Kitô"
  ""theo thị kiến của Chân phước nữ tu Anna Katherine Emmerich "
  """
  ""Lời kêu gọi của HĐGMVN xin chúng ta đóng góp xây dựng đền thánh Đức Mẹ La Vang"
  ""tại Quảng Trị- "
  ""Anh chị em có thể gửi phần đóng góp của mình về các địa chỉ sau đây:"
  " 1) Chủ Tài Khoản: Nguyễn Chí Linh (Đd: 0912395558)" ""Số Tài Khoản:10101.0004347649 (VNĐ)"
  "" 10102.0000776129 (USD)"
  "" 10103.0000102732 (EUR)"
  ""Ngân Hàng: CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (vietinbank)"
  "" Chi Nhánh Thanh Hóa, Việt Nam"
  ""Swift Code: ICBVVNVX420 "
  "" 2) Trực tiếp tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang, Quảng Trị."
  "" 3) Qua trung gian các Tòa Giám Mục tại Việt Nam."
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Mời Thính giả nghe Sự Thương Khó thú bảy của Đức Mẹ - "
  ""An Táng Chúa Giêsu Kitô"
  ""theo thị kiến của Chân phước nữ tu Anna Katherine Emmerich "
  """
  """
 • Tin Tức
 • Kết Thúc Chương Trình
 • """
  """

  Chúa Nhật 30 Thường Niên 26 Oct 2014 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-MP3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  ""Ai Tín: Lm Phêrô Hoàng văn Thiên,O.P., Cựu Chánh Xứ GXCTTĐVN "
  ""Arlington Virginia, đã được Chúa gọi về vào lúc 3:56 chiều ngày 17 tháng 10, 2014"
  ""Xin Thính giả cầu nguyện cho linh hồn Phêrô - Xin Cha cũng cầu nguyện cho chúng con"
  """
  Lời Chúa-Phúc Âm Thánh Mát-thêu (Mt 22, 34-40)
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Hai Điều Răn"
  ""Cố Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Nguyên Giám Mục GP Phan Thiết"
  "Sáng Lập Viên - Bề Trên Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội"
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""
  ""Bài giảng của Lm Phêrô Phạm Hương, O.P. trong thánh lễ cầu cho "
  "Linh hồn Cố Lm Phêrô Hoàng văn Thiên, O.P. Cựu Chánh Xứ CTTĐVN"
  ""
  ""Mời Thính giả nghe Sự Thương Khó thú sáu của Đức Mẹ - "
  ""Đón xác Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ "
  ""theo thị kiến của Chân phước nữ tu Anna Katherine Emmerich, "
  """
  ""Lời kêu gọi của HĐGMVN xin chúng ta đóng góp xây dựng đền thánh Đức Mẹ La Vang"
  ""tại Quảng Trị- "
  ""Anh chị em có thể gửi phần đóng góp của mình về các địa chỉ sau đây:"
  " 1) Chủ Tài Khoản: Nguyễn Chí Linh (Đd: 0912395558)" ""Số Tài Khoản:10101.0004347649 (VNĐ)"
  "" 10102.0000776129 (USD)"
  "" 10103.0000102732 (EUR)"
  ""Ngân Hàng: CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (vietinbank)"
  "" Chi Nhánh Thanh Hóa, Việt Nam"
  ""Swift Code: ICBVVNVX420 "
  "" 2) Trực tiếp tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang, Quảng Trị."
  "" 3) Qua trung gian các Tòa Giám Mục tại Việt Nam."
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Bài nói về các thánh Tử đạo đầu tiên tại Bắc Mỹ thuộc dòng Tên"
 • Tin Tức
 • Kết Thúc Chương Trình
 • """
  """

