========================================================

Chúa Nhật 3 Thường Niên -B 21 Jan 2018 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
Chúa Nhật 3 Mùa Thường Niên Phúc Âm thánh Mác Cô Mc 1, 14-20
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Anh Em Hãy Sám Hối và Tin Vào Tin Mừng"

  ""Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An"
  ""CX GX Kim Mgọc- GP Phan Thiết"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Cuộc Đời và Tiến Trình được phong Hiển Thánh Linh Mục Vincent Capodano- "
  ""Tuyên Úy Công Giáo Quân Lực Hoa Kỳ- Tử Trận tại Việt Nam"
  ""Bài của Linh Mục Antony Nguyễn Hữu Quảng- Phát Thanh từ Viet Catholic News"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Thánh Linh mục Tây Ban Nha, dòng Đa Minh Federic Nguyễn Tế- Tử Đạo Việt Nam"
  ""
 • Tin Tức
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Lễ Chúa Chịu Phép Rửa 8 Jan 2018 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lễ Chúa Chịu Phép Rửa B Mc 1,7-11
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Con Là Con Yêu Dấu Của Cha, Cha Hài Lòng Về Con"

  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An"
  ""CX - GX Kim Ngọc - GP Phan Thiết"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Huấn Dụ của ĐTC Phanxicô"
  ""Hãy Giúp Đở Các Bà Mẹ"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Ta Về Ta Tắm Ao Ta- Thánh Đa Minh Phạm Trọng Thìn, Tử Đạo- Lễ Nhớ 13 Tháng Giêng"
  ""
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Lễ Chúa Hiển Linh 7 Jan 2018 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lễ Chúa Hiển Linh B- Mt 2.1-12
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Từ Phương Đông, Chúng Tôi Đến Bái Lạy Người"

  "Lm Antôn Phaolô Trần Quốc Anh, S.J.
  "Giáo Sư Phân KhoaThần Học- Santa Clara University, CA"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Lễ Mẹ Thiên Chúa - Lm Giuse Nguyễn Hữu An"
  ""CX - GX Kim Ngọc - GP Phan Thiết"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Ta Về Ta Tắm Ao Ta- Thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm, Chánh Án -Tử Đạo- Lễ Nhớ 13 Tháng Giêng"
  ""
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Lễ Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa 1 Jan 2018 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lễ Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa- Lc 2,16-21
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Chúa là Chủ Thời Gian - Mẹ là Gương Mẫu cho tất cả chúng ta"

  "Lm Mát-thêu Nguyễn Khắc Hy dòng Xuân Bích
  "Giáo Sư Thần Học về Tín Lý - Catholic University of America- Washington D.C. USA"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Người Khách Lạ- Bài của Lm Giuse Nguyễn Hữu An"
  ""CX - GX Kim Ngọc - GP Phan Thiết"
  ""Nghe bài hát "Người Khách Lạ- Cố Nhạc sĩ Thông Vi Vu sáng tác, tức là Cố Đ/C Vũ Duy Thống - "
  ""Nguyên Gíam Mục GP Phan Thiết"
  ""D/C đã được Chúa gọi về năm qua - Xin cầu cho linh hồn Giuse- Xin Đức Cha cầu cho chúng con với"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Tình Mẫu Tử - Kính Mẹ là Mẹ Thiên Chúa - bài của Trầm Thiên Thu"
  ""
 • Mời quý Thính Giả nghe nhạc Giáng Sinh- Ca-Đoàn Seraphim -GXCTTDVN-GP-Arlington-Va-USA
  (Nút Play MP3-64k-Stereo)
  playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... (Nút Play MP3-64k-Stereo)
  playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as..."""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Lễ Thánh Gia Thất-B - 31-12-2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình """"
  """"
  Tin Mừng
  Phúc Âm Thánh Luca Lc 2,22-40
 • Suy Niệm Lời Chúa
  """"
  "Hài Nhi ngày càng lớn lên, đầy khôn ngoan"

  "Thầy Phó Tế Vĩnh Viễn Giuse Nguyễn Xuân Văn"
  "Giáo xứ Thánh Gioan, Giáo Phận Worcester, MA, Hoa kỳ"
 • Đời Sống và Đức Tin
  """"
  "Tâm Tình Xin Vâng của Thánh Cả Giuse""
  "bài của Linh Mục Antôn Nguyễn Cao Siêu, dòng Tên- Trích từ sách Manna của Cha
  """"
  "" Xin Chúa và Mẹ Thương Xót Đưa Các Linh Hồn, Nhất là Các Linh Hồn Mồ Côi"
  ""Về An Nghĩ Bên Chúa và Mẹ đời đời. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các linh hồn"
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""Đức Giám Mục Joseph Estabrook"
  ""Đức Tin và Sợ Hải không thể ở chung"
 • Tin Tức
  """
  ""Thông Điệp Giáng Sinh 2017 của ĐTC Phanxicô""
  "Urbi và Orbi, gửi dân Thành Roma và toàn Thế Giới"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Đại Lễ Giáng Sinh -B - 25-12-2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình """"
  ""(Nhiều Bài Thánh Ca tiếng La Tinh Puer Natus in Bethlehem, Adeste Fideles, ""
  ""tiếng Anh, tiếng Việt, Ngôi Lời, Mary Did You Know ""
  ""và Silent Night, Sainte Nuit với nhiều giọng ca của các ca sĩ Quốc Tế)""
  """"
  Tin Mừng
  Phúc Âm Thánh Luca Lc 2,1-14
 • Suy Niệm Lời Chúa
  """"
  "Hôm Nay Đấng Cứu Độ Sẽ Sinh Ra Cho Anh Em"

  "Lm Mát-thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích"
  "Giáo sư Thần Học về Tín Lý- Catholic University of America, Washington, D.C."
 • Đời Sống và Đức Tin
  """"
  "Hồn Tôi Ơi, Hãy Nghe Chúa Nói""
  "Tâm Tình của Thánh Alphonso de Liguori- Sáng Lập Viên dòng Chúa Cứu Thế
  """"
  "" Xin Chúa và Mẹ Thương Xót Đưa Các Linh Hồn, Nhất là Các Linh Hồn Mồ Côi"
  ""Về An Nghĩ Bên Chúa và Mẹ đời đời. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các linh hồn"
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""Câu Chuyện Giáng Sinh- Trao Đổi Quà Noel"
  """
 • Tin Tức
  """
  ""ĐTC Phanxicô nói:""
  "Âm nhạc mở lòng chúng ta về ý nghĩa của lễ Giáng Sinh- Nguyễn Thẩm phiên dịch"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 4 Mùa Vọng -B - 24-12-2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Phúc Âm Thánh Luca Lc 1, 26-38
 • Suy Niệm Lời Chúa
  """"
  "Này Đây Bà Sẽ Thụ Thai, Sinh Hạ Một Con Trai"

  "Phó Tế Vincent Nguyễn Công Trứ, GX Thánh Philip, GP Arlington, VA Hoa Kỳ"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """"
  "Ấm Áp Mùa Đông""
  "Bài của Đức Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên, Mùa Vọng 2017 Hải Phòng
  """"
  "" Xin Chúa và Mẹ Thương Xót Đưa Các Linh Hồn, Nhất là Các Linh Hồn Mồ Côi"
  ""Về An Nghĩ Bên Chúa và Mẹ đời đời. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các linh hồn"
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""Quà Của Bác Ái"
  """
 • Tin Tức
  """
  ""Thư Giáng Sinh Trong Ngục Tù Cọng Sản"
  "Bài của Đinh Văn Tiến Hùng"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 3 Mùa Vọng -B - 17-12-2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Phúc Âm Thánh Gioan Gn 1,6-8,19-28
 • Suy Niệm Lời Chúa
  """"
  "Có Một Vị Đang Ở Giữa Các Ông Mà Các Ông Không Biết "

  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An, Chánh Xứ Giáo Xứ Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """"
  "Hoàng Tử Hòa Bình""
  "Bài của Đức Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên, Mùa Vọng 2017 Hải Phòng
  """"
  ""Đức Mẹ Guadalupe, Bổn Mạng của các nước Châu Mỹ Latinh, và Mỹ Quốc"
  ""Lễ kính vào ngày 12-12-2017- Lễ nhớ Thánh Juan Diego 09-12-2017""
  """
  ""Đức Cha Đominic Mai Thanh Lương, Nguyên Giám Mục Phụ Tá GP Orange, CA""
  "Đã Được Chúa Gọi Về ngày 6 tháng 12, 2017 hưởng thọ 77 tuổi""
  ""Chúng cầu nguyện cho Đức Cha- Xin Đức Cha cũng cầu nguyện cho chúng con với"
  ""Đức Cha đã từng chia sẽ Lời Chúa cho những năm đầu hoạt động của CT ASTM "
  """
  "" Xin Chúa và Mẹ Thương Xót Đưa Các Linh Hồn, Nhất là Các Linh Hồn Mồ Côi"
  ""Về An Nghĩ Bên Chúa và Mẹ đời đời. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các linh hồn"
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""Ý Nghĩa của Tuần Thứ Ba Mùa Vọng"
  """
 • Tin Tức
  ""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 2 Mùa Vọng -B - 10-12-2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Phúc Âm Thánh Mác-cô Mc 1, 1-8
 • Suy Niệm Lời Chúa
  """"
  "Hãy Sửa Lối Cho Thẳng Để Chúa Đi"

  "Lm Andre Lương Vĩnh Phú, Chánh Xứ Giáo Xứ Bình An, Gíáo Phận Phan Thiết
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """"
  "Sứ Điệp Mùa Vọng 2017 của ĐTC Phanxicô""
  "Trích từ Mạng Lưới Viet Catholic
  """"
  ""Mầu Nhiệm Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội- "
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, Chánh Xứ Giáo Xứ Kim Ngọc, GP Phan Thiết""
  """
  ""Đức Cha Đominic Mai Thanh Lương, Nguyên Giám Mục Phụ Tá GP Orange, CA""
  "Đã Được Chúa Gọi Về ngày 6 tháng 12, 2017 hưởng thọ 77 tuổi""
  ""Chúng cầu nguyện cho Đức Cha- Xin Đức Cha cũng cầu nguyện cho chúng con với"
  ""Đức Cha đã từng chia sẽ Lời Chúa cho những năm đầu hoạt động của CT ASTM "
  """
  "" Xin Chúa và Mẹ Thương Xót Đưa Các Linh Hồn, Nhất là Các Linh Hồn Mồ Côi"
  ""Về An Nghĩ Bên Chúa và Mẹ đời đời. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các linh hồn"
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""Những Vị Thánh của Mùa Vọng - Thánh Gioan Tẩy Giả- Bổn Mạng của CT ASTM"
  """
 • Tin Tức
  ""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 1 Mùa Vọng -B - 03-12-2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Phúc Âm Thánh Mác-cô Mc 13, 33-37
 • Suy Niệm Lời Chúa
  """"
  "Anh Em Phải Canh Thức- Anh Em Không Biết Khi Nào Chủ Nhà Đến"

  "Cố Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Nguyên Giám Mục Gíao Phận Phan Thiết
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Nhớ Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thánh ngày 21-11-2017 "
  "Trích từ CD Viet Talent- Mạng Lưới Dòng Đồng Công
  ""Xin nhắc Ngày 8 tháng 12, 2017 - Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội- Lễ Trọng và Buộc""
  """
  "" Xin Chúa và Mẹ Thương Xót Đưa Các Linh Hồn, Nhất là Các Linh Hồn Mồ Côi"
  ""Về An Nghĩ Bên Chúa và Mẹ đời đời. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các linh hồn"
  """
  ""Xin nghe bài "Những Điều Bình Thường Trở Thành Lạ Lẫm""
  ""của Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên - Hải Phòng Tháng 11 -2017""
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""Những Kỳ Vọng Trong Mùa Vọng"
  ""Cảm Nghĩ của Bill Peatman"
 • Tin Tức
  ""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ -A - 26-11-2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Phúc Âm Thánh Mát-Thêu Mt 25, 31-46
 • Suy Niệm Lời Chúa
  """"
  "Vì xưa Ta đói"

  "Linh Mục Mát Thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích"
  "Giáo sư Thần Học về Tín Lý -Catholic University of America - Washington D.C."
  """"
  Đời Sống và Đức Tin
  ""Nhớ đến Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Lễ ngày 24 Tháng 6 năm 2017"
  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An, Chánh Xứ GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết
  """"
  ""Cuối Tháng 11- Cầu nguyện các riêng cho Các Linh Hồn"
  "" Xin Chúa và Mẹ Thương Xót Đưa Các Linh Hồn, Nhất là Các Linh Hồn Mồ Côi"
  ""Về An Nghĩ Bên Chúa và Mẹ đời đời."
  "Cầu Nguyện Cho:""
  "Linh Hồn Cố Phêrô Nguyễn Hữu Phú, thân sinh của Cha Giuse Nguyễn Hũu An, ""
  "Linh hồn Cố Đ/C Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Nguyên Giám Mục GP Phan Thiết"""
  "Linh Hồn Cha Đa Minh Trần Duy Nhất, Chánh Xứ Tiên Khởi, GXCTTĐVN, Arlington, VA""
  "Linh Hồn Cha Gioakim Trần Quý Thiện, Sáng Lập Viên CT ASTM"""
  "Linh Hồn Cha Phêrô Hoàng Văn Thiên, Cựu Chánh Xứ GX CTTĐVA, Arlington, VA""
  "Linh hồn cụ Micae Nguyễn Ánh, SLV CT ASTM"""
  "Linh Hồn người Chị thân yêu, Anna Maria Teresa Nguyễn Anh Tuấn, đồng SLV CT ASTM""
  """
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""Thanksgivings - Lễ Tạ Ơn"
  """
 • Tin Tức
  ""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 33 Thường Niên -A - 19-11-2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Phúc Âm Thánh Mát-Thêu Mt 25, 14-30
 • Suy Niệm Lời Chúa
  """"
  "Vào Mà Hưởng Niềm Vui"

  "Phó tế Vỉnh Viển Vincent Nguyễn Công Trứ, GX Thánh Philip, GP Arlington, VA
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Chuyện Các Linh Hồn Hiện Ra Với Cha thánh Năm Dấu, Padre Pio"
  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An, Chánh Xứ GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết
  """"
  """
  "" Xin Chúa và Mẹ Thương Xót Đưa Các Linh Hồn, Nhất là Các Linh Hồn Mồ Côi"
  ""Về An Nghĩ Bên Chúa và Mẹ đời đời."
  "Cầu Nguyện Cho:""
  "Linh Hồn Cố Phêrô Nguyễn Hữu Phú, thân sinh của Cha Giuse Nguyễn Hũu An, ""
  "Linh hồn Cố Đ/C Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Nguyên Giám Mục GP Phan Thiết"""
  "Linh Hồn Cha Đa Minh Trần Duy Nhất, Chánh Xứ Tiên Khởi, GXCTTĐVN, Arlington, VA""
  "Linh Hồn Cha Gioakim Trần Quý Thiện, Sáng Lập Viên CT ASTM"""
  "Linh Hồn Cha Phêrô Hoàng Văn Thiên, Cựu Chánh Xứ GX CTTĐVA, Arlington, VA""
  "Linh hồn cụ Micae Nguyễn Ánh, SLV CT ASTM"""
  "Linh Hồn người Chị thân yêu, Anna Maria Teresa Nguyễn Anh Tuấn, đồng SLV CT ASTM""
  "và đặc biệt trong tuần nầy Linh Hồn anh Phaolô Phan Hũu Dõng, biệt danh Kình Ngư"""
  "Đại Diện cho VNCH đã từng đoạt nhiều Huy Chương Vàng các Thế Vận Hội về môn Bơi Lội""
  "đã được Chúa gọi về ngày 11 tháng 11 năm 2017- GXCTTĐVN Arlington, hưởng thọ 79 tuổi"""
  """
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""Phục Vụ Tha Nhân - Gương Thánh Martin de Porres, dòng Đaminh"
  """
 • Tin Tức
  ""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 32 Thường Niên -A - 12-11-2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Phúc Âm Thánh Mát-Thêu Mt 25, 1-13
 • Suy Niệm Lời Chúa
  """"
  "Vừa Mang Đèn, Vừa Mang Dầu"

  "Cố Đức Cha Phaolo Nguyễn Thanh Hoan, Nguyên Giám Mục, GP Phan Thiết
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Cung Hiến Đền Thờ Lateranô-"
  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An, Chánh Xứ GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết
  """"
  """
  "" Xin Chúa và Mẹ Thương Xót Đưa Các Linh Hồn, Nhất là Các Linh Hồn Mồ Côi"
  ""Về An Nghĩ Bên Chúa và Mẹ đời đời."
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""Chúng Ta cùng suy gẫm sự Thương Khó Thứ Bảy của Đức Mẹ qua Chặng Đàng Thánh Giá"
  ""Táng Xác Chúa Giêsu Vào Huyệt Đá Mới"
  ""Bài của Nữ Tu Chân Phước Anna Katherine Emmerick qua sách:"
  ""Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu"
  ""Chân Phước được lãnh nhận dấu tích Mão Gai và Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu"
 • Tin Tức
  ""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 31 Thường Niên -A - 05-11-2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Phúc Âm Thánh Mát-Thêu Mt 23-1-12
 • Suy Niệm Lời Chúa
  """"
  "Là Anh Em Với Nhau"

  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An, Chánh Xứ GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Lễ Các Thánh Nam Nữ- ngày 1 tháng 11-2017 - Lễ Trọng và Buộc""
  ""Phúc Thay Ai Có Tâm Hồn Nghèo Khó- Tám Mối Phúc Thật"
  ""Lm dòng Tên Antôn Phaolô Trần Quốc Anh, S.J. - Giáo sư Thần Học-"
  ""Santa Clara University -CA- Hoa Kỳ"
  """
  ""Lễ Nhớ Linh Hồn Các Tín Hữu Đã Qua Đời - ngày 2 tháng 11-2017"
  ""Lm Andrew Lương Vĩnh Phú- Chánh Xứ GX Bình An- GP Phan thiết"
  "" Xin Chúa và Mẹ Thương Xót Đưa Các Linh Hồn, Nhất là Các Linh Hồn Mồ Côi"
  ""Về An Nghĩ Bên Chúa và Mẹ đời đời."
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
 • Tin Tức
  ""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 30 Thường Niên -A - 29-10-2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Phúc Âm Thánh Mát-Thêu Mt 22, 34-4-
 • Suy Niệm Lời Chúa
  """"
  "Hai Điều Răn"

  "Phó tế Giuse Vỉnh Viển Nguyễn Xuân Văn. Giáo Xứ Thánh Gioan, GP Worcester, MA
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Sân Khấu và Cuộc Đời""
  ""Bài của Đức Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên"
  """
  ""Nhớ về Cha Phêrô Hoàng Văn Thiên, O.P. Cựu Chánh Xứ GXCTTĐVN, GP Arlington"
  ""đã được Chúa gọi về cách đây 3 năm"
  ""Xin nghe lại những tâm tình của Lm Chánh Xứ lúc đó là Cha Phêrô Phạm Hương, O.P."
  ""chia sẽ trong Thánh lễ tiển đưa"
  ""Chúng ta tiếp tục cầu cho linh hồn Phêrô. Xin Cha cũng cầu cho tát cả chúng con với"
  """
  ""Lời Mời Gọi của Linh Mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc-Linh dòng Chúa Cứu Thế"
  ""Cha Đang Phục Vụ tại Đền Thánh Gioan Newmann, TGP Philadelphia"
  ""Hành Hương kỹ niệm 100 năm Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima"
  ""Xin Quý Thính Giả Nhất Là Thính Giả thuộc TGP Philadelphia Tham Dự Tích Cực"
  ""Chúng ta chỉ còn môt tuần nữa thôi, xin quý vị tích cực tham gia ủng hộ- Cám ơn nhiều"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""Đức Mẹ Fatima xin chúng ta luôn lần chuổi Mân Côi cầu nguyện cho:"
  ""Kẽ có tội được ăn năn trở lại - Cho các linh hồn nơi Luyện Ngục"
  ""Chúng Ta cùng suy gẫm sự Thương Khó Thứ Sáu của Đức Mẹ qua Chặng Đàng Thánh Giá"
  ""Các Môn Đệ Hạ Xác Đức Chúa Giêsu xuống và trao cho Đức Mẹ"
  ""Bài của Nữ Tu Chân Phước Anna Katherine Emmerick qua sách:"
  ""Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu"
  ""Chân Phước được lãnh nhận dấu tích Mão Gai và Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu"
  """
 • Tin Tức
  ""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 29 Thường Niên -A - 22-10-2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Phúc Âm Thánh Mát-Thêu Mt 22, 15-21
 • Suy Niệm Lời Chúa
  """"
  "Trả Về Thiên Chúa"