  Chúa Nhật 29 Thường Niên 19 Oct 2014 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-MP3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  ""Ai Tín: Lm Phêrô Hoàng văn Thiên,O.P., Cựu Chánh Xứ GXCTTĐVN "
  ""Arlington Virginia, đã được Chúa gọi về vào lúc 3:56 chiều ngày 17 tháng 10, 2014"
  ""Xin Thính giả cầu nguyện cho linh hồn Phêrô - Xin Cha cũng cầu nguyện cho chúng con với"
  """
  Lời Chúa-Phúc Âm Thánh Mát-thêu (Mt 22, 15-21)
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Trả về Thiên Chúa"
  ""Thầy Phó Tế Vincent Nguyễn Công Trứ - GX St. Philip- GP Arlington VA"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""
  ""Hạnh Thánh Têrêsa Avila, Tiến sĩ Hội Thánh - "
  ""
  ""Mời Thính giả nghe Sự Thương Khó thú năm của Đức Mẹ - Chúa Giêsu Chết Trên Thánh Giá"
  ""theo thị kiến của Chân phước nữ tu Anna Katherine Emmerich, "
  """
  ""Lời kêu gọi của HĐGMVN xin chúng ta đóng góp xây dựng đền thánh Đức Mẹ La Vang"
  ""tại Quảng Trị- "
  ""Anh chị em có thể gửi phần đóng góp của mình về các địa chỉ sau đây:"
  " 1) Chủ Tài Khoản: Nguyễn Chí Linh (Đd: 0912395558)" ""Số Tài Khoản:10101.0004347649 (VNĐ)"
  "" 10102.0000776129 (USD)"
  "" 10103.0000102732 (EUR)"
  ""Ngân Hàng: CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (vietinbank)"
  "" Chi Nhánh Thanh Hóa, Việt Nam"
  ""Swift Code: ICBVVNVX420 "
  "" 2) Trực tiếp tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang, Quảng Trị."
  "" 3) Qua trung gian các Tòa Giám Mục tại Việt Nam."
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Bài nói về các thánh Tử đạo đầu tiên tại Bắc Mỹ thuộc dòng Tên"
 • Tin Tức
 • Kết Thúc Chương Trình
 • """
  """

  Chúa Nhật 28 Thường Niên 12 Oct 2014 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-MP3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lời Chúa-Phúc Âm Thánh Mát-thêu (Mt 22, 1-14)
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Không mặc y phục lễ cưới"
  ""Cố Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Nguyên Giám Mục GP Phan Thiết"
  "Chúng ta cầu nguyện cho linh hồn Phaolô - Chúng con cũng xin Đức Cha cầu cho chúng con"
 • Đời Sống và Đức Tin
  "Thư thứ 2 Toà Tổng Giám Mục Sàigòn kêu chúng ta gọi lần chuổi Môi Khôi"
  """
  ""Mời Thính giả nghe Sự Thương Khó thú tư của Đức Mẹ - Chúa Giêsu gặp Dức Mẹ"
  ""theo thị kiến của Chân phước nữ tu Anna Katherine Emmerich, "
  """
  ""Lời kêu gọi của HĐGMVN xin chúng ta đóng góp xây dựng đền thánh Đức Mẹ La Vang"
  ""tại Quảng Trị- "
  ""Anh chị em có thể gửi phần đóng góp của mình về các địa chỉ sau đây:"
  " 1) Chủ Tài Khoản: Nguyễn Chí Linh (Đd: 0912395558)" ""Số Tài Khoản:10101.0004347649 (VNĐ)"
  "" 10102.0000776129 (USD)"
  "" 10103.0000102732 (EUR)"
  ""Ngân Hàng: CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (vietinbank)"
  "" Chi Nhánh Thanh Hóa, Việt Nam"
  ""Swift Code: ICBVVNVX420 "
  "" 2) Trực tiếp tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang, Quảng Trị."
  "" 3) Qua trung gian các Tòa Giám Mục tại Việt Nam."
  """
  """
  "Cám on quý thính giả đã cầu nguyện cho:"
  ""Buổi Canh thức và Thánh Ca ASTM/Heartsongs/Tâm Tình Ca "
  ""tại GX Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Garland Texas Thứ Bảy - 05 Oct 2014"
  ""Linh Hướng : Lm dòng Tên Đinh Minh Trí"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Tràng Hạt Bảy Sự Thương Khó của Đức Mẹ - của Thánh Anphonsô Ligoriô, sáng lập dòng Chúa Cứu Thế"
 • Tin Tức
 • Kết Thúc Chương Trình
 • """
  """

  Chúa Nhật 27 Thường Niên 05 Oct 2014 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-MP3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lời Chúa-Phúc Âm Thánh Mát-thêu (Mt 21, 33-43)
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """
  ""Lm Anrê Lương Vĩnh Phú, Giáo Phận Phan Thiết - đang du học tại Hoa kỳ"
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""
  ""Tháng 10, tháng Mân Côi, kính Đức Mẹ-"
  ""Chúng ta nghe bài nói về Kinh Kính Mừng - bài của Lm Antôn Nguyễn Văn Độ"
  """
  ""Lời kêu gọi của HĐGMVN xin chúng ta đóng góp xây dựng đền thánh Đức Mẹ La Vang"
  ""tại Quảng Trị- "
  ""Anh chị em có thể gửi phần đóng góp của mình về các địa chỉ sau đây:"
  " 1) Chủ Tài Khoản: Nguyễn Chí Linh (Đd: 0912395558)" ""Số Tài Khoản:10101.0004347649 (VNĐ)"
  "" 10102.0000776129 (USD)"
  "" 10103.0000102732 (EUR)"
  ""Ngân Hàng: CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (vietinbank)"
  "" Chi Nhánh Thanh Hóa, Việt Nam"
  ""Swift Code: ICBVVNVX420 "
  ""2) Trực tiếp tại Trung Tâm Hành Hương Đúc Mẹ La Vang, Quảng Trị."
  ""3) Qua trung gian các Tòa Giám Mục tại Việt Nam."
  """
  """
  "Xin Giới thiệu:"
  ""Buổi Cầu Nguyện và Thánh Ca ASTM/Heartsongs/Tâm Tình Ca "
  ""tại GX Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Garland Texas Thứ Bảy - 05 Oct 2014"
  ""Linh Hướng : Lm dòng Tên Đinh Minh Trí"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Thánh Nữ Góa Bụa Galla"
  """
 • Tin Tức
 • Kết Thúc Chương Trình
 • """
  """

  Chúa Nhật 26 Thường Niên 28 September 2014 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-MP3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lời Chúa-Phúc Âm Thánh Mát-thêu (Mt 21, 28-32)
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Hối hận nên lại đi"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, Chánh Xứ Giáo Xứ Kim Ngọc Giáo Phận Phan Thiết"
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""
  ""Nhớ lễ giổ của Cố ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận"
  ""Những lời nhắn nhũ của Ngài cho Giới Trẻ - Sứ điệp Lao Tù"
  ""Bài Con Có Một Tổ Quốc- Thơ ĐHY PX- Nhạc Lm Đổ Bá Công - - "
  ""Được hát vào tháng 7-2013 do nhóm Heartsongs Tâm Tình Ca/ASTM"
  ""trong dịp lễ kết thúc hồ sơ phong chân phước cho Cố ĐHY"
  "Xin Giới thiệu:"
  ""Buổi cầu nguyện và Thánh Ca ASTM/Tâm Tình Ca "
  ""tại GX Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Garland Texas"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Tình Thương Đưa Anh Tới Đây"
  ""của Bernard C. Toth"
  """
 • Tin Tức
  ""Chuyện không ngờ: ĐTC viêng thăm xứ Albania và Cô Nhi Viện "
 • Kết Thúc Chương Trình
 • """
  """

  Chúa Nhật 25 Thường Niên 21 September 2014 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-MP3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lời Chúa-Phúc Âm Thánh Mát-thêu (Mt 20, 1-16a)
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Tôi Đâu Có Bất Công"
  ""Lm Micae Nguyễn Thế Minh, dòng Tên"
 • Đời Sống và Đức Tin
  "Thăm Viếng Nhà Đức Mẹ, Êphêsô, Thổ Nhĩ Kỳ"
  """
  ""Bài Giảng của ĐTGM Leopoldo Girelli, Đại Diện Đức Thánh Cha Phanxicô"
  ""Trung Tâm Thánh Mẫu Tòan Quốc La Vang ngày Lễ Vọng Đức Mẹ Lên Trời"
  ""kêu gọi tín hữu đóng góp xây dựng đền thờ Đức Mẹ tại đây"
  """
  ""Buổi cầu nguyện và Thánh Ca ASTM/Tâm Tình Ca "
  ""tại GX Đức mẹ Hằng Cứu Giúp - Garland Texas"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Đức Mẹ Sầu Bi Đồng Hành với Tín Hữu Đau Khổ"
  ""bài của Sơ Jean Berchman Minh Nguyệt"
  """
 • Tin Tức
  ""Thông cáo buổi gặp gỡ Tòa Thánh Vatican và Việt Nam"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • """
  """

  Chúa Nhật Lễ Suy Tôn Thánh Giá 14 September 2014 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-MP3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lời Chúa-Phúc Âm Thánh Gioan (Gn 3, 13-17)
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Học Yêu Thánh Giá-Giảng Thuyết cho các sơ dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt"
  ""Lm Mát-thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích, Giáo sư Thần Học Tín Lý"
  "Đại Chủng Viện Assumption - San Antonio - Texas"
 • Đời Sống và Đức Tin
  "15 tháng 9 - Lễ Đức Mẹ Sầu Bi - Thương Khó Thứ Năm của Đức Mẹ"
  ""Chúa Chết Trên Thánh Giá"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Tâm Tình với Mẹ Têrêsa- Chân Phước"
  ""bài của Trần Duy Nhiên"
  """
 • Tin Tức
  ""Không có Tin Tức - Chúa Nhật 24 TN -A Phúc Âm và Suy Niệm Lời Chúa"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • """
  """