  "Phó tế Vincent Nguyễn Công Trứ. Giáo Xứ Thánh Philip, GP Arlington, Virginia
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Hạnh Thánh Teresa Thành Avila, lễ nhớ 15 tháng 10""
  """
  ""Lời Mời Gọi của Linh Mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc-Linh dòng Chúa Cứu Thế"
  ""Cha Đang Phục Vụ tại Đền Thánh Gioan Newmann, TGP Philadelphia"
  ""Hành Hương kỹ niệm 100 năm Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima"
  ""Xin Quý Thính Giả Nhất Là Thính Giả thuộc TGP Philadelphia Tham Dự Tích Cực"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""Đức Mẹ Fatima xin chúng ta luôn lần chuổi Mân Côi cầu nguyện cho:"
  ""Kẽ có tội được ăn năn trở lại - Cho các linh hồn nơi Luyện Ngục"
  ""Chúng Ta cùng suy gẫm sự Thương Khó Thứ Năm của Đức Mẹ qua Chặng Đàng Thánh Giá"
  ""Chúa Chịu Đóng Đinh và Chết Trên Thập Tự"
  ""Bài của Nữ Tu Chân Phước Anna Katherine Emmerick qua sách:"
  ""Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu"
  ""Chân Phước được lãnh nhận dấu tích Mão Gai và Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu"
  """
 • Tin Tức
  ""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 28 Thường Niên -A - 15-10-2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Phúc Âm Thánh Mát-Thêu Mt 22, 1-14
 • Suy Niệm Lời Chúa
  """"
  "Không Mặc Y Phục Lễ Cưới"

  "Cố Đức Cha Nguyễn Thanh Hoan, Nguyên Giám Mục GP Phan Thiết
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Thánh Phanxicô Assisi Và Tình Yêu Thập Giá- Lễ Nhớ ngày 4 Tháng 10""
  ""Bài của Quang Huyền, dòng Phanxicô"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  """
  ""Đức Mẹ Fatima xin chúng ta luôn lần chuổi Mân Côi cầu nguyện cho:"
  ""Kẽ có tội được ăn năn trở lại - Cho các linh hồn nơi Luyện Ngục"
  ""Chúng Ta cùng suy gẫm sự Thương Khó Thứ Tư của Đức Mẹ qua Chặng Đàng Thánh Giá"
  ""Bài của Nữ Tu Chân Phước Anna Katherine Emmerick qua sách:"
  ""Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu"
  ""Chân Phước được lãnh nhận dấu tích Mão Gai và Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu"
  """
  ""Sống Thánh: Người Khác"
  ""Bài của Giám Mục J.B."
 • Tin Tức
  ""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 27` Thường Niên -A - 08-10-2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Phúc Âm Thánh Mát-Thêu Mt 21, 33-43
 • Suy Niệm Lời Chúa
  """"
  "Phiến Đá Thợ Xây Loại Bỏ Đã Trở Nên Tảng Đá Góc Tường"

  "Linh Mục Andrew Lương Vĩnh Phú, Chánh Xứ GX Bình An, GP Phan Thiết
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Đến Với Đức Mẹ qua Kinh Kính Mừng - 7 Tháng 10 lễ kính Đức Mẹ Mân Côi - ""
  ""Bài của Linh Mục Antôn Nguyễn Văn Độ"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  """
  ""Đức Mẹ Fatima xin chúng ta luôn lần chuổi Mân Côi cầu nguyện cho:"
  ""Kẽ có tội được ăn năn trở lại - Cho các linh hồn nơi Luyện Ngục"
  ""Chúng Ta cùng suy gẫm các Thương Khó của Đức Mẹ qua Chặng Đàng Thánh Giá"
  ""Bài của Nữ Tu Chân Phước Anna Katherine Emmerick qua sách:"
  ""Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu"
  ""Chân Phước được lãnh nhận dấu tích Mão Gai và Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu"
  """
  ""Tiểu sữ Thánh Gioan Leodardi, Ý Đại Lợi"
  """
 • Tin Tức
  ""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 26 Thường Niên -A - 01-10-2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Phúc Âm Thánh Mát-Thêu Mt 21, 28-32
 • Suy Niệm Lời Chúa
  """"
  "Nói và Làm"

  "Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An, Chánh Xứ Giáo Xứ Kim Ngọc, GP Phan Thiết
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Tháng Mân Côi Lại Về""
  ""Bài của Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An, Chánh Xứ Giáo Xứ Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  """
  ""Lời Mời Gọi của Linh Mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc-Linh dòng Chúa Cứu Thế"
  ""Cha Đang Phục Vụ tại Đền Thánh Gioan Newmann, TGP Philadelphia"
  ""Hành Hương kỹ niệm 100 năm Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima"
  ""Xin Quý Thính Giả Nhất Là Thính Giả thuộc TGP Philadelphia Tham Dự Tích Cực"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""Nơi Những Thiên Thần Đi Qua (Where The Angels Walk)"
  ""bài của John Wester Anderson"
  """
  ""Mừng Bổn Mạng Quý Thính Giả tên thánh,Tổng Lãnh Thiên Thần"
  ""Micae, Raphael, Gabriel, lễ nhớ ngày 29-09-2017"
  "tên thánh Têrêsa Giêsu Hài Dồng lễ nhớ ngày 1 tháng 10, 2017"
  """
 • Tin Tức
  ""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 25 Thường Niên -A - 24-09-2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Phúc Âm Thánh Mát-Thêu Mt 20,1-16a
 • Suy Niệm Lời Chúa
  """"
  "Tôi Đâu Có Bất Công"

  "Thầy Phó Tế Giuse Nguyễn Xuân Văn, Giáo Xứ Tháng Gioan, GP Worcester, MA
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Thăm Viếng Nhà của Đức Mẹ - Êphêsô - Thổ Nhĩ Kỳ""
  """
  ""Chúng con cầu nguyện cho các Anh Chị Em và cá Thính Giả đang đau yếu"
  ""Xin Chúa và Mẹ Dấu Yêu An Ủi và Chữa Lành"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""Nhớ Đến Thánh, Mẹ Teresa Calcutta -"
  ""và Bóng Giáo Đường Nơi Trại Phong với một nữ tu bé nhỏ Việt Nam"
  "bài của Nguyễn Thảo Nam"
 • Tin Tức
  ""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 24 Thường Niên -A - 17-09-2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Phúc Âm Thánh Mát-Thêu Mt 18, 21-35
 • Suy Niệm Lời Chúa
  """"
  "Hết Lòng Tha Thứ"

  "Bài của Linh Mục Mark Link, dòng Tên
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Bài Giảng Lễ Suy Tôn Thánh Giá ""
  ""cho Hội Nữ Tu Dòng Mến Thánh Giá Dalat năm 2014"
  ""lễ kính 14 Sept."
  ""Linh Mục Mát-Thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích"
  "Giáo Sư Thần Học Tín Lý - Catholic University of America - Washington D.C."
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""Lễ Kính Đức Mẹ Sầu Bi - ngày 15-09-2017"
  ""Bảy Sự Thương Khó của Đức Mẹ"
  ""
 • Tin Tức
  ""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 23 Thường Niên -A - 10-09-2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Phúc Âm Thánh Mát-Thêu Mt 18, 15-20
 • Suy Niệm Lời Chúa
  """"
  "Lợi Được Người Anh Em "

  "Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An, Chánh Xứ GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Tâm Tình của Đức Cố Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận""
  ""Lúc Bị Giam Cầm Ngục Tù Cọng Sản- Lòng Mến Yêu Đức Mẹ"
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""Cầu Nguyện với Đức Chúa Cha"
  """
  ""
 • Tin Tức
  ""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 22 Thường Niên -A - 03-09-2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Phúc Âm Thánh Mát-Thêu Mt 16, 21-27
 • Suy Niệm Lời Chúa
  """"
  "Nếu Được Cả Thế Giới"

  "Thầy Phó Tế Vincent Nguyễn Công Trứ, Giáo Xứ St. Philip. GP Arlington, Va
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Lòng Nhân và Của Lễ""
  ""Đức Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên biên soạn"
  ""
  ""Suy Niệm lễ Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết- Bổn Mạng CT ASTM"
  ""Bài của Lm dòng Tên Antôn Nguyễn Cao Siêu biên soạn"
  "Lễ kính 29 tháng 8"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""Tìm hiểu về liên hệ giửa nước Hoa Kỳ và Đức Mẹ Maria"
  """
  ""
 • Tin Tức
  ""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 21 Thường Niên -A - 27-08-2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Phúc Âm Thánh Mát-Thêu Mt 16, 13-20
 • Suy Niệm Lời Chúa
  """"
  "Trên Tảng Đá Nầy"

  "Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An, CX Giáo Xứ Kim Ngọc, Giáo phận Phan Thiết
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Ở Lại Trong Tình Yêu Chúa""
  ""Đức Cha Bùi Tuàn biên soạn"
  ""
  ""Bài Giảng Thánh Lễ Hành Hương thứ 31 Linh Địa La Vang Quảng Trị, 13-08-2017"
  ""Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm, Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho, Nam Việt Nam"
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""Lộ Đức, Ngày Trở Lại"
  ""Bài của Đoàn Thiện"
  ""
 • Tin Tức
  ""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 20 Thường Niên -A - 20-08-2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Phúc Ăm Thánh Mát-Thêu Mt 15, 21-28
 • Suy Niệm Lời Chúa
  """"
  "Lòng Tin Của Bà Mạnh Thật"

  "Cố Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Nguyên Giám Mục Giáo phận Phan Thiết
  "Chúng ta cầu nguyện cho Đ/C Phaolô - Xin Đ/C Phaolô cầu cho chúng con với"
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời - Trích sách Thần Đô Huyền Nhiệm Thiên Chúa""
  ""Nữ Tu Chân Phước Maria Agreda de Jesus - Tây Ban Nha"
  ""
  "Bài Giảng lễ Thánh Đa Minh Chúa Nhật 13 tháng 8, 2017"
  "Lm Giuse Vũ Minh Tiến, O.P., Phó Xứ Giáo Xứ CTTĐVN, GP Arlington, Va"
  "Thánh Ca "Hát Về Người Cha" do Cha Tiến trình bày"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""Thánh Bernard de Clairvaux - Pháp Quốc"
  """
  ""Chuyện một Bà Lảo - "
  ""
 • Tin Tức
  ""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 19 Thường Niên -A - 13-08-2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Phúc Ăm Thánh Mát-Thêu Mt 14, 22-33
 • Suy Niệm Lời Chúa
  """"
  "Xin Cho Con Đi Trên Mặt Nước"

  "Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An, Chánh Xứ Giáo Xứ Kim Ngọc, Giáo phận Phan Thiết
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Hạnh Thánh I-Nhã, Sáng Lập Dòng Tên, lễ kính 31 tháng 7 ""
  """
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""Phần 5 Kết - Ưu tư của gia đìh Lucia- CD Lời Mẹ Nhắn Nhủ - Thực hiện 2004"
  "" Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima"
  ""Năm 2000, ĐTC Thánh Gioan Phaolồ II phong chân phước cho Jacinta va Francisco"
  ""Sơ Lucia được Chúa và Đức Mẹ đón về ngày 13 tháng 2, 2005 với tuổi đời 97"
  ""Tháng năm 2017, ĐTC Phanxico phong hiển thánh cho Jacinta và Francisco."
  "Sứ điệp của Đức Mẹ vẫn không thay đổi là chúng ta hãy tiếp tục lần chuổi Mân Côi và "
  "Cầu nguyện cho kẻ có tội ăn năn trở lại"
  ""
 • Tin Tức
  ""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Dung-A - 06-08-2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Tin Mừng Mt 17, 1-9
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Mặt Người chiếu sáng như mặt trời"

  "Linh Mục Gioan Baotixita Lê Quốc Tuấn, dòng Tên
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Tôn Trọng Sự Thật""
  ""Bài của Đức Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên"
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""Phần 4 - Đức Mẹ Hiện Ra lần thứ ba- CD Lời Mẹ Nhắn Nhủ - Thực hiện 2004"
  "" Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima"
  ""Năm 2000, ĐTC Thánh Gioan Phaolồ II phong chân phước cho Jacinta va Francisco"
  ""Sơ Lucia được Chúa và Đức Mẹ đón về ngày 13 tháng 2, 2005 với tuổi đời 97"
  ""Tháng năm 2017, ĐTC Phanxico phong hiển thánh cho Jacinta và Francisco."
  "Sứ điệp của Đức Mẹ vẫn không thay đổi là chúng ta hãy tiếp tục lần chuổi Mân Côi"
  "Cầu nguyện cho kẻ có tội ăn năn trở lại"
  ""
 • Tin Tức
  ""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 17 Thường Niên-A - 30 Jul 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Tin Mừng Mt 13, 24-43
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Vui Mừng Bán Tất Cả"

  "Linh Mục Mátthêu Nguyễn Khắc Hy dòng Xuân Bích
  "Phó Giám Đốc Đại Chủng Viện Thần Học- Theological College- Washington D.C."
  "Giáo Sư Thần học Tín Lý- Catholic University of America- Washington D.C."< ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Có Chúa Trong Đời""
  ""Bài của Đức Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên"
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""Phần 3 - Những Lần Đức Mẹ Hiện Ra - CD Lời Mẹ Nhắn Nhủ - Thực hiện 2004"
  "" Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima"
  ""Năm 2000, ĐTC Thánh Gioan Phaolồ II phong chân phước cho Jacinta va Francisco"
  ""Sơ Lucia được Chúa và Đức Mẹ đón về ngày 13 tháng 2, 2005 với tuổi đời 97"
  ""Tháng năm 2017, ĐTC Phanxico phong hiển thánh cho Jacinta và Francisco."
  "Sứ điệp của Đức Mẹ vẫn không thay đổi là chúng ta hãy tiếp tục lần chuổi Mân Côi"
  "Cầu nguyện cho kẻ có tội ăn năn trở lại"
  ""
 • Tin Tức
  ""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 16 Thường Niên-A - 23 Jul 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Tin Mừng Mt 13, 24-43
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Đừng Nhổ Cỏ Lùng"

  "Cố Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Nguyên Giám Mục Giáo phận Phan Thiết
  "Bề Trên Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội, Phan Thiết"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Dụ Ngôn Người Gieo Giống - Trích sách "Dấu Chân của Thầy""
  ""của Linh Mục Pio Ngô Phúc Hậu"
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""Phần 2 - Thăm viếng Giáo Xứ Fatima - CD Lời Mẹ Nhắn Nhủ - Thực hiện 2004"
  "" Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima"
  ""Năm 2000, ĐTC Thánh Gioan Phaolồ II phong chân phước cho Jacinta va Francisco"
  ""Sơ Lucia được Chúa và Đức Mẹ đón về ngày 13 tháng 2, 2005 với tuổi đời 97"
  ""Tháng năm 2017, ĐTC Phanxico phong hiển thánh cho Jacinta và Francisco."
  "Sứ điệp của Đức Mẹ vẫn không thay đổi là chúng ta hãy tiếp tục lần chuổi Mân Côi"
  "Cầu nguyện cho kẻ có tội ăn năn trở lại"
  ""
 • Tin Tức
  ""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 15 Thường Niên-A - 16 Jul 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Tin Mừng Mt 13, 1-23
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Đó là kẻ nghe Lời và hiễu"

  "Linh mục Giuse Nguyễn Hữu An, Chánh Xứ Gíao Xứ Kim Ngọc, Giáo phận Phan Thiết
  ""
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""CD Lời Mẹ Nhắn Nhủ - Thực hiện 2004- Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima"
  ""Năm 2000, ĐTC Thánh Gioan Phaolồ II phong chân phước cho Jacinta va Francisco"
  ""Sơ Lucia được Chúa và Đức Mẹ đón về ngày 13 tháng 2, 2005 với tuổi đời 97"
  ""Tháng năm 2017, ĐTC Phanxico phong hiển thánh cho Jacinta và Francisco."
  "Sứ điệp của Đức Mẹ vẫn không thay đổi là chúng ta hãy tiếp tục lần chuổi Mân Côi"
  "Cầu nguyện cho kẻ có tội ăn năn trở lại"
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Nhớ một vị chân phước Áo quốc- đoạn kết"
  ""
  ""
 • Tin Tức
  ""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 14 Thường Niên-A - 09 Jul 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Tin Mừng Mt 11, 25-30
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Ách của tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng"

  "Cố Linh mục Gioakim Trần Quý Thiện, Sáng Lập Viên CT ASTM
  "Xin Anh Chị Em cầu nguyện cho Cha , và xin Cha cầu bàu cho chúng con với"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Ghi ơn nước Hoa Kỳ - nhân lễ Độc Lập ngày 4 tháng 7 vừa qua"
  ""Nghe Bài Giảng lễ Công Lý và Hòa Binh ngày 30 tháng Tư năm 2017"
  ""Linh Mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, dòng CCT, Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội"
  ""Chúng ta cầu nguyện cho Cha được bình an"
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Nhớ một vị chân phước Áo quốc"
  ""
  ""
 • Tin Tức
  ""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 13 Thường Niên-A - 02 Jul 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Tin Mừng Mt 10, 37-42
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Ai Không Vác Thập Giá Mình Mà Theo Thầy, Thì Không Xứng Với Thầy"

  "Thầy Phó Tế Vincent Nguyễn Công Trứ - GX St Philip - GP Arlington VA Hoa Kỳ
  ""
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Kính hai Thánh Cả Phêrô và Phaolô - Lễ Kinh Ngày 29 -06-2017"
  ""Cố Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan - Nguyên Giám Mục GP Phan Thiết"
  ""Sáng Lập Viên và Bề Trên Tu Đoàn Bác ái Xã Hội Phan Thiết"
  ""Chúng ta cầu nguyện cho linh hồn Phaolô và chúng con cũng xin Đức Cha cầu nguyện cho chúng con với"
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Nhớ Đức Mẹ La Mã- Bến Tre- Nam Việt Nam"
  "Một ngày sau lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là lễ Kính Trái Tim Vẹn Sạch của Đức Mẹ"
  ""
 • Tin Tức
  "Thánh lễ Đa Văn Hóa (Multi-Cultural Mass) của Giáo phận Arlington, VA, tại Thánh Đường Queen of Apostles"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 12 Thường Niên-A - 25 Jun 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Tin Mừng Mt 10, 26-33
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Anh Em Đừng Sợ"

  "Linh Mục Mátthêu Nguyễn Khắc Hy dòng Xuân Bích
  "Phó Giám Đốc Đại Chủng Viện Thần Học- Theological College- Washington D.C."
  "Giáo Sư Thần học Tín Lý- Catholic University of America- Washington D.C."< ""
  ""
  " CT ASTM hoạt động 20 năm, 08 June 1997- 08 June 2017"
  "Cảm Tạ các Đấng Bề Trên, Các Cha, các Tu Sĩ và tất cả các Thính giả thân thương"
  "đã cầu nguyện, yễm trợ, cộng tác trong 20 năm qua "
  "Xin Chúa, Đức Mẹ và Thánh Gioan Tiền Hô, Bổn mạng của ASTM chúc lành và cầu bàu"
  "cho tất cả chúng ta"
  ""
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Thánh Tâm Chúa Giêsu"
  ""Thầy Phó Tế Giuse Nguyễn Xuân Văn"
  ""Giáo Xứ Thánh Gioan - Giáo Phận Worcester- MA- Hoa Kỳ"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Mình và Máu Thánh Chúa Kitô"
  ""
  ""
 • Tin Tức
  ""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Lễ Mình Và Máu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô -A - 18 Jun 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Tin Mừng Ga 6, 51-58
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Kẻ Ăn Tôi Sẽ Sống Nhờ Tôi"

  "Cố Đức Cha Phaolo Nguyễn Thanh Hoan
  "Nguyên Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết"
  "Bề Trên Sáng Lập Viên Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội, Phan Thiết"< ""
  ""
  " CT ASTM hoạt động 20 năm, 08 June 1997- 08 June 2017"
  "Cảm Tạ các Đấng Bề Trên, Các Cha, các Tu Sĩ và tất cả các Thính giả thân thương"
  "đã cầu nguyện, yễm trợ, cộng tác trong 20 năm qua "
  "Xin Chúa, Đức Mẹ và Thánh Gioan Tiền Hô, Bổn mạng của ASTM chúc lành và cầu bàu"
  "cho tất cả chúng ta"
  ""
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Lễ nhớ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - 24 June 2017- Bổn Mạng CT ASTM"
  ""Bài của Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  """
  ""Tri Ân Lòng Nhân Lành của Đức Mẹ Maria"
  ""Bài của Nữ tu Jean Berchman Minh Nguyệt"
  "

  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Hạnh Thánh Juliana Franconieri, Italy"
  "Học Hõi Thánh Vịnh 23- Chúa Là Mục Tử Chăn Dắt Tôi"
  ""
 • Tin Tức
  ""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi -A - 11 Jun 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Tin Mừng Ga 3, 16-18
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Thiên Chúa Yêu Thế Gian Đến Nỗi Đã Ban Con Một"

  "Linh Mục Antôn Phaolô Trần Quốc Anh, S.J.
  "Giáo sư Phân Khoa Thần Học, Santa Clara University, CA"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Bài về Chúa Ba Ngôi do Lm. Giuse Nguyễn Hũu An- CX GX Kim Ngọc biên soạn"
  ""Giáo Phận Phan Thiết VN"
  """
  ""12 Điều Hứa Cho Những Ai Sùng Kính Rất Thánh Tâm Chúa Giêsu"
  ""Tháng Sáu- Tháng Dành Cho Trái Tim Yêu Thương Loài Người Quá Bội"
  "

  """
  ""Xin quý thính giả cầu cho hai Linh Hồn"
  "
  "Cố Phêrô Bùi Văn Chung, Thân sinh của Lm Martin Philip Bùi Thái Nhân, O.P, GXCTTĐVN"
  "Cụ Anê Nguyễn Thị Chiêu, Thân Mẫu của một Ca Viên, Ca Đoàn Seraphim, GXCTTĐVN ""
  "
  ""được sớm an nghĩ trong Chúa và Đức Mẹ"
  "
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Hạnh Thánh Antôn Padua"
  ""
  ""
 • Tin Tức
  ""
  "Thân Mời:"
  "Taize Contemplation Series"
  " Cộng Đoàn Light Works/CLC Đồng Hành và Heartsongs Tâm Tình Ca/ASTM Thân Mời "
  "ACE Vùng Hoa Thạnh Đốn cùng đến cầu nguyện-"
  " CT Taize 3. Adoration 10 June 2017"
  "tại Giáo xứ St Philip Falls Church, VA vào 8g tối"
  "Xin Chúa chúc lành cho ACE"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống -A - 04 Jun 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Tin Mừng Ga 20, 19-23
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Hãy Nhận Lấy Thánh Thần"

  "Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An, Chánh Xứ Giáo Xứ Kim Ngọc
  "Giáo Phận Phan Thiết"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Bài Giảng Lễ Đức Mẹ Thám Viếng Thánh Elisabeth"
  ""Lễ kính 31 May 2017"
  """
  "

  ""Nhớ đúng một năm người Chị thân yêu được Chúa gọi về"
  "
  "Cầu cho Lh Anna Maria Teresa Nguyễn Anh Tuấn - Sáng Lập Viên và MC của CT ASTM"
  "Xin Chị cầu cho tất cả ACE và thính giả thân thương""
  "
  """
  "
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "14 Đàng Sự Sáng - Via Lucis- so sánh với Đàng Thánh Giá- Phần Kết"
  ""
  ""
 • Tin Tức
  ""
  "Thân Mời:"
  "Taize Contemplation Series"
  " Cộng Đoàn Light Works/CLC Đồng Hành và Heartsongs Tâm Tình Ca/ASTM Thân Mời "
  "ACE Vùng Hoa Thạnh Đốn cùng đến cầu nguyện-"
  " CT Taize 3. Adoration 10 June 2017"
  "tại Giáo xứ St Philip Falls Church, VA vào 8g tối"
  "Xin Chúa chúc lành cho ACE"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên -A - 28 May 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Tin Mừng Mt 28:16-20
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Thầy Ở Cùng Anh Em Mọi Ngày"

  "Cố Đức Cha Phaolo Nguyễn Thanh Hoan
  "Nguyên Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết"
  "Bề Trên Sáng Lập Viên Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội, Phan Thiết"< ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Hãy Ở Lại Trong Thầy"
  ""Bài của Đức Giám Mục Vũ Văn Thiên"
  """
  "

  ""Trong ngày Lễ Chúa Thăng Thiên"
  "
  "Thầy Phó Tế Nguyễn Xuân Văn - Giáo xứ Thánh Gioan - GP Worcester, MA"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "14 Đàng Sự Sáng - Via Lucis- so sánh với Đàng Thánh Giá"
  ""
  ""
 • Tin Tức
  ""
  "Thân Mời:"
  "Taize Contemplation Series"
  " Cộng Đoàn Light Works/CLC Đồng Hành và Heartsongs Tâm Tình Ca/ASTM Thân Mời "
  "ACE Vùng Hoa Thạnh Đốn cùng đến cầu nguyện-"
  " CT Taize 3. Adoration 10 June 2017"
  "tại Giáo xứ St Philip Falls Church, VA vào 8g tối"
  "Xin Chúa chúc lành cho ACE"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 6 Phục Sinh A - 21 May 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Tin Mừng Ga 14:1-12
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Thầy Sống Và Anh Em Cũng Sẽ Được Sống"

  "Linh Mục Nguyễn Hữu An
  "Chánh Xứ Giáo Xứ Kim Ngọc, Giáo Phận Phan Thiết"
  ""< ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Bài Giảng của ĐTC Phanxicô Nhân Dịp Lễ Phong Thánh cho 2 Chân Phước"
  ""Francisco và Jacinta Marto tại Fatima, Bồ Đào Nha, 13 May 2017"
  ""Đặng Minh An phiên dịch"
  "

  """
  "
  "Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Bartholomeo Nguyễn Phùng Trân"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "100 Năm Sau, Sứ Điệp Fatima Còn Quan Trọng Hơn Bao Giờ Hết"
  "Bài của Lm Alexander Lucy-Smith, trích Catholic Herald, Đặng Tự Do chuyễn ngữ"
  ""
 • Tin Tức
  "Tổng Thống Donald Trump sẽ yết kiến ĐTC Phanxicô cuối tháng Năm 2017"
  "Tư tưởng Thần Học của Tân Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron"
  "Giáo Hội Công Giáo Pháp Yễm Trợ Tân Tổng Thống Emmanuel Macron"
  "Trích Từ Báo Công Giáo La Croix"
  ""
  "Thân Mời:"
  "Taize Contemplation Series"
  " Cộng Đoàn Light Works/CLC Đồng Hành và Heartsongs Tâm Tình Ca/ASTM Thân Mời "
  "ACE Vùng Hoa Thạnh Đốn cùng đến cầu nguyện-"
  ""CT Taize 1. "
  " 2.
  " 3. Adoration 10 June 2017"
  "tại Giáo xứ St Philip Falls Church, VA vào 8g tối"
  "Xin Chúa chúc lành cho ACE"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 5 Phục Sinh A - 14 May 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 5 Phục Sinh-A Tin Mừng Ga 14:1-12
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Xin Cho Chúng Con Thấy Chúa Cha"

  "Linh Mục Mátthêu Nguyễn Khắc Hy dòng Xuân Bích
  "Phó Giám Đốc Đại Chủng Viện Thần Học- Theological College- Washington D.C."
  "Giáo Sư Thần học Tín Lý- Catholic University of America- Washington D.C."< ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Tôi Biết Tôi Đã Tin Vào Ai"
  ""Bài Của ĐGM Giuse Vũ Văn Thiên"
  """
  "

  "Dòng Sữa Mẹ - Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Fatima, Suối Nguồn Ơn Phúc - Kỹ Niệm 100 Năm Đức Mẹ Hiện Ra tại Fatima"
  "Bài của ĐGM Giuse Vũ Văn Thiên - Hải Phòng"
  ""
 • Tin Tức
  ""
  ""
  "Thân Mời:"
  "Taize Contemplation Series"
  " Cộng Đoàn Light Works/CLC Đồng Hành và Heartsongs Tâm Tình Ca/ASTM Thân Mời "
  "ACE Vùng Hoa Thạnh Đốn cùng đến cầu nguyện-"
  ""CT Taize 1. "
  " 2.
  " 3. Adoration 10 June 2017"
  "tại Giáo xứ St Philip Falls Church, VA vào 8g tối"
  "Xin Chúa chúc lành cho ACE"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 4 Phục Sinh A - Chúa Chiên Lành 07 May 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 4 Phục Sinh-A Tin Mừng Ga 10:1-10
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Tôi Đến Để Chiên Được Sống"

  "Linh Mục Mátthêu Nguyễn Khắc Hy dòng Xuân Bích
  "Phó Giám Đốc Đại Học Thần Học- Theological College- Washington D.C."
  "Giáo Sư Thần học Tín Lý- Catholic University of America- Washington D.C."< ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Của Chuồng Ở Đâu"
  ""Bài Của Linh Mục Mark Link, S.J."
  """
  "Nhớ ngày 30 Tháng Tư 1975- Cầu Nguyện cho Quê Hương và Giáo Hội Viêt Nam "
  ""Với Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo VN- GP Arlington, VA Hoa Kỳ"
  "Cha Chánh Xứ Giuse Trần Trung Liêm hướng dẫn cầu nguyện cho Quốc Gia Viêt Nam"
  "và Giáo Hội VN - Nghe Bài Hát Con Có Một Tổ Quốc"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Phục Sinh Huy Hoàng - Chúa Đến Thăm Mẹ Dấu Yêu"
  "Trích sách Thần Đô Huyền Nhiệm Thiên Chúa- của Chân Phước Mẹ Maria của Chúa Giêsu Thành Agreda"
  ""
 • Tin Tức
  ""
  ""
  "Thân Mời:"
  "Taize Contemplation Series"
  " Cộng Đoàn Light Works/CLC Đồng Hành và Heartsongs Tâm Tình Ca/ASTM Thân Mời "
  "ACE Vùng Hoa Thạnh Đốn cùng đến cầu nguyện-"
  ""CT Taize 1. "
  " 2.
  " 3. Adoration 10 June 2017"
  "tại Giáo xứ St Philip Falls Church, VA vào 8g tối"
  "Xin Chúa chúc lành cho ACE"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 3 Phục Sinh A - 30 Apr 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 3 Phục Sinh-A Tin Mừng Lc 24:13-35
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Lạy Chúa Xin Ở Lại Với Chúng Con"

  "Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An
  "Chánh Xứ Giáo Xứ Kim Ngọc, Giáo Phận Phan Thiết"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng Với ĐTC Phanxicô- Lòng Thương Xót Chúa"
  ""Linh Mục Trần Đức Anh, O.P."
  """
  "Bài Giảng Cảm Động của ĐTC Phục Sinh 2017"
  ""của Đặng Tự Do"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Phục Sinh Huy Hoàng - Theo Gót Chân Mẹ- Xuống Ngục Tổ Tông"
  "Trích sách Thần Đô Huyền Nhiệm Thiên Chúa- của Chân Phước Mẹ Maria của Chúa Giêsu Thành Agreda"
  ""
 • Tin Tức
  ""
  ""
  "Thân Mời:"
  "Taize Contemplation Series"
  " Cộng Đoàn Light Works/CLC Đồng Hành và Heartsongs Tâm Tình Ca/ASTM Thân Mời "
  "ACE Vùng Hoa Thạnh Đốn cùng đến cầu nguyện-"
  ""CT Taize 1. "
  " 2.
  " 3. Adoration 10 June 2017"
  "tại Giáo xứ St Philip Falls Church, VA vào 8g tối"
  "Xin Chúa chúc lành cho ACE"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 2 Phục Sinh A -Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa 23 Apr 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 2 Phục Sinh-A - Lòng Thương Xót Chúa CV 2:42-47
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Lòng Thương Xót Chúa Vô Biên"

  "Linh Mục Mátthêu Nguyễn Khắc Hy dòng Xuân Bích
  "Phó Giám Đốc Đại Chủng Viện Thần Học- Theological College- Washington D.C."
  "Giáo Sư Thần học Tín Lý- Catholic University of America- Washington D.C."
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Sự Thật, Lòng Thương Xót Và Niềm Vui"
  "Bài Giảng Thứ Năm Tuần Thánh tại Roma - ĐTC Phanxicô xin cầu cho các Linh Mục"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Phục Sinh Huy Hoàng - Theo Gót Chân Mẹ- "
  "Trích sách Thần Đô Huyền Nhiệm Thiên Chúa- của Chân Phước Mẹ Maria của Chúa Giêsu Thành Agreda"
  ""
 • Tin Tức
  ""
  ""
  "Thân Mời:"
  "Taize Contemplation Series"
  " Cộng Đoàn Light Works/CLC Đồng Hành và Heartsongs Tâm Tình Ca/ASTM Thân Mời "
  "ACE Vùng Hoa Thạnh Đốn cùng đến cầu nguyện-"
  ""CT Taize 1. "
  " 2.
  " 3. Adoration 10 June 2017"
  "tại Giáo xứ St Philip Falls Church, VA vào 8g tối"
  "Xin Chúa chúc lành cho ACE"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh A 16 Apr 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh-A Ga 20, 1-9
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Ông Đã Thấy Và Đã Tin"

  "Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An
  "CX GX Kim Ngọc - GP Phan Thiết"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Theo Chân Thánh Nữ Magdala Đi Tìm Chúa Chúng Ta Phục Sinh Khải Hoàn"
  "Thị Kiến của Chân Phước Nữ Tu Anna Catherine Emmerick"
  """
  "Cha Nguyễn Hữu An CX GX Kim Ngọc - GP Phan Thiết- Xin Quý Thính Giả""
  "Giúp Cha xây dựng Bàn Thờ Bằng Cẩm Thạch Cho Giáo Họ "Nước Trời" Đang Xây Cất""
  ""Tốn kém vào khoảng 3,300USD - Xin Lien lạc với Cha đt 84 9 18 57 91 45"
  ""hoặc gọi ASTM để được hướng dẫn 703-698-0641"
  ""Xin Cám ơn Lòng Hảo Tâm của Quý Vị Thính Giả Thân Thương"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Hãy Hết Lòng Tin Tưởng Nơi Ya Vê"
  ""
 • Tin Tức
  ""
  ""
  "Thân Mời:"
  "Taize Contemplation Series"
  " Cộng Đoàn Light Works/CLC Đồng Hành và Heartsongs Tâm Tình Ca/ASTM Thân Mời "
  "ACE Vùng Hoa Thạnh Đốn cùng đến cầu nguyện-"
  ""CT Taize 1. "
  " 2.
  " 3. Adoration 10 June 2017"
  "tại Giáo xứ St Philip Falls Church, VA vào 8g tối"
  "Xin Chúa chúc lành cho ACE"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Thứ Sáu Tuần Thánh A- 14 Apr 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Thứ Sáu Tuần Thánh - Dt 4:14-16; 5:7-9
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Thương Tế Theo Phẩm Hàm Melkicede"

  "Đức Cha Phêrô Nguyễn Khãm
  "Gíám Mục Giáo Phận Mỹ Tho, Nam Việt Nam"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Mẹ Dưới Chân Thánh Giá"
  "Trích Sách "Thần Đô Huyến Nhiệm Thiên Chúa - Cuộc Đời của Đức Mẹ""
  ""của Chân Phước Nữ Tu Maria de Jesus of Agreda- Tây Ban Nha- dòng Đồng Công Phiên Dịch"
  """
  "Cha Nguyễn Hữu An CX GX Kim Ngọc - GP Phan Thiết- Xin Quý Thính Giả""
  "Giúp Cha xây dựng Bàn Thờ Bằng Cẩm Thạch Cho Giáo Họ "Nước Trời" Đang Xây Cất""
  ""Tốn kém vào khoảng 3,300USD - Xin Lien lạc với Cha đt 84 9 18 57 91 45"
  ""hoặc gọi ASTM để được hướng dẫn 703-698-0641"
  ""Xin Cám on Lòng Hảo Tâm của Quý Vị Thính Giả Thân Thương"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""
 • Tin Tức
  ""
  ""
  "Thân Mời:"
  "Taize Contemplation Series"
  " Cộng Đoàn Light Works/CLC Đồng Hành và Heartsongs Tâm Tình Ca/ASTM Thân Mời "
  "ACE Vùng Hoa Thạnh Đốn cùng đến cầu nguyện-"
  ""CT Taize 1. "
  " 2.
  " 3. Adoration 10 June 2017"
  "tại Giáo xứ St Philip Falls Church, VA vào 8g tối"
  "Xin Chúa chúc lành cho ACE"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Thứ Năm Tuần Thánh A- 13 Apr 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Thứ Năm Tuần Thánh - Gn 13:1-15
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Thầy Rữa Chân Con Sao?"

  "Đức Cha Phêrô Nguyễn Khãm
  "Gíám Mục Giáo Phận Mỹ Tho, Nam Việt Nam"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Thứ Năm Tuần Thánh"
  "Thầy Phó Tế Giuse Nguyễn Xuân Văn - GX Thánh Gioan - GP Worcester- MA, Hoa Kỳ"
  """
  "Cha Nguyễn Hữu An CX GX Kim Ngọc - GP Phan Thiết- Xin Quý Thính Giả""
  "Giúp Cha xây dựng Bàn Thờ Bằng Cẩm Thạch Cho Giáo Họ "Nước Trời" Đang Xây Cất""
  ""Tốn kém vào khoảng 3,300USD - Xin Lien lạc với Cha đt 84 9 18 57 91 45"
  ""hoặc gọi ASTM để được hướng dẫn 703-698-0641"
  ""Xin Cám on Lòng Hảo Tâm của Quý Vị Thính Giả Thân Thương"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""
 • Tin Tức
  ""
  ""
  "Thân Mời:"
  "Taize Contemplation Series"
  " Cộng Đoàn Light Works/CLC Đồng Hành và Heartsongs Tâm Tình Ca/ASTM Thân Mời "
  "ACE Vùng Hoa Thạnh Đốn cùng đến cầu nguyện-"
  ""CT Taize 1. "
  " 2.
  " 3. Adoration 10 June 2017"
  "tại Giáo xứ St Philip Falls Church, VA vào 8g tối"
  "Xin Chúa chúc lành cho ACE"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Lễ Lá (Thương Khó) A- 09 Apr 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Thương Khó Chúa Kitô-A - Rước Lá Mt 21, 1-11
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Các Trẻ Do Thái Cầm Cành Ô-liu Đi Đón Chúa"

  "Linh Mục Mát Thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích
  "Giáo Sư Thần Học về Tín Lý - Catholic University of America- Washington.D.C."
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Người Tín Hữu Vô Thần"
  "Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên - Hãi phòng"
  """
  "Cha Nguyễn Hữu An CX GX Kim Ngọc - GP Phan Thiết- Xin Quý Thính Giả""
  "Giúp Cha xây dựng Bàn Thờ Bằng Cẩm Thạch Cho Giáo Họ "Nước Trời" Đang Xây Cất""
  ""Tốn kém vào khoảng 3,300USD - Xin Lien lạc với Cha đt 84 9 18 57 91 45"
  ""hoặc gọi ASTM để được hướng dẫn 703-698-0641"
  ""Xin Cám on Lòng Hảo Tâm của Quý Vị Thính Giả Thân Thương"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Đón Xác Chúa Từ Trên Thánh Giá"
  "Bài của Chân Phước Anna Catherina Emmerick"
 • Tin Tức
  ""
  ""
  "Thân Mời:"
  "Taize Contemplation Series"
  " Cộng Đoàn Light Works/CLC Đồng Hành và Heartsongs Tâm Tình Ca/ASTM Thân Mời "
  "ACE Vùng Hoa Thạnh Đốn cùng đến cầu nguyện-"
  ""CT Taize 1. "
  " 2.
  " 3. Adoration 10 June 2017"
  "tại Giáo xứ St Philip Falls Church, VA vào 8g tối"
  "Xin Chúa chúc lành cho ACE"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 5 Mùa Chay A- 02 Apr 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Thứ 5 Mùa Chay A - Ga 11, 1-45
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Thầy Là Sự Sống Lại"

  "Linh Mục Anrê Lương Vĩnh Phú
  "Chánh Xứ Giáo Xứ Bình An, Giáo Phận Phan Thiết, Việt Nam"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Vì Sao Bút Chì Có Cục Tẩy "
  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An -CX GX Kim Ngọc - GP Phan Thiết"
  """
  "Cha Nguyễn Hữu An CX GX Kim Ngọc - GP Phan Thiết- Xin Quý Thính Giả""
  "Giúp Cha xây dựng Bàn Thờ Bằng Cẩm Thạch Cho Giáo Họ "Nước Trời" Đang Xây Cất""
  ""Tốn kém vào khoảng 3,300USD - Xin Lien lạc với Cha đt 84 9 18 57 91 45"
  ""hoặc gọi ASTM để được hướng dẫn 703-698-0641"
  ""Xin Cám on Lòng Hảo Tâm của Quý Vị Thính Giả Thân Thương"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Mẹ Nhìn Con Yêu Dấu- Cùng Với Đức Mẹ Theo Chân Chúa"
  ""
 • Tin Tức
  ""
  ""
  "Thân Mời:"
  "Taize Contemplation Series"
  " Cộng Đoàn Light Works/CLC Đồng Hành và Heartsongs Tâm Tình Ca/ASTM Thân Mời "
  "ACE Vùng Hoa Thạnh Đốn cùng đến cầu nguyện-"
  ""CT Taize 1. "
  " 2. Via Dolorosa 01 April 2017 -Stations of the Cross"
  " 3. Adoration 10 June 2017"
  "tại Giáo xứ St Philip Falls Church, VA vào 8g tối"
  "Xin Chúa chúc lành cho ACE"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 4 Mùa Chay A- 26 Mar 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay A - Ga 9, 1-41
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Thầy Là Ánh Sáng Thế Gian"

  "Thầy Phó Tế Giuse Nguyễn Xuân Văn
  "Giáo Xứ Thánh Gio-an, Giáo Phận Worcester, MA, Hoa Kỳ"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  "" Thánh Giuse -"
  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An -CX GX Kim Ngọc - GP Phan Thiết"
  """
  "Cha Nguyễn Hữu An CX GX Kim Ngọc - GP Phan Thiết- Xin Quý Thính Giả""
  "Giúp Cha xây dựng Bàn Thờ Bằng Cẩm Thạch Cho Giáo Họ "Nước Trời" Đang Xây Cất""
  ""Tốn kém vào khoảng 3,300USD - Xin Lien lạc với Cha đt 84 9 18 57 91 45"
  ""hoặc gọi ASTM để được hướng dẫn 703-698-0641"
  ""Xin Cám on Lòng Hảo Tâm của Quý Vị Thính Giả Thân Thương"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Mùa Chay xin nghe tiếp hạnh của Thánh Felicity - Tử Đạo"
  ""
 • Tin Tức
  ""
  ""
  "Thân Mời:"
  "Taize Contemplation Series"
  " Cộng Đoàn Light Works/CLC Đồng Hành và Heartsongs Tâm Tình Ca/ASTM Thân Mời "
  "ACE Vùng Hoa Thạnh Đốn cùng đến cầu nguyện-"
  ""CT Taize 1. "
  " 2. Via Dolorosa 01 April 2017 -Stations of the Cross"
  " 3. Adoration 10 June 2017"
  "tại Giáo xứ St Philip Falls Church, VA vào 8g tối"
  "Xin Chúa chúc lành cho ACE"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 3 Mùa Chay A- 19 Mar 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay A - Ga 4, 5-42
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Cho Tôi Xin Chút Nước Uống"

  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An
  "Chánh Xứ Giáo Xứ Kim Ngọc, Giáo Phận Phan Thiết, VN"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  "" Giuse Người Trầm Lặng - Jean Galeau S.J."
  "Bản Dịch của Dòng Đồng Công Missouri"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Mùa Chay xin nghe Bài ca Thương Khó của Linh Mục Thi Sĩ Xuân Ly Băng"
  "Chương 6 - Tại Tòa Đương Kim Thượng Tế và Chương 7 - Cực Hình Lần Thứ Nhất"
 • Tin Tức
  ""
  ""
  "Thân Mời:"
  "Taize Contemplation Series"
  " Cộng Đoàn Light Works/CLC Đồng Hành và Heartsongs Tâm Tình Ca/ASTM Thân Mời "
  "ACE Vùng Hoa Thạnh Đốn cùng đến cầu nguyện-"
  ""CT Taize 1. "
  " 2. Via Dolorosa 01 April 2017 -Stations of the Cross"
  " 3. Adoration 10 June 2017"
  "tại Giáo xứ St Philip Falls Church, VA vào 8g tối"
  "Xin Chúa chúc lành cho ACE"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 2 Mùa Chay A- 12 Mar 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay A - Mt 17, 1-9
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Người Biến Đổi Hình Dạng"

  "Thầy Phó Tế Vincent Nguyễn Công Trứ
  "Giáo Xứ Thánh Phi-líp-phê, Giáo Phận Arlington, VA, HK"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  "" Nhìn Vào Hôn Nhân Trong Mùa Chay"
  "Thầy Phó Tế Giuse Nguyễn Xuân Văn, GX Thánh Gio-an, GP Worcester, Massachusetts (MA), HK"
  """
  "Đức Cha Vũ Duy Thống - Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết Được Chúa Gọi Về"
  "Gia Đình ASTM xin chia sẽ nổi đau buồn với hai Cha Giuse Nguyễn Hữu An" "CX GX Kim Ngọc, và Cha Anre Lương Vĩnh Phú, CX GX Bình An GP Phan Thiết" "và Cô Bác Giáo Hữu Giáo Phận Phan Thiết" ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Thánh nữ Perpetua (tiếp theo)"
  ""
 • Tin Tức
  ""
  "ĐTC Phanxicô nói:" Các con có thường xuyên đọc Kinh Thánh như dùng điện thoại không?"
  "Bài của Giuse Nguyễn Thẫm"
  ""
  "Thân Mời:"
  "Taize Contemplation Series"
  " Cộng Đoàn Light Works/CLC Đồng Hành và Heartsongs Tâm Tình Ca/ASTM Thân Mời "
  "ACE Vùng Hoa Thạnh Đốn cùng đến cầu nguyện-"
  ""CT Taize 1. "
  " 2. Via Dolorosa 01 April 2017 -Stations of the Cross"
  " 3. Adoration 10 June 2017"
  "tại Giáo xứ St Philip Falls Church, VA vào 8g tối"
  "Xin Chúa chúc lành cho ACE"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 1 Mùa Chay A- 05 Mar 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay A - Mt 4, 1-11
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Quỷ Bỏ Người Mà Đi"

  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An
  "Chánh Xứ Giáo Xứ Kim Ngọc, Giáo Phận Phan Thiết"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  "" Sứ Điệp Mùa Chay- ĐTC Phanxico"
  "" "Đức Cha Vũ Duy Thống - Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết Được Chúa Gọi Về"
  "Gia Đình ASTM xin chia sẽ nổi đau buồn với hai Cha Giuse Nguyễn Hữu An" "CX GX Kim Ngọc, và Cha Anre Lương Vĩnh Phú, CX GX Bình An GP Phan Thiết" "và Cô Bác Giáo Hữu Giáo Phận Phan Thiết" ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Thánh nữ Perpetua"
  ""
 • Tin Tức
  ""
  ""
  "Thân Mời:"
  "Taize Comtemplation Series"
  " Cộng Đoàn Light Works/CLC Đồng Hành và Heartsongs Tâm Tình Ca/ASTM Thân Mời "
  "ACE Vùng Hoa Thạnh Đốn cùng đến cầu nguyện-"
  ""CT Taize 1. "
  " 2. Via Dolorosa 01 April 2017 -The Way of the Cross"
  " 3. Adoration 10 June 2017"
  "tại Giáo xứ St Philip Falls Church, VA vào 8g tối"
  "Xin Chúa chúc lành cho ACE"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Sứ Điệp Mùa Chay -Thứ Tư Lễ Tro- 01 Mar 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Mùa Chay - Lc 16, 19-31
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Công Lý Đời Sau"

  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An
  "Chánh Xứ Giáo Xứ Kim Ngọc, Giáo Phận Phan Thiết"
  ""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 8 Thường Niên- 26 Feb 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 8 Thường Niên - Mt 6, 24-34
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Trước Tiên Hãy Tìm Kiếm Nước Trời"

  "Lm Anrê Lương Vĩnh Phú
  "Chánh Xứ Giáo Xứ Bình An, Giáo Phận Phan Thiết"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  "" Lễ Kính Tông Tòa Thánh Phêrô 22/2/17"
  "Giảng Thuyết : 13 Người Thay Đỗi Thế Giới" "Giáo sư Trần Duy Nhiên - Lm Tiến Lộc dòng Chúa Cứu Thế"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Sự Khôn Ngoan Trong Mùa Chay "
  "Bài Giảng thứ 40 của Thánh Léo Cả - năm 440-461"
  ""
 • Tin Tức
  ""
  ""
  "Thân Mời:"
  "Taize Comtemplation Series"
  " Cộng Đoàn Light Works/CLC Đồng Hành và Heartsongs Tâm Tình Ca/ASTM Thân Mời "
  "ACE Vùng Hoa Thạnh Đốn cùng đến cầu nguyện-"
  ""CT Taize 1. Adoration 25 Feb 2017"
  " 2. Via Dolorosa 01 April 2017 -The Ways of the Cross"
  " 3. Adoration 10 June 2017"
  "tại Giáo xứ St Philip Falls Church, VA vào 8g tối"
  "Xin Chúa chúc lành cho ACE"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 6 Thường Niên- 12 Feb 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 6 Thường Niên - Mt 5,17-37
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Thầy Bảo Cho Anh Em Biết"

  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An
  "CX- GX Kim Ngọc - GP Phan Thiết"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  "" 11 Feb 1958 Đức Mẹ Hiện Ra cho Thánh Nữ Bernadette tại Lourdes, Pháp Quốc"
  ""Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân- Chúng ta xin Đức Mẹ an ủi chửa lành các thính giả thân thương đang đau ốm"
  ""Tiếng Hát Lộ Đức- Câu chuyện Thánh Nữ Bernadette của Franz Wurfell- tín hữu Do Thái - Lm Thomas Tùy phiên dịch-- "
  "Trích từ Mạng Lưới Ngưới Tín Hữu"
  ""
  "Khúc Giao Mùa- Lm Minh Anh - TGP Huế- Mạng Lưới Người Tín Hữu"
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  "Chỉ Bên Kia Bức Màn Thôi - Marcia Krugh Leaser"
  "Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện cho sự Thánh Hóa Đời Sống Hôn Nhân"
 • Tin Tức
  "Taize Comtemplation Series"
  " Cộng Đoàn Light Works/CLC Đồng Hành và Heartsongs Tâm Tình Ca/ASTM Thân Mời "
  "ACE Vùng Hoa Thạnh Đốn cùng đến cầu nguyện-"
  ""CT Taize 1. Adoration 25 Feb 2017"
  " 2. Via Dolorosa 01 April 2017 -The Ways of the Cross"
  " 3. Adoration 10 June 2017"
  "tại Giáo xứ St Philip Falls Church, VA vào 8g tối"
  "Xin Chúa chúc lành cho ACE"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 5 Thường Niên- 05 Feb 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 5 Thường Niên Mt 5,13-16
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Là Muối, là Ánh Sáng"

  "Phó Tế Vincent Nguyễn Công Trứ -
  "GX Thánh Philip - GP Arlington, VA Hoa Kỳ"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Gần Đèn Thì Sáng"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX, GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  "Lễ Nhớ Các Thánh Tử Đạo Nhật Bản - 5 tháng 2 2017"
  ""
 • Tin Tức
  ""
  "Phó Tổng Thống Mike Pence tiếp đón cuộc Tuần Hành Phò Sự Sống 27 Jan 2017 (March For Life)"
  "Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump ký sắc lệnh cấm tài trợ phá thai tại các nước hải ngoại"
  "" ĐTGM TGP New York Timothy Dolan - hoan nghinh sác lệnh của TT Donald Trump"
  "cấm tài trợ phá thai tại các nước Hải Ngoại"
  ""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Lễ Kính Ông Bà Tổ Tiên- 29 Jan 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lễ Kính Cha Mẹ-Ông Bà Tổ Tiên- Mt 15, 1-6
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Ngươi Hãy Thảo Kính Cha Mẹ"

  "Lm Anrê Lương Vĩnh Phú
  "Chánh Xứ Giáo Xứ Bình An - Giáo Phận Phan Thiết"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Tiếng Gà Gáy"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX, GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  "Thánh Maidoc hay là Aiden - Ái Nhĩ Lan"
  ""
 • Tin Tức
  ""
  "ĐTC Phanxicô từ Vatican"
  "" ĐTGM TGP New York Timothy Dolan - Trong lễ Tuyên Thệ Nhậm Chức"
  "ĐTGM TGP Washington D.C. Donald Wuerl- Trong lễ Tạ Ơn Thánh Đường Washington National Cathedral"
  "Chúc Mừng - Chúc Lành cho Tân Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump"
  ""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 3 Thường Niên A- 22 Jan 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  CN 3 TN A- Mt 4, 12-23
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Galilê Vùng Dân Ngoại"

  "Lm Antôn Phaolô Trần Quốc Anh, S.J.
  "Giáo Sư Thần Học - Santa Clara University - Ca, Hoa Kỳ"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Gặp Gỡ Chúa Trong Đức Mẹ - Đoạn 4"
  ""Trích Sách Gặp Gỡ Chúa - của Cố Lm Hồng Phúc - dòng Chúa Cứu Thế"
  """
  ""ĐHY Timothy Dolan, TGM TGP New York, Dâng Lời Cầu Nguyện cho "
  "Tân Tổng Thống Thứ 45 của Hoa Kỳ - Donald J. Trump Trong Lễ Tuyên Thệ Nhậm Chức ngày 20 Tháng 1 - 2017""
  ""Trích Kinh Thánh Cựu Ước -Chương 9- Sách Khôn Ngoan- Vua Salomon khẩn xin Chúa ban cho Vua"
  "Sự Khôn Ngoan và Lòng Khiêm Nhường Để Dẫn Dắt Dân Chúa - Không Có Chúa Không Làm Gì Được""
  "Chúng ta cùng hợp ý với ĐHY cầu nguyện theo ý chỉ này cho Tân Tổng Thống Donald J. Trump""
  """
  > ""Mờ Tham Dự Tuần Hành Phò Sự Sống - Chống Phá Thai ngày 27 tháng 1 năm 2017"
  ""Cầu Nguyện - Ăn Chay - Tuần Cữu Nhật - Hành Động - Tham Dự cuộc Tuần Hành"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  "Thánh Vincent Pallotti - Nước Ý"
  ""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Lễ Chúa Chịu Phép Rửa 09 Jan 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lễ Chúa Chịu Phép Rửa - Mt 3, 13-17
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Đây Là Con Yêu Dấu Của Ta"

  "Đ/C Phêrô Nguyễn Khảm, Giám Mục Giáo Phận MỹTho- Nam Việt Nam
  "ghi chú: ĐTC Phanxicô Cữ Hành Thánh lễ Chúa Chịu Phép Rửa tối Chúa Nhật 8-01-2017"
  "và ban phép bí tích Thánh Tẩy cho nhiều trè em tại Nguyện đường Sistine Vatican"
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Gặp Gỡ Chúa Trong Đức Mẹ - Đoạn 2"
  ""Trích Sách Gặp Gỡ Chúa - của Cố Lm Hồng Phúc - dòng Chúa Cứu Thế"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  "Từ giả Đức Mẹ - Chúa Giêsu Bắt Đầu Cuộc Sống Công Khai"
  "Trích sách "Tin Mừng Như Đã Mạc Khải Cho Tôi"
  "của Maria Valtorta - Nữ Tu Phạm Thị Hùng Phiên Dịch"
 • Mời quý Thính Giả nghe nhạc Giáng Sinh- Ca-Đoàn Seraphim -GXCTTDVN-GP-Arlington-Va-USA
  (Nút Play MP3-64k-Stereo)
  playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... (Nút Play MP3-64k-Stereo)
  playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as..."""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Lễ Hiển Linh (Lễ Ba Vua) 08 Jan 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Lễ Hiển Linh - Mt 2, 1-12
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Đâu Là Những Ngõ Hẻm Chúa Thường Đến Với Bạn?"

  "Lm Antôn Phaolô Trần Quốc Anh, S.J.
  "Giáo Sư Thần Học - Santa Clara University - Ca, Hoa Kỳ"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Gặp Gỡ Chúa Trong Đức Mẹ"
  ""Trích Sách Gặp Gỡ Chúa - của Cố Lm Hồng Phúc - dòng Chúa Cứu Thế"
  """
  """
  Những Người Mục Đồng - bài của Đức Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Tìm Hiểu Nguồn Gốc - Lễ Hiển Linh"
  ""
 • Mời quý Thính Giả nghe nhạc Giáng Sinh- Ca-Đoàn Seraphim -GXCTTDVN-GP-Arlington-Va-USA
  (Nút Play MP3-64k-Stereo)
  playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... (Nút Play MP3-64k-Stereo)
  playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as..."""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Lễ Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa 1 Jan 2017 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa- Lc 2,16-21
 • Suy Niệm Tin Mừng
  """"
  "Chúa là Chủ Thời Gian - Mẹ là Gương Mẫu cho tất cả chúng ta"

  "Lm Mát-thêu Nguyễn Khắc Hy dòng Xuân Bích
  "Giáo Sư Thần Học về Tín Lý - Catholic University of America- Washington D.C. USA"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Người Khách Lạ- Bài của Lm Giuse Nguyễn Hữu An"
  ""CX - GX Kim Ngọc - GP Phan Thiết"
  ""Nghe bài hát "Người Khách Lạ- Nhạc sĩ Thông Vi Vu sáng tác, tức là Đ/C Vũ Duy Thống - GM GP Phan Thiết"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Tình Mẫu Tử - Kính Mẹ là Mẹ Thiên Chúa - bài của Trầm Thiên Thu"
  ""
 • Mời quý Thính Giả nghe nhạc Giáng Sinh- Ca-Đoàn Seraphim -GXCTTDVN-GP-Arlington-Va-USA
  (Nút Play MP3-64k-Stereo)
  playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... (Nút Play MP3-64k-Stereo)
  playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as..."""
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Lễ Thánh Gia Thất - 30-12-2016 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Lễ Thánh Gia - Mt 2, 13-15, 19-23
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  ""Trốn Sang Ai Cập""
  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An

  "CX GX Kim Ngọc, Giáo phận Phan Thiết"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Thánh Gioan Tông Đồ- Lễ kính 27-12-2016"
  ""Băng Giảng Thuyết Giáo Sư Trần Duy Nhiên - Lm Tiến Lộc"
  ""Ngài Đã Gọi Họ - 13 Người Đã Thay Đổi Thế Giới ***Lưu ý: Bài nầy sau bài Thánh Melania the Younger 31-Dec 16"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Thánh Melania the Younger - Thánh trẻ hơn -31-12-2016- Sưu Tầm của Linh Nguyệt"
  ""
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Đại Lễ Giáng Sinh - 25-12-2016 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Lễ Giáng Sinh 2016 - Lc 2, 1-14
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  ""Nobel và Noel""
  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An

  "CX GX Kim Ngọc, Giáo phận Phan Thiết"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Niềm Vui Đêm Giáng Sinh"
  ""Giuse An Bình - Trích Tập San Chân Lý -số 4- năm 2007"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Một Chút Xíu Hảo Tâm"
  "Jean William Kerry"
  ""
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 4 Mùa Vọng- 18-12-2016 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 4 Mùa Vọng - Mt 1:18-24
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  ""Đừng Ngại Đón Bà Maria Vợ Ông Về""
  "Lm Antôn Phaolô Trần Quốc Anh. S.J.

  "Giáo Sư Phân Khoa Thần Học Clara University, Santa Anna, Ca. Hoa Kỳ"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Giấc Mơ Chưa Tròn"
  ""Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên biên soạn"
  """
  ""Ngày 12 tháng 12 - Kính nhớ lễ Đức Mẹ Guadalupe- Bổn Mạng của Châu Mỹ La-Tinh và Hoa Kỳ"
  """
  ""Xin nghe Thánh Ca Ave Maria của Lm Thiên Đà- TGP Hà Nội"
  ""Cảm xúc khi viếng Đền Thánh Đức Mẹ Đen Czestochova (Black Madonna) tại Ba Lan"
  ""Nhóm Tâm Tình Ca- Heartsongs-Quế-Thanh trình bày"
  """
  ""Xin Quý Thính Giả Cầu Nguyện cho Linh Hồn cháu Nguyễn Thông, con của hai người bạn thân, cọng sự rất "
  "đắc lực ASTM trên 15 năm qua, Cháu đã được Chúa gọi về tuần qua sau nhiều năm chống chỏi với bệnh tật "
  """

  ""Cha Hữu An Xin Quý Thính Giả Giúp Đở Tặng Quà Giáng Sinh Cho Mấy Em, GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  "Địa Chĩ : Giáo Xứ Kim Ngọc, Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận"
  "ĐT: 0918579145 - Email: chahuuan@gmail.com"
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Thánh Úc Châu Mary McKillop- Vị Thánh Nữ Duy Nhất của Úc Châu"
  "Sưu Tầm của Antoinette Linh Nguyệt"
  ""
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 3 Mùa Vọng- 11-12-2016 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 3 Mùa Vọng - Mt 11:2-11
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  ""Niềm Hy Vọng Kiên Cường""
  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An

  "CX GX Kim Ngọc, Giáo phận Phan Thiết"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Hồn Con Hướng Về Chúa"
  ""Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên biên soạn"
  """
  ""Xin Quý Thính Giả Cầu Nguyện cho Linh Hồn cháu Nguyễn Thông, con của hai người bạn thân, cọng sự rất "
  "đắc lực ASTM trên 15 năm qua, Cháu đã được Chúa gọi về tuần qua sau nhiều năm chống chỏi với bệnh tật "
  """

  ""Cha Hữu An Xin Quý Thính Giả Giúp Đở Tặng Quà Giáng Sinh Cho Mấy Em, GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  "Địa Chĩ : Giáo Xứ Kim Ngọc, Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận"
  "ĐT: 0918579145 - Email: chahuuan@gmail.com"
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Thanh Khiết Vẹn Tuyền -Kính Nhớ Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội"
  "Bài của Lm Giuse Nguyễn Hữu An"
  ""
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 2 Mùa Vọng- 04-12-2016 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 2 Mùa Vọng - Mt 3:1-12
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Mùa Loan Báo"
  "Lm Guuse Nguyễn Hữu An

  "CX GX Kim Ngọc, Giáo phận Phan Thiết"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Sông Trọn Kiếp Người"
  ""Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên biên soạn"
  """
  ""Kính Nhớ Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội"
  ""
  " "
  ""Cha Hữu An Xin Quý Thính Giả Giúp Đở Tặng Quà Giáng Sinh Cho Mấy Em, GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"

  "Địa Chĩ : Giáo Xứ Kim Ngọc, Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận"
  "ĐT: 0918579145 - Email: chahuuan@gmail.com"
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Nhớ 186 năm kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra với Thánh Nữ Catherine Laboure -140 Rue du Bac, Paris, Pháp Quốc"
  "27 November 1830, Lần đầu cho nước Pháp với Mề-Đai Đức Mẹ Làm Phép Lạ - Miraculous Medal"
  ""
  ""
  ""
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 1 Mùa Vọng- 27-11-2016 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 1 Mùa Vọng - Mt 27: 37-44
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Xin Hãy Sẵn Sàng"
  "Phó Tế Vincent Nguyễn Công Trứ

  "St Philip Catholic Church, Arlington Diocese, VA "
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Bài về Lòng Thương Xót Chúa"
  ""Bài 6: Chúa Thánh Thần Thăng Hoa Cuộc Sống"
  "Giảng Thuyết Lm Mat-thêu Nguyễn Khắc Hy- dòng Xuân Bích-""
  ""Giáo Sư Thần Học Tín Lý-Catholic University of America- Washington D.C."
  """
  "Thanksgiving - Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ"
  "Bài của Phó Tế Trần Văn Nhật - "
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Tháng 11 - Cầu Cho Các Linh Hồn Qua Đời"
  "Cầu cho Linh hồn Linh Mục Gioakim Trần Quý Thiện- Sáng Lập Viên CT ASTM"
  ""
  ""
  ""
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Kito Vua Vũ Trụ C- 20-11-2016 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Lễ Chúa Kito - Vua Vũ Trụ C - Lc 23:35-43
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Xin Hãy Nhớ Đến Tôi"
  "Lm Anton-Phaolo Trần Quốc Anh, S.J."

  "Giáo Sư Khoa Thần Học - Santa Clara University- CA, Hoa kỳ"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Ngày 21-11-16, Lễ Dâng Đức Mẹ Vào Đền Thánh"
  ""Bài của Cố Đức Cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Tháng 11 - Cầu Cho Các Linh Hồn Qua Đời"
  "Cầu cho Linh hồn Linh Mục Gioakim Trần Quý Thiện- Sáng Lập Viên CT ASTM"
  ""
  "Chỉ Một Bước Chân - Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam"
  "Bài của Lm Giuse Nguyễn Hữu An - CX GX Kim Ngọc - Giáo Phận Phan Thiết- Việt Nam"
  ""

  ""
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 33 Thường Niên C- 13-11-2016 (Nút Play MP3-64k-Stereo) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 33 TN C - Lc 21: 5-19
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Anh Em Làm Chứng Cho Thầy"
  "Lm Mat-thêu Nguyễn Khắc Hy- dòng Xuân Bích-"

  ""
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """
  ""Bài về Lòng Thương Xót Chúa"
  ""Bài 5: Mầu Nhiệm Emmanuel - Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta"
  "Giảng Thuyết Lm Mat-thêu Nguyễn Khắc Hy- dòng Xuân Bích-""
  ""Giáo Sư Thần Học Tín Lý-Catholic University of America- Washington D.C."
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Tháng 11 - Cầu Cho Các Linh Hồn Qua Đời"
  "Sao Ngài Bỏ Rơi Con"
  "Phúc Âm của Lễ Các Đẳng ngày 2/11/2016 - Lời Chúa: Mc 15, 33-39"
  "Bài của Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, dòng Tên"
  "Cầu nguyện cho các Chiến sĩ Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đả bỏ mình vì quê hương 11/11/2016"

  ""
 • Tin Tức
  """
  ""Ông Donald Trump - Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ"
  ""ĐHY Raymond Burke, Lãnh Đạo Hội Hiệp Sĩ Malta- Nhận Định về kết quả bầu cữ Tổng Thống Hoa Kỳ"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 32 Thường Niên C- 06-11-2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 32 TN C - Lc 20:27-38
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Người Khôn Ngoan Luôn Có Niềm Tin vào Đời Sống"
  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"

  ""
  ""Lời Mời Gọi của Cha Hữu An xin Giúp Đở Xây Dựng Giáo Xứ : "NƯỚC TRỜi" , GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  "Địa Chĩ : Giáo Xứ Kim Ngọc, Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận"
  "ĐT: 0918579145 - Email: chahuuan@gmail.com"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Thông Tư Đức Cha Paul S. Loverde, Giáo Quản GP Arlington VA Hoa kỳ - ""
  """ và Đức Cha Francis Di Lorenzo GM - GP Richmond VA HK- BỔN PHẬN CÔNG DÂN"
  """
  "Giảng Thuyết Lm Mat-thêu Nguyễn Khắc Hy- dòng Xuân Bích-""
  ""Bài 3: Thiên Chúa Yêu Thế Gian Đến Nổi Đã Ban Con Một"
  ""Bài về Lòng Thương Xót Chúa"
  ""Hiện Cha là Giáo Sư Thần Học Tín Lý-Catholic University of America- Washington D.C."
  """
  """
  """
  "Kính Nhớ Lễ Các Thánh 1/11/2016"
  ""Nhớ Lễ Các Đẳng Linh Hồn trong tháng 11""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn""
  ""Đ/C Phaolo Nguyễn Thanh Hoan, Nguyên GM GP Phan Thiết"
  ""Lm Trần Quý Thiện, SLV CT ASTM"
  ""Giáp Ngọc Phúc"
  ""Micae Nguyễn Ánh"
  ""Anna Maria Theresa Nguyễn Anh Tuấn"
  ""Giuse Trần Khắc Bình, mới qua đời, gia đình ASTM"
  """
  ""cháu Nguyễn Thông, đang lâm trọng bệnh, con của hai anh chị trong nhóm Phát Thanh ASTM"
  """
  """
  ""Kêu Gọi quý Thinh Giả Yễm Trợ CT ASTM""
  ""ngân phiếu xin đề: Ánh Sáng Tin Mừng""
  ""Địa Chỉ: Ánh Sáng Tin Mừng - 3327 Monarch Lane - Annandale Va 22003""
  ""ĐT: 703 698 0641""
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Tháng 11 - Cầu Cho Các Linh Hồn Qua Đời"
  "Chương Trình Hòa Nhạc - ASTM - My Brother's Keeper"
  "Thứ Bảy 5th November 2016 - 8pm "
  "GX Thánh Philip - 7500 Philip's Court- Falls Church VA 22042"
  ""Chúng ta cùng hát và cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
  "Chúng ta cầu nguyện cho thai nhi bị giết chết khi còn trong bụng mẹ."
  "Cầu nguyện cho các Chiến sĩ Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đả bỏ mình vì quê hương"
  ""
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 31 Thường Niên C- 30 -10- 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 31 TN C - Lc 19:1-10
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Con Người Để Tìm Và Cứu"
  "Lm Anre Lương Vĩnh Phú, CX GX Bình An, GP Phan Thiết"

  ""
  ""Lời Mời Gọi của Cha Hữu An xin Giúp Đở Xây Dựng Giáo Xứ : "NƯỚC TRỜi" , GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  "Địa Chĩ : Giáo Xứ Kim Ngọc, Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận"
  "ĐT: 0918579145 - Email: chahuuan@gmail.com"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Thư của Đức Cha Paul Loverde, Giám Mục GP Arlington VA Hoa kỳ - v/v Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ""
  """"
  "Kính Nhớ Lễ Các Thánh 1/11/2016"
  ""Nhớ Lễ Các Đẳng Linh Hồn ngày 2 tháng 11""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn""
  ""Đ/C Phaolo Nguyễn Thanh Hoan, Nguyên GM GP Phan Thiết"
  ""Lm Trần Quý Thiện, SLV CT ASTM"
  ""Giáp Ngọc Phúc"
  ""Micae Nguyễn Ánh"
  ""Anna Maria Theresa Nguyễn Anh Tuấn"
  ""Giuse Trần Khắc Bình, mới qua đời, gia đình ASTM"
  """
  ""cháu Nguyễn Thông, đang lâm trọng bệnh, con của hai anh chị trong nhóm Phát Thanh ASTM"
  """
  ""Nếu Chúng Ta còn một ngày để sống - Thăm Viếng Nghĩa Trang"
  """
  """
  ""Kêu Gọi quý Thinh Giả Yễm Trợ CT ASTM""
  ""ngân phiếu xin đề: Ánh Sáng Tin Mừng""
  ""Địa Chỉ: Ánh Sáng Tin Mừng - 3327 Monarch Lane - Annandale Va 22003""
  ""ĐT: 703 698 0641""
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""Tâm Tình Tháng Mân Côi-, Mẹ Thương Cứu Vớt""
  ""
  "Tháng 11 - Cầu Cho Các Linh Hồn Qua Đời"
  "Chương Trình Hòa Nhạc - ASTM - My Brother's Keeper"
  "Thứ Bảy 5th November 2016 - 8pm "
  "GX Thánh Philip - 7500 Philip's Court- Falls Church VA 22042"
  ""Chúng ta cùng hát và cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
  "Chúng ta cầu nguyện cho thai nhi bị giết chết khi còn trong bụng mẹ."
  "Cầu nguyện cho các Chiến sĩ Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đả bỏ mình vì quê hương"
  ""
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 29 Thường Niên C- 16 -10- 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 29 TN C - Lc 18: 1-8
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Hãy Tỉnh Thức và Cầu Nguyện Luôn"
  "Phó tế Vincent Nguyễn Công Trứ, GX St. Philip, GP Arlington, VA Hoa kỳ"

  ""
  ""Lời Mời Gọi của Cha Hữu An xin Giúp Đở Xây Dựng Giáo Xứ : "NƯỚC TRỜi" , GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  "Địa Chĩ : Giáo Xứ Kim Ngọc, Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận"
  "ĐT: 0918579145 - Email: chahuuan@gmail.com"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Những bài Giảng Thuyết về Lòng Thương Xót Chúa""
  """Bài 1: Nguồn Gốc của Mọi Hạnh Phúc Trên Đời"
  "LinhMục Mat Thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích- Giáo sư Thần Học về Tín Lý"
  ""Catholic University of America, Washington D.C., USA""
  """"
  ""Kêu Gọi quý Thinh Giả Yễm Trợ CT ASTM""
  ""ngân phiếu xin đề: Ánh Sáng Tin Mừng""
  ""Địa Chỉ: Ánh Sáng Tin Mừng - 3327 Monarch Lane - Annandale Va 22003""
  ""ĐT: 703 698 0641""
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""Tâm Tình Tháng Mân Côi-Lời Kinh Kết Nối - Chúng ta kết nối với Đức Mẹ- với Chúa Giêsu và với chúng ta""
  ""Bài của Linh mục Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết ""
  ""
  ""
  ""
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  ""Nối Thống Khổ của Loài Cá"
  ""bài của Phạm Đình Ngọc, S.J."
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 28 Thường Niên C- 09 -10- 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 28 TN C - Lc 17, 11-19
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Chín Ngưới Kia Đâu"
  ""Linh mục Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết ""

  ""
  ""Lời Mời Gọi của Cha Hữu An xin Giúp Đở Xây Dựng Giáo Xứ : "NƯỚC TRỜi" , GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  "Địa Chĩ : Giáo Xứ Kim Ngọc, Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận"
  "ĐT: 0918579145 - Email: chahuuan@gmail.com"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Kinh Mân Côi- Sao Không Lần Chuổi- ""
  ""Bài của Linh mục Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết ""
  ""
  """"
  ""Kêu Gọi quý Thinh Giả Yễm Trợ CT ASTM""
  ""ngân phiếu xin đề: Ánh Sáng Tin Mừng""
  ""Địa Chỉ: Ánh Sáng Tin Mừng - 3327 Monarch Lane - Annandale Va 22003""
  ""ĐT: 703 698 0641""
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Thời Niên Thiếu của Thánh Nữ Teresa Giesu Hài Đồng"
  """Mừng Bổn Mạng Quý Thánh Giả chọn Thánh Teresa làm Bổn Mạng"
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 27 Thường Niên C- 02 -10- 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 27 TN C - Lc 17, 5-10
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Niềm Tin Và Cuộc Sống"
  ""Cố Lm Gioakim Trần Quý Thiện, Sáng Lập CT ASTM, ""

  ""
  "Vấn Đề Con Ngưới Và Sự Dữ - BD91 - Habakut - Hab 1:2-3; 2:2-4"
  "Lm Andre Lương Vĩnh Phú, CX GX Bình An, GP Phan Thiết"
  ""
  ""Lời Mời Gọi của Cha Hữu An xin Giúp Đở Xây Dựng Giáo Xứ : "NƯỚC TRỜi" , GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  "Địa Chĩ : Giáo Xứ Kim Ngọc, Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận"
  "ĐT: 0918579145 - Email: chahuuan@gmail.com"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""1 tháng 10- Kính Thánh Teresa Giesu Hài Đồng -""
  """Kinh Tận Hiến Cho Tình Yêu Nhân Hậu của Thiên Chúa Từ Nhân"
  """Mừng Bổn Mạng Quý Thánh Giả chọn Thánh Theresa làm Bổn Mạng"
  ""Kêu Gọi quý Thinh Giả Yễm Trợ CT ASTM""
  ""ngân phiếu xin đề: Ánh Sáng Tin Mừng""
  ""Địa Chỉ: Ánh Sáng Tin Mừng - 3327 Monarch Lane - Annandale Va 22003""
  ""ĐT: 703 698 0641""
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  "Hãy Tin Tưởng Đức Mẹ Maria - Bài của Thanh An Nhàn"
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 26 Thường Niên C- 25 -09- 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 26 TN C - Lc 16, 19-31
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Tình Thương Phải Bắt Đầu Từ Đâu?"""
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết""

  ""
  ""Lời Mời Gọi của Cha Hữu An xin Giúp Đở Xây Dựng Giáo Xứ : "NƯỚC TRỜi" , GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  "Địa Chĩ : Giáo Xứ Kim Ngọc, Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận"
  "ĐT: 0918579145 - Email: chahuuan@gmail.com"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Thánh Mattheu - Tông Đồ- Tác Giã Sách Tin Mừng""
  """Bổn Mạng của Lm Mattheu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích- Cố Vấn Tín Lý CT ASTM"
  ""Xin quý Thánh Giả Thân Thương Cầu Nguyện Cho Cha"
  """"
  ""Kêu Gọi quý Thinh Giả Yễm Trợ CT ASTM""
  ""ngân phiếu xin đề: Ánh Sáng Tin Mừng""
  ""Địa Chỉ: Ánh Sáng Tin Mừng - 3327 Monarch Lane - Annandale Va 22003""
  ""ĐT: 703 698 0641""
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 25 Thường Niên C- 18 -09- 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 25 TN C - Lc 16, 1-13
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Con Cái Sự Sáng"""
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết""

  ""
  ""Lời Mời Gọi của Cha Hữu An xin Giúp Đở Xây Dựng Giáo Xứ : "NƯỚC TRỜi" , GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  "Địa Chĩ : Giáo Xứ Kim Ngọc, Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận"
  "ĐT: 0918579145 - Email: chahuuan@gmail.com"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Lễ Suy Tôn Thánh Giá""
  """Bài Giảng của Đức Cha Phero Nguyễn văn Khảm - Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho- Nam Việt Nam"
  ""Với sự nối kết với Gia Đình dh_gdtt_cafe_tamlinh@googlegroups.com "
  """"
  ""Kêu Gọi quý Thinh Giả Yễm Trợ CT ASTM""
  ""ngân phiếu xin đề: Ánh Sáng Tin Mừng""
  ""Địa Chỉ: Ánh Sáng Tin Mừng - 3327 Monarch Lane - Annandale Va 22003""
  ""ĐT: 703 698 0641""
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 24 Thường Niên C- 11 -09- 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 24 TN C - Lc 15, 1-32
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Con Nay Trở Về"""
  ""Lm Antôn Phaolo Trần Quốc Anh, dòng Tên, Giáo Sư Khoa Thần Học""

  "University of Santa Clara, CA Hoa Kỳ"
  ""Lời Mời Gọi của Cha Hữu An xin Giúp Đở Xây Dựng Giáo Xứ : "NƯỚC TRỜi" , GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  "Địa Chĩ : Giáo Xứ Kim Ngọc, Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận"
  "ĐT: 0918579145 - Email: chahuuan@gmail.com"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Vô Cảm""
  """Bài của Giuse Thẩm Nguyễn"
  """
  """"
  ""Kêu Gọi quý Thinh Giả Yễm Trợ CT ASTM""
  ""ngân phiếu xin đề: Ánh Sáng Tin Mừng""
  ""Địa Chỉ: Ánh Sáng Tin Mừng - 3327 Monarch Lane - Annandale Va 22003""
  ""ĐT: 703 698 0641""
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Bài Giảng của ĐTC Thánh Lề Phong Thánh cho Mẹ Teresa Calcutta ngày 4 tháng 9 năm 2016"
  """"
  """"
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 23 Thường Niên C- 04 -09- 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 23 TN C - Lc 14, 25-33
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Thánh Nữ Gianna Baretta Molla"""
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết""

  ""
  ""Lời Mời Gọi của Cha Hữu An xin Giúp Đở Xây Dựng Giáo Xứ : "NƯỚC TRỜi" , GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  "Địa Chĩ : Giáo Xứ Kim Ngọc, Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận"
  "ĐT: 0918579145 - Email: chahuuan@gmail.com"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """"
  """"
  """
  """"
  ""Kêu Gọi quý Thinh Giả Yễm Trợ CT ASTM""
  ""ngân phiếu xin đề: Ánh Sáng Tin Mừng""
  ""Địa Chỉ: Ánh Sáng Tin Mừng - 3327 Monarch Lane - Annandale Va 22003""
  ""ĐT: 703 698 0641""
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Mẹ ThánhTeresa Calcutta, Tiếng Vọng Của Lòng Xót Thương - Bài của Nguyễn Kim Ngân"
  ""Mẹ Teresa được thị kiến Chúa Giêsu- Bài Của Giuse Thẩm Nguyễn""
  """"
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 22 Thường Niên C- 28 Aug 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 22 TN C - Lc 14, 1.7-14
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Bài Học Từ Nước"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết""

  ""Lòi Mời Gọi Giúp Đở Xây Dựng Giáo Xứ : "NƯỚC TRỜi" , GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  "Địa Chĩ : Giáo Xứ Kim Ngọc, Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc- Bình Thuận"
  "ĐT: 0918579145 - Email: chahuuan@gmail.com"
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Bài Giảng Lễ Cầu Cho Công Lý Hòa Bình- GX Thái Hà- TGP Hà Nội - 30-7-2016""
  ""Lm Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, dòng Chúa Cứu Thế - Hà Nội""
  """
  """"
  ""Kêu Gọi quý Thinh Giả Yễm Trợ CT ASTM""
  ""ngân phiếu xin đề: Ánh Sáng Tin Mừng""
  ""Địa Chỉ: Ánh Sáng Tin Mừng - 3327 Monarch Lane - Annandale Va 22003""
  ""ĐT: 703 698 0641""
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Suy Niệm Lễ Vương Quyền của Đức Mẹ- 22-8-2016"
  """"
  """"
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 21 Thường Niên C- 21 Aug 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 21 TN C - Lc 13, 22-30
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Cửa Hẹp"
  ""Phó Tế Vincent Nguyễn Công Trứ - GX St. Philip - GP Arlington, VA Hoa Kỳ""

  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """Chứng Nhân Niềm Hi Vọng - GM Giuse Vũ Văn Thiên"
  """"
  """Thánh lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên - Giáo Họ "Nước Trời - GX Kim Ngọc - GP Phan Thiết"
  """Xin Cầu Nguyện và Yễm Trợ - 703 698 0641 - "
  """"
  ""Kêu Gọi quý Thinh Giả Yễm Trợ CT ASTM""
  ""ngân phiếu xin đề: Ánh Sáng Tin Mừng""
  ""Địa Chỉ: Ánh Sáng Tin Mừng - 3327 Monarch Lane - Annandale Va 22003""
  ""ĐT: 703 698 0641""
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Mẹ Đầy Ơn Phúc - Tâm Tình Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời- Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim ngọc- GP Phan Thiết"
  """"
  """"
  "Thương Nhớ người Chị Đã Được Chúa Đưa Về Nhà Chúa""
  ""Anna Maria Theresa Nguyễn Anh Tuấn, MC CT ASTM - 19 năm trọn"
  ""Được Chúa Gọi Về - ngày 31 tháng Năm 2016 "
  "Chúng ta cầu nguyện cho Linh Hồn Theresa và Cố Lucia Hồng Trần"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  ""Chương Trình lễ Phong Thánh cho Mẹ Teresa Calcutta"
  ""Cuộc Sống của Simone Biles - Nhiều Huy Chuong Vàng -TVH Rio 2016"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 20 Thường Niên C- 14 Aug 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 20 TN C - Lc 12, 49-53
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Lửa Trên Mặt Đất"
  ""Cố Đức Cha Cha Phaolo Nguyễn Thanh Hoan - Nguyên Giám Mục GP Phan Thiết""

  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """Loạt Bài về lễ trọng Đúc Mẹ Hồn Xác Lên Trời"
  """Cô Lm Khuất Duy Linh"
  """"
  """"
  """"
  ""Kêu Gọi quý Thinh Giả Yễm Trợ CT ASTM""
  ""ngân phiếu xin đề: Ánh Sáng Tin Mừng""
  ""Địa Chỉ: Ánh Sáng Tin Mừng - 3327 Monarch Lane - Annandale Va 22003""
  ""ĐT: 703 698 0641""
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  "Thinh Lặng và Cầu Nguyện - ĐTC Phanxicô viếng thăm Trại Auschwitz- Balan"
  "Ngày Thế Giới Trẻ - Blan"
  """Tiễu Sữ Thánh Maximilian Kolbe - Tử Đạo Ba Lan"
  """"
  "Thương Nhớ người Chị Đã Được Chúa Đưa Về Nhà Chúa""
  ""Anna Maria Theresa Nguyễn Anh Tuấn, MC CT ASTM - 19 năm trọn"
  ""Được Chúa Gọi Về - ngày 31 tháng Năm 2016 "
  "Chúng ta cầu nguyện cho Linh Hồn Theresa và Cố Lucia Hồng Trần"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  ""Thánh Đường Hồi Giáo cầu nguyện cho Cha"
  ""Lm Jacques Hamel, Pháp Quôc, bị khủng bô hãm hại"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 19 Thường Niên C- 07 Aug 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 19 TN C - Lc 12, 32-48
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Chủ Vê`"
  ""C Đức Cha Phaolo Nguyễn Thanh Hoan- Nguyên Giám Mục GP Phan Thiết""

  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """Ngày Giới Trẻ Thế Giới: Một suy niệm về đau khổ"."
  """"
  """"
  ""Xin Cầu Nguyện cho Ông Trần Bình, phu quân của một thinh giả ân nhân""
  """"
  ""Kêu Gọi quý Thinh Giả Yễm Trợ CT ASTM""
  ""ngân phiếu xin đề: Ánh Sáng Tin Mừng""
  ""Địa Chỉ: Ánh Sáng Tin Mừng - 3327 Monarch Lane - Annandale Va 22003""
  ""ĐT: 703 698 0641""
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  "Thánh I Nhã - Bài của lm Elizalde Thành"
  ""
  """"
  "Thương Nhớ người Chị Đã Được Chúa Đưa Về Nhà Chúa""
  ""Anna Maria Theresa Nguyễn Anh Tuấn, MC CT ASTM - 19 năm trọn"
  ""Được Chúa Gọi Về - ngày 31 tháng Năm 2016 "
  "Chúng ta cầu nguyện cho Linh Hồn Theresa và Cố Lucia Hồng Trần"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  ""Lm Jacques Hamel, Pháp Quôc, bị khủng bô hãm hại"
  ""ĐTC sẽ viêng thăm Thánh Đương của Thánh Faustina tại Ba Lan"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 18 Thường Niên C- 31 July 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 18 TN C - Lc 12, 13-21
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Nhưng Kho Lơn Hơn"
  ""Lm Andre Lương Vĩnh Phú, CX GX Bình An, GP Phan Thiết""

  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """Biên Chêt"
  """Lm Vĩnh Sang, dòng CCT"
  ""Xin Cầu Nguyện cho Ông Trần Bình, phu quân của một thinh giả ân nhân""
  """"
  ""Kêu Gọi quý Thinh Giả Yễm Trợ CT ASTM""
  ""ngân phiếu xin đề: Ánh Sáng Tin Mừng""
  ""Địa Chỉ: Ánh Sáng Tin Mừng - 3327 Monarch Lane - Annandale Va 22003""
  ""ĐT: 703 698 0641""
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  "Thánh I Nhã - Bài của lm Elizalde Thành"
  ""
  """"
  "Thương Nhớ người Chị Đã Được Chúa Đưa Về Nhà Chúa""
  ""Anna Maria Theresa Nguyễn Anh Tuấn, MC CT ASTM - 19 năm trọn"
  ""Được Chúa Gọi Về - ngày 31 tháng Năm 2016 "
  "Chúng ta cầu nguyện cho Linh Hồn Theresa và Cố Lucia Hồng Trần"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  ""Lm Jacques Hamel, Pháp Quôc, bị khủng bô hãm hại"
  ""ĐTC sẽ viêng thăm Thánh Đương của Thánh Faustina tại Ba Lan"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 17 Thường Niên C- 24 July 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 17 TN C - Lc 11, 1-13
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Ban Thánh Thần"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc GP Phan Thiết""

  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """Tiếng Gọi BÀi của ĐGM Giuse Vũ Duy Thiên"
  """"
  ""Xin Cầu Nguyện cho Ông Trần Bình, phu quân của một thinh giả ân nhân""
  """"
  ""Kêu Gọi quý Thinh Giả Yễm Trợ CT ASTM""
  ""ngân phiếu xin đề: Ánh Sáng Tin Mừng""
  ""Địa Chỉ: Ánh Sáng Tin Mừng - 3327 Monarch Lane - Annandale Va 22003""
  ""ĐT: 703 698 0641""
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  "Các Chân Phước Tử Đạo Anh Quốc và nước Ý"
  ""
  """"
  "Thương Nhớ người Chị Đã Được Chúa Đưa Về Nhà Chúa""
  ""Anna Maria Theresa Nguyễn Anh Tuấn, MC CT ASTM - 19 năm trọn"
  ""Được Chúa Gọi Về - ngày 31 tháng Năm 2016 "
  "Chúng ta cầu nguyện cho Linh Hồn Theresa và Cố Lucia Hồng Trần"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  ""Các Nữ Tu Nhảy Múa- Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2016"
  ""Các Linh Mục và Giới Trẻ Trung Quốc gặp khó khăn tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2016 tại Balan"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 16 Thường Niên C- 17 July 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 16 TN C - Lc 10: 38-42
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Phần Tốt Nhất"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc GP Phan Thiết""

  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """Phỏng Vấn Lm. Thomas Nguyễn Đình Anh-Nhuệ, dòng Phanxicô Viện Tu"
  ""Tân Viện Trưởng, Viện Thần Học Giáo Hoàng Bonaventura-Seraphicum Roma""
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  "Nữ Tu Carmelo - Compiègne - Bắc Pháp Quốc Tử Đạo -17 thang 7"
  "Lễ kình Đức Bà Carmel ngày 16 tháng 7"
  """"
  "Thương Nhớ người Chị Đã Được Chúa Đưa Về Nhà Chúa""
  ""Anna Maria Theresa Nguyễn Anh Tuấn, MC CT ASTM - 19 năm trọn"
  ""Được Chúa Gọi Về - ngày 31 tháng Năm 2016 "
  "Chúng ta cầu nguyện cho Linh Hồn Theresa và Cố Lucia Hồng Trần"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  ""ĐTC Phanxico khuyến khích Chầu Mình Thánh Chúa Hằng Ngày"
  ""Tin về Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2016 tại Balan"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 15 Thường Niên C- 10 July 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 15 TN C - Lc 10: 25-37
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Ai Là Người Thân Cận"
  ""Phó Tế Vincent Nguyễn Công Trứ - GX Thánh Philip - GP Arlington, VA Hoa Ky""

  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """Lòng Từ Bi"
  ""Bài Của ĐGM Giuse Vũ Văn Thiên""
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  "Kính lễ Máu Cực Thánh Chúa Kito - 1 thang 7"
  ""
  "Thương Nhớ người Chị Đã Được Chúa Đưa Về Nhà Chúa""
  ""Anna Maria Theresa Nguyễn Anh Tuấn, MC CT ASTM - 19 năm trọn"
  ""Được Chúa Gọi Về - ngày 31 tháng Năm 2016 "
  "Chúng ta cầu nguyện cho Linh Hồn Theresa và Cố Lucia Hồng Trần"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  ""Thư Viết Cho Con Nhân Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ 4 July - trích BaotreOnline"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 14 Thường Niên C- 03 July 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 14 TN C - Lc 10: 1-12.17-20
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Vào Nhà, Vào Thành Phố"
  ""Lm Anton Phaolo Trần Quốc Anh - S.J.""

  ""Giáo Sư Khoa Thần Học - Santa Clara University - California"
  """
  """
  ""Xin nghe CT 19 năm trước - sau CT tuần CN12TN""
  "Kỹ Niệm 19 năm Phát Thanh ASTM - CN10TN B 8Jun 1997 - CN10TN C 5 Jun 2016"
  "Để Tưởng Nhớ Người Chị MC Thân Yêu - Anna Maria Theresa Nguyễn Anh Tuấn"
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """Lễ kính hai Thánh Cả Phêro và Phaolô "
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết""
  """
  ""Linh Mục Người Mang Chúa Cho Trần Gian"
  ""Bài của GM Giuse Vũ Văn Thiên"
  """
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  ""
  "Thương Nhớ người Chị Đã Được Chúa Đưa Về Nhà Chúa""
  ""Anna Maria Theresa Nguyễn Anh Tuấn, MC CT ASTM - 19 năm trọn"
  ""Được Chúa Gọi Về - ngày 31 tháng Năm 2016 "
  "Chúng ta cầu nguyện cho Linh Hồn Theresa và Cố Lucia Hồng Trần"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 13 Thường Niên C- 26 June 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 13 TN C - Lc 9:51-62
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Trước Đã"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc - GP Phan Thiết""

  """
  ""Xin nghe CT 19 năm trước - sau CT tuần CN12TN""
  "Kỹ Niệm 19 năm Phát Thanh ASTM - CN10TN B 8Jun 1997 - CN10TN C 5 Jun 2016"
  "Để Tưởng Nhớ Người Chị MC Thân Yêu - Anna Maria Theresa Nguyễn Anh Tuấn"
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """Lễ Nhớ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả"
  ""Lm Mát Thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích""
  ""Giáo sư Thần Học Tín Lý - Catholic University of America - Washington D.C."
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Kính Nhớ Thánh Bổn Mạng CT ASTM - ""
  ""Sinh Nhật Thánh Gioan Tiền Hô"
  """"
  ""
  ""
  "Thương Nhớ người Chị Đã Được Chúa Đưa Về Nhà Chúa""
  ""Anna Maria Theresa Nguyễn Anh Tuấn, MC CT ASTM - 19 năm trọn"
  ""Được Chúa Gọi Về - ngày 31 tháng Năm 2016 "
  "Chúng ta cầu nguyện cho Linh Hồn Theresa và Cố Lucia Hồng Trần"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 12 Thường Niên C- 19 June 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 12 TN C - Lc 9:18-24
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Thầy Là Ai"
  ""Phó Tế Vincent Nguyễn Công Trứ - GX Thánh Philip - GP Arlington, VA Hoa Ky""

  ""Sau CT tuần nầy, xin nghe CT 19 năm trước""
  "Kỹ Niệm 19 năm Phát Thanh ASTM - CN10TN B 8Jun 1997 - CN10TN C 5 Jun 2016"
  "Để Tưởng Nhớ Người Chị MC Thân Yêu - Anna Maria Theresa Nguyễn Anh Tuấn"
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """Lễ Nhớ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả"
  ""Cố Lm Gioakim Trần Quý Thiện - Sáng Lập Viên CT ASTM""
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Ý Nghĩa Ngày Lễ "Người Cha - Father's Day""
  ""Tạ Ơn và Cầu Nguyện cho Những Người Cha Còn hay Đã Ra Đi"
  """"
  ""
  ""
  "Thương Nhớ người Chị Đã Được Chúa Đưa Về Nhà Chúa""
  ""Anna Maria Theresa Nguyễn Anh Tuấn, MC CT ASTM - 19 năm trọn"
  ""Được Chúa Gọi Về - ngày 31 tháng Năm 2016 "
  "Chúng ta cầu nguyện cho Linh Hồn Theresa và Cố Lucia Hồng Trần"
  "Lời Cảm Tạ của Gia Đình"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 10 Thường Niên B - 8 June 1997 - Kỷ Niệm Phát Thanh Đầu Tiên - 19 năm- (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 10 TN B - Lc 7:36-8:3
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Đây Là Mẹ Tôi - Đây Là Anh Em Tôi"
  ""Tiến Sĩ Lê Xuân Hy - Giào Sư Đại Học Loyola, Seattle, WA""

  ""
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """Kỷ Niêm Lần Phát Thanh Đầu Tiên CT ASTM- 8 Jun 1997- 5 Jun 2016"
  ""Phỏng Vấn Lm Nguyện Văn Thông, Chủ Tịch Cộng Đồng Giáo sĩ -""
  ""Tu sĩ Miền Trung Đông Hoa Kỳ"
  ""
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  "Thời Gian Nầy Chưa Có Tiết Mục MTMVT"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  ""Ngày 30 tháng 6, 1997 Đức TGM PX Nguyễn Văn Thuận sẽ mừng kỹ niệm 30 năm thụ phong Giám Mục"
  ""ĐTC Gioan Phaolo 2 bổ nhiệm hai tân Giám Mục Nguyễn Văn Nho và Nguyễn Tích Đức"
  ""Mừng Thượng Thọ 70 tuổi Đức Cha Huỳnh văn Nghi"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 11 Thường Niên C- 12 June 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 11 TN C - Lc 7:36-8:3
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Hãy Ăn Năn Hối Cải"
  ""Cố Lm Gioakim Trần Quý Thiện - Sáng Lập Viên CT ASTM""

  ""
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """Niềm Vui của Linh Mục"
  ""Bài của Đức Giám Mục Vũ Văn Thiên""
  """
  "Chúng ta cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ Cố Lucia Hồng Trần"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Thương Nhớ người Bác Đã Ra Đi""
  ""Bác Anna Maria Theresa Nguyễn Anh Tuấn, MC CT ASTM - 19 năm trọn"
  ""Được Chúa Gọi Về - ngày 31 tháng Năm 2016 "
  "Chúng ta cầu nguyện cho Linh Hồn Theresa và Cố Lucia Hồng Trần"
  ""
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 10 Thường Niên C- 05 June 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 10 TN C - Lc 7:11-17
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Xin Bà Đừng Khóc-"
  ""Cố Đ/C Phaolo Nguyễn Thanh Hoan, Nguyên Giám Mục GP Phan Thiết""

  "Sáng Lập Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội Phan Thiết"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """Giảng Thuyết về Mình Và Máu Thánh Chúa"
  ""Lm. Mát Thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích""
  ""Giáo Sư Thần Học Tín Lý - Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ"
  """
  ""Cô Anna Maria Theresa Nguyễn Anh Tuấn, MC CT ASTM - 19 năm trọn"
  ""Được Chúa Gọi Về - ngày 31 tháng Năm 2016 "
  "Chúng ta cầu nguyện cho Linh Hồn Theresa"
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Tháng Sáu kính Thánh Tâm Chúa Giêsu- Thánh Francis Carraciolo""
  ""
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Lễ Mình Máu Cực Thánh Chúa Kitô- 29 May 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Cực Thánh Chúa Kitô C - Lc 9, 11b-17
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Ngài Cầm Bánh Bẻ Ra"
  ""Lm Anton-Phaolo Trần Quốc Anh, dòng Tên""

  "Giáo sư Khoa Thần Học Santa Clara University, CA Hoa kỳ"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """Sáng Kiến Của Tình Yêu"
  ""Bài của Lm. Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết""
  """
  ""Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam"
  ""8g tối, Thứ Sáu, 3 Tháng 6, 2016 - GXCTTDVN Arlington VA, Hoa Kỳ"
  ""Trân trọng kính mời"
  ""
  """
  """Cầu Nguyện cho Linh Hồn Maria Nguyễn Hồng Yến"
  ""Đã Được Rửa Tội và Nhận các Bí Tich Sau Hết--""
  ""Thính giả trung thành- Ân Nhân của CT ASTM""
  """
  ""Xin tiếp tục cầu nguyện cho Cô Nguyễn Anh Tuấn- MC của ASTM"
  ""Được Sớm Hồi Phục Sức Khỏe"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Trái Tim Hoàn Hảo - Tháng sáu- Kính Thánh Tâm Chúa""
  ""
  ""Canh Hồng 31 Nụ- Cố Lm Khuất Duy Linh"
  ""Kính Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng Thánh Ysave"
  ""ngày 31 tháng 5, 2016"
  """
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi- 22 May 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi C - Ga 16, 12-15
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """"
  ""Phó Tế Vincent Nguyễn Công Trứ, GX Thánh Philip, GP Arlington, VA, HK""

  "Toàn Bộ Sự Thật"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Bài Giảng của ĐTC Phanxico "Lau Khô Những Giọt Lệ""
  ""Lễ Chúa Lên Trời""
  """
  """Cầu Nguyện cho Linh Hồn Maria Nguyễn Hồng Yến"
  ""Đã Được Rửa Tội và Nhận các Bí Tich Sau Hết--""
  ""Thính giả trung thành- Ân Nhân của CT ASTM""
  """
  ""Xin tiếp tục cầu nguyện cho Cô Nguyễn Anh Tuấn- MC của ASTM"
  ""Được Sớm Hồi Phục Sức Khỏe"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Thanh phố Knock- Ái Nhĩ Lan - Nơi Đức Mẹ Hiện Ra ""
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  ""Thư Chung Đ/C Phaolo Nguyễn Thái Hợp- Giám Mục GP Vinh"
  "Thảm Họa Ô Nhiểm Miền Trung -"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Lễ Chúa Hiện Xuống - 15 May 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Lễ Chúa Hiện Xuống C - Cv 2, 1-11
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """"
  ""Lm Andre Lương Vĩnh Phú, CX GX Bình An, GP Phan Thiết""

  "Nói Được Các Thứ Tiếng"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Đừng Xao Xuyến ""
  ""Bài của Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên""
  """
  """Cầu Nguyện cho Linh Hồn Maria Nguyễn Hồng Yến"
  ""Đã Được Rửa Tội và Nhận các Bí Tich Sau Hết--""
  ""Thính giả trung thành- Ân Nhân của CT ASTM""
  """
  ""Xin tiếp tục cầu nguyện cho Cô Nguyễn Anh Tuấn- MC của ASTM"
  ""Được Sớm Hồi Phục Sức Khỏe"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "PontMain - Nơi Đức Mẹ Hiện Ra - Pháp Quốc""
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  ""ĐTC bổ nhiệm Đ/C Vincent Nguyễn Văn Long, Giám Mục Giáo Phận "
  "Chánh Tòa Farramata - Úc Đại Lợi"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Lễ Chúa Lên Trời - 08 May 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên C - Lc 24, 46-53
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết""

  ""
  "Lời Kêu Gọi của Cha Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  ""Xin giúp Cha xây dựng Giáo xứ mới, "Nước Trời"""
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Vai Trò Tôn Giáo Trước Hiện Tình Đất Nước""
  ""Đ/C Vincent Nguyễn Văn Long, GM Phụ Tá TGP Melbourne, Úc Châu""
  ""Sinh Hoạt Hội Đồng Liên Tôn VN tại Little Saigon"
  """Nam California, Hoa Kỳ"
  """"
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Ngày Lễ của Mẹ - Thăm viếng Đền Thờ Đức Mẹ Cả- Roma""
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 6 Phục Sinh - 01 May 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm C - Ga 4, 23-29
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Đến và Ở Lại"
  ""Lm Andre Lương Vĩnh Phú, CX GX Bình An, GP Phan Thiết""

  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Giảng Thuyết - Thánh Philipphê""
  ""bộ CD Ngài Đã Gọi Họ 13 Người Thay Đổi Cục Diện Thế Giới""
  ""Lm Tiến Lộc - Gs Trần Duy Nhiên"
  ""Xin Thính Giả cầu nguyện cho cô Theresa Nguyễn Anh Tuấn, MC của ASTM từ 1997 khi CT""
  ""mới thành lập với Cha Gioakim Trần Quý Thiện."
  ""Cô lâm trọng bệnh- Tin cuối cùng cô đã được giải phẩu bình an""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Những Lần Đức Mẹ Khóc"
  "Nhớ 41 năm ly hương - Cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam dấu yêu""
  "Bài của Lm Phero Phạm Hương O.P., CX GX CTTDVN - Arlington, VA"
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 5 Phục Sinh - 24 Apr 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm C - Ga 13, 31-33a.34-35
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Điều Răn Mới"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết""

  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Tông Huấn Amoris Laetitia - Niềm Vui Tình Yêu- Tóm Lược 10 Điểm""
  ""bài của Minh Đức dịch- Trích từ Mạng Lưới HĐGM Việt Nam""
  """
  ""Xin Thính Giả cầu nguyện cho cô Theresa Nguyễn Anh Tuấn, MC của ASTM tu 1997 khi CT""
  ""mới thành lập với Cha Gioakim Trần Quý Thiện."
  ""Cô lâm trọng bệnh- Tin cuối cùng cô đã được giải phẩu bình an""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Thánh Marcô - Lễ kính 25 Apr 2016""
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  ""Bánh Thánh Chảy Máu - Ba Lan"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 4 Phục Sinh - 17 Apr 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm C - Ga 10, 27-30
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Chúng Theo Tôi - Ơn Thiên Triệu"
  ""Phó Tế Vincent Nguyễn Công Trứ - GX Thánh Philip - GP Arlington- VA Hoa Kỳ""

  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Lòng Thương Xót Chúa - Chúa Thánh Thần Thăng Hoa Cuộc Sống"
  ""Lm Mát-Thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích""
  ""Giáo Sư Thần Học về Tín Lý- Catholic University of America""
  """
  ""Chúa Phục Sinh""
  ""ĐGM Vũ Văn Thiên biên soạn"
  """"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Sự Chết Đi và Sống Lại qua Tân Ước""
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 3 Phục Sinh - 10 Apr 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm C - Ga 21, 1-19
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Con Có Yêu Mến Thầy Không?"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, Chánh Xứ, GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết ""

  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Lòng Thương Xót Chúa - Mầu Nhiệm Emmanuel- Chúa Ở Cùng Chúng Ta"
  ""Lm Mát-Thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích""
  ""Giáo Sư Thần Học về Tín Lý- Catholic University of America""
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Ngôn Sứ Ezekiel - Tiên Tri của Cựu Ước""
  """
  ""Cầu nguyện cho Cụ Bà Jane Frances Trần Yến - GXCTTĐVN _ Arlington, VA "
  ""Thân Mẫu của Ân Nhân CT ASTM"
  """
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 2 Phục Sinh - Lòng Thương Xót Chúa 03 Apr 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 2 Phục Sinh năm C - Lòng Thương Xót Chúa- Ga 20, 19-31
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  """Lòng Thương Xót Chúa-"
  ""Lm Mát-Thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích""

  ""Giáo Sư Thần Học về Tín Lý- Catholic University of America""
  ""
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Lòng Chúa Thương Xót với Thánh ĐTC Gioan Phaolo II""
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Ưu Thế của Phụ Nữ"
  "Bài của Lm Giuse Nguyễn Hữu An, Chánh Xứ, GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết "
  """
  ""Cầu nguyện cho Cụ Cố Phaolô Trần Quốc Nam -"
  ""Thân Phụ của Lm Anton-Phaolo Trần Quốc Anh- "
  ""Giáo sư Phân Khoa Thần Học - Santa Clara University- California"
  ""Chúng con ACE CT ASTM và quý thinh giả xin cầu nguyện cho Cụ Cố Phaolo"
  """
  ""Kính nhớ lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ"
  "Qua thị kiến của Chúa Giêsu cho bà Maria Valtorta -""
  "Trích sách "Tin Mừng Như Đã Mạc Khải Cho Tôi" -"
  "Nữ Tu Phạm Thị Hùng phiên dịch từ tiếng Pháp - L'Evangile tel qu'ii m'a été révélé"
  ""
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh - 27 Mar 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh năm C- Lc 24, 1-12
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Ai Sẽ Lăn Tảng Đá Đây"
  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An, Chánh Xứ, GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết "
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Giảng Thuyết - Bài Về "Lòng Thương Xót Chúa-"
  ""Lm Mát-Thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích""

  "Giáo Sư Thần Học về Tín Lý- Catholic University of America"
  """
  ""Vụ Án Chúa Giêsu - Bài của Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên"
  """
  ""Cầu nguyện cho Cụ Phaolô Nguyễn Quang Sanh -"
  ""Thân Phụ của Cô Nguyễn thị Anh Vinh - Cộng Đoàn Đồng Hành - Light Works"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Phêrô Chối Chúa ""
  "qua bức tranh của Rembrandt "
  ""
  "19 Tháng Ba - Cầu Nguyện Cách Riêng với Thánh Cả Giuse - Nhất là trong giờ sau hết"
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Lễ Lá - Sự Thương Khó Chúa Giêsu Kitô Chúa Chúng Ta 20 Mar 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Lễ Lá-C- Lc 19, 28-40
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Chúc Tụng Đức Vua"
  "Lm Anre Lương Vĩnh Phú, Chánh Xứ, GX Bình An, GP Phan Thiết "
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Giảng Thuyết - Bài Về "Lòng Thương Xót Chúa-"
  ""Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn- Sacramento, CA- năm 2014"

  ""Lm Mát-Thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích""
  "Giáo Sư Thần Học về Tín Lý- Catholic University of America"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Lá Thư Tình Thứ Bảy của Chúa Gie6su Trên Thập Giá""
  "Phong Trào Thánh Linh"
  ""
  "19 Tháng Ba - Cầu Nguyện Cách Riêng với Thánh Cả Giuse - Nhất là trong giờ sau hết"
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 5 Mùa Chay 13 Mar 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 5 Mùa Chay C- Gn 8, 1-11
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Đừng Phạm Tội Nữa"
  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An Chánh Xứ, GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết "
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Giảng Thuyết - Bài Về "Lòng Thương Xót Chúa-"
  ""Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn- Sacramento, CA- năm 2014"

  ""Lm Mát-Thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích""
  "Giáo Sư Thần Học về Tín Lý- Catholic University of America"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Thánh cho Mùa Chay - Kết - Thánh Frances thành Roma""
  "Tháng Ba là tháng kính đặc biệt Thánh Cả Giuse"
  "19 Tháng Ba - Cầu Nguyện Cách Riêng với Thánh Cả Giuse - Nhất là trong giờ sau hết"
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 4 Mùa Chay 06 Mar 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 4 Mùa Chay C- Lc 15, 1-3.11-32
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Người Cha Nhân Hậu"
  "Lm Anre Lương Vĩnh Phú Chánh Xứ, GX Bình An, GP Phan Thiết "
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Kiện Toàn - Bài của Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J. (dòng Tên)"
  """
  ""Giảng Thuyết - Bài Về "Lòng Thương Xót Chúa-"
  ""Bài 2:"Tình Yêu Chúa Chan Hòa Mặt Đất "

  ""Lm Mát-Thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích""
  "Giáo Sư Thần Học về Tín Lý- Catholic University of America"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Thánh cho Mùa Chay - Thánh Frances thành Roma""
  ""
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 3 Mùa Chay 28 Feb 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 3 Mùa Chay C- Lc 13, 1-9
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Thật Lòng Sám Hối"
  "Phó Tế Vincent Nguyễn Công Trứ"
  "Giáo Xứ Thánh Philiphê, GP Arlington,VA Hoa kỳ"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Giảng Thuyết - Bài Về "Lòng Thương Xót Chúa-"
  ""Bài 1:" Chúa Là Nguồn Hạnh Phúc Của Con Người"

  ""Lm Mát-Thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích""
  "Giáo Sư Thần Học về Tín Lý- Catholic University of America"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Thánh tiêu biểu cho Mùa Chay - Thánh Cassimir Balan""
  ""
  ""Bài Hát Thánh Casimir mê say:Hàng Ngày, Hàng Ngày Hãy Ca Tụng Me Maria "
  ""Omni Die Dic Mariae- La-tinh"
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  ""ĐTC Phanxico yêu càu hoản xử tử trong Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa"
  ""Bài của Giuse Thẫm Nguyễn - VietCatholic News"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 2 Mùa Chay 21 Feb 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 2 Mùa Chay C- Lc 9, 28b-36
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Vinh Quang của Đức Giêsu"
  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An Chánh Xứ, GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết "
  " "
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """"

  ""Tôi Đi Tìm Tôi"
  "Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên "
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Bài Giảng của ĐTC Phanxico tại ĐềnThánh kính Mẹ Guadalupe, Mexico City, Mexico ""
  "Nghe bài hát của nhóm 12 Nữ Tu "Servias, (Những Người Tôi Tớ)" để chào mừng ĐTC tại Thánh Phố Suarez"
  ""Bài Hát tựa đề : Hãy Phó Thác cho Chúa"
  ""Thành Phố Suarez nầy danh tiếng là thánh phố dữ tợn nhất của Mể Tây Cơ, phía nam của El Paso, Texas"
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  ""ĐTC Phanxico viếng thăm một bệnh viện nhi đồng và nghe một em bị bệnh ung thư"
  ""hát bài Ave Maria của Schubert"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 1 Mùa Chay 14 Feb 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 1 Mùa Chay C- Lc 4, 1-13
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Không Chỉ Nhờ Cơm Bánh"
  "Lm Anre Lương Vĩnh Phú Chánh Xứ, GX Bình An, GP Phan Thiết "
  " "
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  """"

  ""Đời Người Như Đời Hoa"
  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An Chánh Xứ, GX Kim Ngọc GP Phan Thiết "
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Mồng Hai Tết, Thảo Kính Cha Mẹ""
  "Bài của Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J."
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  ""ĐTC Phanxico Dâng Thánh Lễ Tro Cùng Với Các Linh Mục Thừa Sai Lòng Thương Xót"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 5 Thường Niên 07 Feb 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 5 Thường Niên C- Lc 5, 1-11
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Dựa Vào Lời Thầy"
  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An Chánh Xứ, GX Kim Ngọc GP Phan Thiết "
  " "
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Quà Tặng Thời Gian""

  ""GM Giuse Vũ VănThiên"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Thứ Tư Lễ Tro- Tâm Tình Sám hối- Tĩnh thức và Cầu nguyện luôn""
  ""
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  ""ĐTC Phanxico bổ nhiệm 1071 vị Thừa Sai Lòng Thương Xót"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 4 Thường Niên 31 Jan 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 4 Thường Niên C- Lc 4, 21-30
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Không Được Chấp Nhận"
  " "
  " Lm Antôn Phaolô Trần Quốc Anh, S.J., Giáo sư Thần Học, Santa Clara University, CA, HK"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Cú Ngã Ngựa Lịch Sữ - Chuyện Thánh Phaolo trở lại -""

  "Bài của Lm Giuse Nguyễn Hữu An Chánh Xứ, GX Kim Ngọc GP Phan Thiết""
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""
  "Mẹ Maria Dâng Chúa Hài Đồng Trong Đền Thờ""
  "Trích sách Mẹ Maria Hiền Mẫu Chúa Kitô- Bài của Ngưởng Nhân Lưu Ấu Nhi"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 3 Thường Niên 24 Jan 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 3 Thường Niên C- Lc 1,1-4; 4, 14-21
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Năm Hồng Ân Của Chúa"
  " "
  " Cố Đức Cha Phaolo Nguyễn Thanh Hoan, Nguyên Giám Mục GP Phan Thiết"
  "Chúng con xin Đức Cha cầu cho chúng con"
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Chúc Thư của Một Giám Mục""

  "Bài của ĐHY Gotfried Tanil, TGM TGp Malines, Bruxelles, Belgique""
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  "Bài 1- Sự Trở Lại Của Thánh Phaolo, lễ kính 25 Jan"
  "Bài 2 - Chạnh Lòng Thương""
  "Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, dòng Tên"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 2 Thường Niên 17 Jan 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 2 Thường Niên C- Ga 2, 1-12
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Họ Hết Rượu Rồi"
  " "
  " Thầy Phó Tế Vincent Nguyễn Công Trứ, GX Thánh Phi-lip, GP Arlington, VA. HK"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Giáo Hội, nơi mọi người gặp được Lòng Thương Xót Chúa""

  "Bài của Giám Mục Giuse Vũ văn Thiên""
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Dấng Thánh Của Thiên Chúa"
  "Bài của Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, dòng Tên"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  ""Phép lạ của Tình Yêu "
  ""Tình Yêu của một người mẹ nuôi - Bà May Lempke - Leslie Lempke"
  ""Bài của Lm Mark Link, S.J."
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa 10 Jan 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa C- Lc 3,15-16.21-22
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Trời Mở Ra"
  " "
  " Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, Giáo Phận Phan Thiết "
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Những Ánh Sao Trong Đời""

  "Bài của Giám Mục Giuse Vũ văn Thiên""
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Ánh Sáng và Sự Sống"
  "Bài của Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, dòng Tên"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  ""Hillary Clinton: Giết Hại Kitô hữu do ISIS là Diệt Chủng (Genocide)"
  ""Nigeria Khánh Thành tượng Chúa Giê-su cao 9m bằng Cẩm Thạch"
  ""Tổ Chức Phá Thai Planned Parenhood báo cáo"
  ""Tham Dự Buổi Cầu Nguyện và Tuần Hành Phò Sự Sống ngày 21-22 Jan 2016"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Lễ Chúa Hiển Linh 03 Jan 2016 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lễ Chúa Hiển Linh C- Mt 2, 1-12
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Ngôi Sao Dừng Lại"
  " "
  ""Lm Mát thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích, Giáo sư Thần Học Tín Lý"
  "Catholic University of America, Washington D.C. "
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Lễ Trọng Kính Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa 1 Jan 2016""
  "Cố Đức Cha Phao lô Nguyễn Thanh Hoan, Nguyên Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết""
  ""Xin Đức Cha cầu nguyện cho chúng con"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Lễ Kính Nhớ Đến Các Thánh Anh Hài 28 Dec 2015"
  "Bài của Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, dòng Tên"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  ""Thông Điệp Giáng Sinh 2015 của ĐTC Phanxico"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Lễ Thánh Gia Thất 27 Dec 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lễ Thánh Gia Thất C- Lc 2, 41-52
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  "Định Hướng Mục Vụ Gia Đình"
  " Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, Giáo Phận Phan Thiết "
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Ý Nghĩa Đích Thực Của Đại Lễ Giáng Sinh""
  "Cố Lm Gioakim Trần Quý Thiện, Sáng Lập Viên CT ASTM ""
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta "
  "Bài của Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, dòng Tên"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Đại Lễ Giáng Sinh 25 Dec 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Đại Lễ Giáng Sinh C- Lc 2, 1-14
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  ""Lm Mát thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích, Giáo sư Thần Học Tín Lý"
  "Catholic University of America, Washington D.C. "
  ""
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Từ Bà Đức Giêsu Được Sinh Ra - Gia Phả của Chúa Giêsu"
  """Bài của Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, dòng Tên"
  """"
  " ""
  ""CT ASTM Phát Thanh Đặc Biệt Vọng Giáng Sinh 24 tháng 12 2015 trên Đài TNVNHN từ 8g đến 9g tối"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "" "
  ""Giáng Sinh Nơi Hoang Dã - Debbie Mongo"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Thứ 4 Mùa Vọng 20 Dec 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 4 Mùa Vọng C- Lc 1, 39-45
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  ""Phó tê Vincent Nguyễn Công Trứ- St .Philip Catholic Church- GP Arlington, Va Hoa Ky"
  " "
  ""
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Lễ Kính Mẹ Vô Nhiễm Thai - 8-12-2015 Khai Mạc Năm Kính Lòng Thương Xót Chúa - ""
  ""DTC Phanxico Khai Mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót""
  " ""
  """
  "Lời Mời Tham Dự Buổi Cầu Nguyện Phò Sự Sống ngày 19 tháng 12 2015 - Falls Church"
  "900 S. Washington St., Falls Church Va 22046"
  "

  """
  ""CT ASTM Phát Thanh Đăc Biệt Vọng Giáng Sinh 24 tháng 12 2015 trên Đài TNVNHN từ 8g đến 9g tối"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Cuộc Viếng Thăm - CD Dòng Đồng Công"
  "" "
  ""Maria Vội Vã Đi Thăm Chị"
  ""Bài của Lm Piô Ngô Phúc Hậu, Cựu Chánh Xứ GX Cái Rắn Cà Mau VN"
  ""Trích từ sách của Cha " Dấu Chân Của Thầy "
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Vọng 13 Dec 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 3 Mùa Vọng C- Lc 3, 10-18
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  ""Sám Hối"
  " Lm Antôn-Phaolô Trần Quốc Anh, S.J., Giáo sư Phân Khoa Thần Học, Clara University, CA"
  ""
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Lễ Kính Mẹ Vô Nhiễm Thai - 8-12-2015 Khai Mạc Năm Kính Lòng Thương Xót Chúa - ""
  ""Đề Tài: "Linh Mục Thừa Tác Viên Lòng Thương Xót""
  " Suy Niệm của Lm Giuse Nguyễn Hữu An, Chánh xứ Giáo xứ Kim Ngọc, GP Phan Thiết""
  """
  "Lời Mời Tham Dự Buổi Cầu Nguyện Phò Sự Sống ngày 19 tháng 12 2015 - Falls Church"
  "Maple Avenue, Falls Church"
  "

  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""8 Dec 2015 Lễ Trọng và Buộc kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - "
  ""Bài của Lm Antôn Nuyễn Cao Siêu, S.J."
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Thứ 2 Mùa Vọng 6 Dec 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 2 Mùa Vọng C- Lc 3, 1-6
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  ""Có Lời Thiên Chúa Phán"
  " Lm Mát-Thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích Giáo sư Thần Học Tín Lý University of America, Hoa Kỳ"
  ""
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Hãy Đi Theo Tôi - Lễ kính Thánh Anrê - 30-11-15 ""
  "Bài của Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.""
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Bài về Đức Mẹ Lên Trời - Đức Cha Vũ Duy Thống - GM GP Phan Thiết"
  ""
  ""8 Dec 2015 Lễ Trọng và Buộc kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - "
  ""Sống Trong Tâm Tình Tạ Ơn dọn lòng Sống Thánh Trong Mùa Vọng"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Thứ 1 Mùa Vọng 29 November 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 1 Mùa Vọng C- Lc 21, 25-28.34-36
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  ""Đứng Thẳng và Ngẩng Đầu Lên"
  " Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, Giáo Phận Phan Thiết "
  ""
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Lễ Kính- Anh Em Làm Chứng Cho Thầy - Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - 24 -11-2015""
  "Bài của Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.""
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Kính Nhớ Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thánh"
  "Bài củaMạng Lưới dòng Đồng Công"
  """
  ""Sống Trong Tâm Tình Tạ Ơn dọn lòng Sống Thánh Trong Mùa Vọng"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ-B 22 November 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ-B Gn 18, 33b-37
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  ""Quan Nói Đúng , Tôi Là Vua"
  "Cố Lm Gioakim Trần Quý Thiện, Sáng Lập CT ASTM"
  ""
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Lễ Kính- Dâng Hiến Hai Đền Thờ Thánh Phêro và Phaolô""
  "Bài của Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long""
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Trong tháng 11 - Sõi Đá Cũng Cần Có Nhau-"
  "Bài của Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  ""Vatican cũng là mục tiêu cho bọn khủng bố"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 33 Thường Niên-B 15 November 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 33 TN-B Mc 13, 24-32
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  ""Người Sẽ Quy Tụ Những Người Được Tuyển Chọn Từ Khắp Bốn Phương Trời"
  "Phó Tế Vincent Nguyễn Công Trứ, GX St. Philip, GP Arlington VA Hoa kỳ"
  ""
  ""
  ""
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Lễ Các Linh Hồn""
  "Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.""
  """
  ""Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Tiến Trình Phong Thánh của ĐHY Phanxicô Nguyễn văn Thuận"
  ""Kỹ Niệm Lễ Giổ 13 năm của ĐHY - 16-9-2002- Tháng 9-2015"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam- Giáo Hội tại quê nhà kính nhớ vào CN 33 TN"
  "Suy Niệm: Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  """
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 32 Thường Niên-B 08 November 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Chúa Nhật 32 TN-B Mc 12, 38-44
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  ""Bà Góa Nghèo Nầy Đã Bỏ Nhiều Hơn Hết"
  "Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.""
  ""
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Lễ Các Linh Hồn""
  "Cố Lm Gioakim Trần Quý Thiện, Sáng Lập Viên CT ASTM"
  ""Xin Cha cầu nguyện cho chúng con"
  """
  ""Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Tiến Trình Phong Thánh của ĐHY Phanxicô Nguyễn văn Thuận"
  ""Kỹ Niệm Lễ Giổ 13 năm của ĐHY - 16-9-2002- Tháng 9-2015"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Tháng 11, Tháng Các Đẳng - Đời Người - Chiếc Lá"
  "Bài của Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  ""Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời - Xin Đức Mẹ cầu bàu luôn"
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Các Thánh Nam Nữ-B 01 November 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Lễ Các Thánh -B Mt 5, 1-12a
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  ""Tám Mối Phúc Thật"
  "Lm. Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết""
  ""
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Lễ Các Linh Hồn""
  "Lm Anrê Lương Vĩnh Phú, CX GX Bình An, GP Phan Thiết"
  """
  ""Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Tiến Trình Phong Thánh của ĐHY Phanxicô Nguyễn văn Thuận"
  ""Kỹ Niệm Lễ Giổ 13 năm của ĐHY - 16-9-2002- Tháng 9-2015"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Tháng 11, Tháng Các Đẵng - Chúng ta nhớ đến các linh hồn được Chúa gọi về"
  ""
  """
 • Tin Tức
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 30 Thường Niên-B 25 October 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN30TN -B Mc 10, 46-52
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""
  ""Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy"
  "Lm. Mát-thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích, Giáo su Thần Học về Tín Lý, Catholic University of America""
  ""
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Chủ Sẽ Phục Vụ""
  "Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, dòng Tên"
  """
  ""Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Tiến Trình Phong Thánh của ĐHY Phanxicô Nguyễn văn Thuận"
  ""Kỹ Niệm Lễ Giổ 13 năm của ĐHY - 16-9-2002- Tháng 9-2015"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Bắt Đầu Loạt Bài Về Thánh Gioan Lasan"
  ""
  """
 • Tin Tức
  """
  """
  ""Thống kê về hàng Giáo Sĩ Công giáo"
  ""Thống Kê về Giáo Dân Công giáo"
  ""Người Palestine đốt phá mộ của Ông Giuse, con Ông Gia-cóp"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 29 Thường Niên-B 18 October 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN29TN - Mc 10, 35-45
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Con Người đến để ban mạng sống mình mà cứu chuộc cả nhân loại"
  "Phó tế Vincentê Nguyễn Công Trứ, GX St, Philip, Gp Arlington, VA Hoa Kỳ""
  ""
  ""CN29TN B cũng là Khánh Nhật Truyền Giáo- "Bài Giảng: Trồng cây Đức Tin""
  "Lm Phêrô Nguyễn Ngọc Linh- Px Gx John Newmann - TGP Houston-Galveston - Texas"
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Trong tháng Đức Mẹ Mân Côi- Xin nghe bài : Phúc Thay Lòng Dạ"
  ""Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J."
  """
  ""Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Tiến Trình Phong Thánh của ĐHY Phanxicô Nguyễn văn Thuận"
  ""Kỹ Niệm Lễ Giổ 13 năm của ĐHY - 16-9-2002- Tháng 9-2015"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Chuyện về hai thánh Tông Đồ Giacôbê và Gioan"
  ""
  """
 • Tin Tức
  """
  ""Bạo lực leo thanh rất nhanh tại Thánh Địa"
  ""Thống đốc California Jerry Brown, ký đạo luật bắt buộc các cơ quan phò sự sống"
  ""phải giới thiệu các dịch vụ ngừa thai, phá thai"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 28 Thường Niên-B 11 October 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN28TN - Mc 10, 17-30
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Ngươi Hãy Đi Bán Tất Cả Gia Tài Rồi Hãy Theo Ta"
  "Lm Antôn-Phaolô Trần Quốc Anh, S.J.""
  ""Giáo sư Thần Học, Santa Clara University, CA. Hoa Kỳ"
  ""
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Kính Nhớ Lễ Đức Mẹ Mân Côi 07 Oct 2015"
  ""Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J."
  """
  ""Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Tiến Trình Phong Thánh của ĐHY Phanxicô Nguyễn văn Thuận"
  ""Kỹ Niệm Lễ Giổ 13 năm của ĐHY - 16-9-2002- Tháng 9-2015"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Chuyện Kể Của Mẹ Têrêsa Calcutta"
  "Sự Cho Đi"
  """
 • Tin Tức
  """
  ""Phong Chức Thánh Cho Hai Vị Song Thân của Thánh Nữ Têrêsa GSHĐ"
  """
  ""ĐTC Francis bổ nhiệm Giám Mục GP Vĩnh Long và Kontum"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 27 Thường Niên-B 04 October 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN27TN - Mc 10, 2-16
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Sự Gì Thiên Chúa Đã Kết Hợp, Con Người Không Được Phân Ly"
  "Lm Antôn-Phaolô Trần Quốc Anh, S.J.""
  ""Giáo sư Thần Học, Santa Clara University, CA. Hoa Kỳ"
  ""
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Hởi Thánh Nhỏ, Người Lớn Lắm"
  ""Kính Nhớ Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu 1 Oct 2015"
  ""Lm Antôn Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  """
  ""Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Tiến Trình Phong Thánh của ĐHY Phanxicô Nguyễn văn Thuận"
  ""Kỹ Niệm Lễ Giổ 13 năm của ĐHY - 16-9-2002- Tháng 9-2015"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Tháng Mân Côi- Lần Chuổi Mân Côi-"
  "Trích Từ Trong Đời Sống Hắng Ngày -"
  ""Paula Roussel - Trần Tỉnh Nguyện Phóng Tác"
 • Tin Tức
  """
  ""ĐTC Francis Đi Thăm Nhà Tù ở Philadelphia"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 26 Thường Niên-B 27 Sept 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN26TN - Mc 9, 37-42, 44, 46-47
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Ai Chẵng Chống Đối Con, Là Ủng Hộ Các Con"
  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết""
  """
  ""
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Kính Nhớ Lễ Thánh Matthêu, Tông Đồ, Thánh sữ"
  ""Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J."
  """
  ""Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Tiến Trình Phong Thánh của ĐHY Phanxicô Nguyễn văn Thuận"
  ""Kỹ Niệm Lễ Giổ 13 năm của DHY - Tháng 16-9-2002- Tháng 9-2015"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  "Kính Nhớ Các Thiên Thần Hộ Thủ"
  ""
  """
 • Tin Tức
  """
  ""ĐTC Francis Đọc Diễn Văn Tại Nhà Trắng (White House) 24 Sep 15, khi thăm viếng Hoa Kỳ"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 25 Thường Niên-B 20 Sept 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN25TN - Mc 9, 30-37
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Con Người Sẽ Bị Nộp- Ai Muốn Làm Người Lớn Nhất Hãy Tự Làm Người Chót Nhất"
  "Phó Tế Vincent Nguyễn Công Trứ, GX Thánh Philip, GP Arlington, Va Hoa Kỳ""
  ""
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Kính Nhớ Lễ Đức Mẹ Sầu Bi - Ngày 15 tháng 9 "
  ""Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J."
  ""Chúng ta cầu nguyện cho Tiến Trình Phong Thánh của ĐHY Phanxicô Nguyễn văn Thuận"
  ""Kỹ Niệm Lễ Giổ 13 năm của DHY - Tháng 9 2002- Tháng 9 2015"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""ĐTC Francis sẽ phong thánh cho Chân phước Junipero Serra"
  "Khi Ngài qua thăm viếng Hoa Kỳ"
  """
 • Tin Tức
  """
  ""Những Gì Chờ Đợi ĐTC Francis khi Ngài thăm viếng Nhà Trắng với TT Hoa Kỳ Obama"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 24 Thường Niên-B 13 Sept 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN24TN, Mc, 8, 27-35
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Thầy Là Đấng Kitô. Con Người Sẽ Phải Chịu Khổ Nhiều"
  "Lm Giuse Nguyễn Hũu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết""
  ""
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Bài giảng lễ Suy Tôn Thánh Giá- lễ kính 14 tháng 9"
  ""Lm Mát-thêu Nguyễn Khắc Hy. S.S. (dòng Xuân Bích)- Giáo sư Thần Học - "
  ""Catholic University of America- Washington DC"
  ""Cho dòng Nữ Tu Mến Thánh Giá Dalat tại Virginia"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi- ngày 15 tháng 9"
  ""Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ- Thương Khó Thứ Sáu- Hạ Xác Chúa Giêsu Từ Trên Thánh Giá"
  "Trích Sách "Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu và Thương Khó Đức Mẹ"
  ""của Chân Phước Anna Katerina Emmerich, nữ tu Đức Quốc"
 • Tin Tức
  ""Hành Trình Tìm Chúa qua phương pháp Giáo Dục Trẻ Em Montessori"
  ""Kinh Nghiệm Đến Với Các Nữ Tu Dòng St Paul de Chartres- Đà Nẳng"
  ""Tác Giả: MarieRose Hoàng Thục Trinh, Giáo Viên, Montessori School - Reston, Virginia"
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 23 Thường Niên-B 06 Sept 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN23TN, Mc, 7, 31-37
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Người Làm Cho Kẻ Điếc Nghe Được Và Kẻ Câm Nói Được"
  "Lm Antôn Phaolô Trần Quốc Anh, S.J.""
  "Giáo sư Thần Học, khoa Thần Học - Santa Clara University, California "
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Lễ Nhớ - Sinh Nhật Đức Mẹ- 8 Sept 2015"
  ""Trích từ :Thần Đô Huyền Nhiệm Thiên Chúa - Cuộc Đời Mẹ Maria"
  ""Chân Phước Nữ Tu Mẹ Maria của Chúa Giêsu Thành Agreda (1602-1665)"
  ""Venerable Mother Mary of Jesus of Agreda- Spain"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Thánh Nữ Helena-"
  ""Câu Chuyện Trong Nghĩa Trang"
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 22 Thường Niên-B 30 Aug 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN22TN, Mc, 7, 1-8a, 14-15, 21-23
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Các Ngươi Gác Bỏ Các Giới Răn Thiên Chúa Qua Một Bên"
  "Để Nắm Giữ Các Tạp Tục Phàm Nhân""
  "Lm. Giuse Nguyễn Hũu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Lễ Nhớ - Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết - 29-8-2015"
  ""Bài của Lm. Giuse Đinh Tất Quý - TGP Sàigòn"
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""Cái Tâm- CN22B"
  ""Bài của Lm. Giuse Nguyễn Hũu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 21 Thường Niên-B 23 Aug 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN21TN, Gn 6, 61-70
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mói có những lời ban sự sống"
  "Phó tế Vincent Nguyễn Công Trứ, Gx St. Philip, GP Arlington, VA Hoa kỳ "
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Vầng Trăng Sáng-Kính Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - 15 tháng 8"
  ""Bài của Lm. Giuse Nguyễn Hũu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  """
  ""Bài Giảng lễ Công Lý và Hòa Binh -Hà Nội 26-7- 2015"
  ""Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế - GX Thái Hà- Hà Nội"
  ""Lm Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 20 Thường Niên- 16 Aug 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN20TN, Gn 6, 51-59
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Thịt Ta Là Của Ăn,Và Máu Ta Thật Là Của Uống"
  "Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết "
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Kính Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Mẹ Diễm Phúc - 15 tháng 8"
  ""Bài của Lm. Giuse Nguyễn Hũu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Tâm Tình của ĐHY PX Nguyễn Văn Thuận - Mẹ Của Con"
  """
  ""Chúc Mừng Bổn mạng Quí Nữ Thính Giả Chọn lễ nầy Bổn Mạng"
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 19 Thường Niên- 09 Aug 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN19TN, Gn 6, 41-52
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Ta Là Bánh Hằng Sống, Bởi Trời Mà Xuống "
  "Bài của cố Lm Gioakim Trần Quý Thiện, Sáng Lập Viên CT ASTM"
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Thánh Vianney và Tòa Giãi Tội"
  ""Bài của Lm. Giuse Nguyễn Hũu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Thánh Đa Minh, Đấng Sáng Lập dòng Thuyết Giảng, Order of Preachers (O.P)"
  """
  ""Chúc Mừng Bổn mạng quý Thính Giả có quan thầy bổn mạng Thánh Đa Minh"
  ""lễ kính 8 August"
  ""Chúc Mừng Bổn mạng quý Thính Giả có quan thầy bổn mạng Thánh Maximilian Kolbe"
  ""Lm Tử Đạo, Ba Lan, lễ kính 14 August"
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 18 Thường Niên- 02 Aug 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN18TN, Gn 6, 24-35
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Ai Đến Với Ta Sẽ Không Hề Đói, Ai Tin Vào Ta Sẽ Không Hề Khát Bao Giờ"
  "Bài của Lm Antôn-Phaolô Trần Quốc Anh, Giáo sư Khoa Thần Học"
  "Santa Clara University, California, Hoa Kỳ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Kính Nhớ Lễ Chúa Hiển Dung, hay Chúa Tỏ Mình Ra Sáng Láng, lễ Trọng ngày 6 Aug 2015"
  ""Suy Niệm: Lm Phaolô Lê Quốc Tuấn S.J."
  """
  ""Chuỗi Hạt Mân Côi với Thánh Y-Nhã, Sáng Lập dòng Tên- lễ kính 31 July 2015"
  """
  ""Mừng Kỷ Niệm 30 năm Thụ Phong Linh mục"
  ""Cha Chánh Xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, GP Arlington, VA Hoa Kỳ"
  ""Lm Phêrô Phạm Hương, O.P. (dòng Đa Minh)"
  ""Chúng Ta Cầu Nguyện Xin Ơn Bền Đổ Cho Cha"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Kính Thánh Alphongsô de Liguori- Đấng Sáng Lập dòng Chúa Cứu Thế "
  """
  ""Chúc Mừng Bổn mạng quý Thính Giả có quan thầy bổn mạng Thánh Inhaxiô - thánh Alphonsô"
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 17 Thường Niên- 26 July 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN17TN, Gn 6, 1-15
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Người phân phát cho những kẻ ngồi ăn, ai muốn ăn bao nhiêu tùy thích"
  "Lm Nguyễn Hữu An- CX GX Kim Ngọc- GP Phan Thiết"
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Mấy Cái Bánh Nhỏ"
  ""Con biết con cần Chúa, trích từ sách Lm Nguyễn Tầm Thường, S.J."
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Xin nghe bài giảng thuyết " Ngài Đã Gọi Họ, 13 Người Đã Thay Đổi Thế Giới- Thánh Giacôbê"
  ""Lm Tiến Lộc và Giáo Sư Tràn Duy Nhiên"
  ""Chúc Mừng Bổn mạng quý Thính Giả có quan thầy bổn mạng Thánh Giacôbê- Tông Đồ"
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 16 Thường Niên- 19 July 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN16TN, Mc 6, 30-34
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Các Con Hãy Lui Vào Nơi Vắng Vẻ Mà Nghỉ Ngơi Một Chút"
  ""PT Nguyễn Công Trứ, GX St. Philip, GP Arlington, VA Hoa Kỳ"
  """
  "Một Cõi Riêng Tư- Lm Nguyễn Hữu An- CX GX Kim Ngọc- GP Phan Thiết"
  """
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Lạy Mẹ Maria, Con Muốn Đi Cùng Mẹ Mà Đến Với Chúa Giêsu"
  """
  ""Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn Được Chúa Gọi Về:"
  ""Lh Maria Trần Thị Thảo, em của Cha ĐaMinh Trần Duy Nhất- Cựu Chánh Xứ, GXCTTDVN, VA"
  ""Lm Gioakim Trần Quý Thiện, SLV CT ASTM"
  ""Cụ Giáp Ngọc Phúc, Cụ Micae Nguyễn Ánh, Cụ Gioan Maria Trương Đình Trường"
  ""là những vị đã dấn thân phục vụ gây dựng CT ASTM"
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Xin nghe bài giảng thuyết " Ngài Đã Gọi Họ, 13 Người Đã Thay Đổi Thế Giới- Thánh Tôma"
  ""Lm Tiến Lộc và Giáo Sư Tràn Duy Nhiên"
  ""Chúc Mừng Bổn mạng quý Thính Giả có quan thầy bổn mạng Thánh Tôma"
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 15 Thường Niên- 12 July 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN15TN, Mc 6, 7-13
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Người Bắt Đầu Sai Các Ông Đi"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  """
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Thánh Tâm Chúa Muôn Đời Yêu Thương"
  """
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Tưởng Nhớ Cha Đaminh Trần Duy Nhất, Chánh Xứ GXCTTĐVN Arlington VA Hoa Kỳ"
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  ""Đức Mẹ, Mô Hình Tuyệt Hảo Cho Các Gia Đình"
  ""Bài Giảng của ĐTC Phanxicô tại Ecuador"
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 14 Thường Niên- 05 July 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN14TN, Mc 6, 1-6
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Không Một Tiên Tri Nào Mà Không Bị Khinh Bỉ Ở Quê Hương"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  """
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Ngày 29 Tháng Sáu, GH mừng kính lễ hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô"
  ""Xin nghe bài giảng thuyết " Ngài Đã Gọi Họ, 13 Người Đã Thay Đổi Thế Giới- Thánh Phaolô"
  ""Lm Tiến Lộc và Giáo Sư Tràn Duy Nhiên"
  ""Chúc Mừng Bổn mạng quý Thính Giả có quan thầy bổn mạng Thánh Phêrô và Phaolô"
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  """
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 13 Thường Niên- 28 June 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN13TN, Mc 5, 21-42
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Hỡi Em Bé, Ta Bảo Em Hãy Chỗi Dậy"
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết"
  """
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Ngày 29 Tháng Sáu, GH mừng kính lễ hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô"
  ""Xin nghe bài giảng thuyết " Ngài Đã Gọi Họ, 13 Người Đã Thay Đổi Thế Giới- Thánh Phêrô"
  ""Lm Tiến Lộc và Giáo Sư Tràn Duy Nhiên"
  ""Chúc Mừng Bổn mạng quý Thính Giả có quan thầy bổn mạng Thánh Phêrô và Phaolô"
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  """
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 12 Thường Niên- 21 June 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN12TN, Mc 4, 35-40
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Người Là Ai Mà Cả Gió Lẫn Biển Cũng Đều Vâng Lệnh Người"
  ""PT Nguyễn Công Trứ, GX St. Philip, GP Arlington, VA Hoa Kỳ"
  """
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Tháng Sáu, kínhThánh Tâm Chúa Giêsu- Yêu và biết mình được yêu"
  ""Bài của Đức Cha Vũ Văn Thiên"
  """
  ""Ngày 24 tháng sáu, Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giã- Bổn mạng của CT ASTM"
  ""Bài Giảng của Lm Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích, Giáo sư Thần Học Tín Lý"
  ""Catholic University of America, Washington D.C."
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Bàn Tay của Cha"
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật 11 Thường Niên- 14 June 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, CN11TN, Mt 4, 28-34
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Người Kia Đã Gieo Hạt Xuống Đất..."
  ""Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX GX Kim Ngọc Giáo phận Phan Thiết"
  """
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - Lễ Trọng-ngày 12 tháng Sáu 2015"
  ""Bài giảng của Đức Cha Nguyễn Khảm- Giám Mục GP Mỹ Tho - Miền Nam Việt Nam"
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Phong Chân Phước Đức Giám Mục Oscar Romero, xứ El Salvador"
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  """
  """
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Cực Thánh Chúa Giêsu- 07 June 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, Lễ Mình và Máu Cực Thánh Chúa Giêsu-B, Mc 14, 12-16. 22-26
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Này là Mình Ta, Này là Máu Ta"
  ""Lm Mát-thêu Nguyễn Khắc Hy, dòng Xuân Bích, Giáo sư Thần Học Tín Lý"
  ""Đại Chũng Viện Assumption, San Antonio, Texas"
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""Mình Máu Thánh Chúa - Lm