  Chúa Nhật 23 TN-A 07 September 2014 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-MP3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lời Chúa-Phúc Âm Thánh Mát-thêu (Mt 18, 15-20)
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Lợi Được Người Anh Em"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, Chánh Xứ Giáo Xứ Kim Ngọc, Giáo Phận Phan Thiết"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  "Tâm Tình Với Đức Mẹ của Đức Cố Hồng Y FX Nguyễn Văn Thuận"
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Tiểu sữ của hai Linh Mục dòng Tên John Duckett và Ralph Corby, Tử Đạo"
  """
  ""Hạnh Thánh Monica, Mẹ của Thánh Augustinô"
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • """
  """

  Chúa Nhật 22 TN-A 31 August 2014 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-MP3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lời Chúa-Phúc Âm Thánh Mát-thêu (Mt 16, 21-27)
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Nếu Được Cả Thế Giới"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, Chánh Xứ Giáo Xứ Kim Ngọc, Giáo Phận Phan Thiết"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""
  ""Ánh Sáng Tin Mừng Chịu Tang Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan"
  ""Nguyên Giám Mục GP Phan Thiết - Bề Trên Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội"
  ""Công Trình của Đức Cha với Những Người Nghèo"
  ""Bài Lm Giuse Nguyễn Hữu An, Chánh Xứ Giáo Xứ Kim Ngọc, Giáo Phận Phan Thiết"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Xứ Hoa Kỳ Với Đức Mẹ Maria"
  """
 • Tin Tức
  """
  ""Cám Ơn quý Thính Giả Đã Đến"
  ""Buổi Canh Thức Ca Nguyện - "Lạy Chúa Con Đây - Here I Am Lord""
  ""của nhóm Tâm Tình Ca - CT ASTM"
  ""Sunday 10 August 2014- 7g30pm""
  ""St. Philip Catholic Church - 7500 St. Philips Court- Falls Church- VA 22043"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • """
  """

  Chúa Nhật 21 TN-A 24 August 2014 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-MP3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lời Chúa-Phúc Âm Thánh Mát-thêu (Mt 16, 13-20)
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Trên Tảng Đá Nầy"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, Chánh Xứ Giáo Xứ Kim Ngọc, Giáo Phận Phan Thiết"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""
  ""Tìm Hiểu về Giáo Hội Công Giáo Đại Hàn"
  ""Bài của Pt Huỳnh Mai Trác"
  ""Xem Video bài hát Koinonia - http://youtu.be/oRCNtdgDYuQ"
  ""Ánh Sáng Tin Mừng Chịu Tang Đúc Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan"
  ""Nguyên Giám Mục GP Phan Thiết - Bê Trên Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Một Chuyến về thăm Mẹ tại Núi Lộ Đức- Pháp"
  """
 • Tin Tức
  """
  ""Cám Ơn quý Thính Giả Đã Đến"
  ""Buổi Canh Thức Ca Nguyện - "Lạy Chúa Con Đây - Here I Am Lord""
  ""của nhóm Tâm Tình Ca - CT ASTM"
  ""Sunday 10 August 2014- 7g30pm""
  ""St. Philip Catholic Church - 7500 St. Philips Court- Falls Church- VA 22043"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • """
  """

  Chúa Nhật 20 TN-A 17 August 2014 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-MP3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lời Chúa-Phúc Âm Thánh Mát-thêu (Mt 15, 21-28)
 • Suy Niệm Tin Mừng
  "Lòng Tin Của Bà Mạnh Thật""
  ""Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Nguyên Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết"
  "Sáng Lập Viên - Bề Trên Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội Phan Thiết"
 • Đời Sống và Đức Tin
  "Mẹ Về Trời - Trích Từ Sách "Thần Đô Huyền Nhiệm Thiên Chúa"
  ""của Bậc Đáng Kính Nữ Tu Maria Thành Agreda - Tây Ban Nha-"
  ""được Đúc Mẹ Mặc Khải Cho"
  """
  ""Cành Hồng 31 Nụ - Mừng Kính Mẹ Lên Trời"
  ""Của Lm dòng Tên Khuất Duy Linh"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Hạnh Thánh Frances Jane de Chantal - kính ngày 12 tháng 8 (kết)"
  """
 • Tin Tức
  """
  ""Cám Ơn quý Thính Giả Đã Đến"
  ""Buổi Canh Thức Ca Nguyện - "Lạy Chúa Con Đây - Here I Am Lord""
  ""của nhóm Tâm Tình Ca - CT ASTM"
  ""Sunday 10 August 2014- 7g30pm""
  ""St. Philip Catholic Church - 7500 St. Philips Court- Falls Church- VA 22043"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • """
  """

  Chúa Nhật 19 TN-A 10 August 2014 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút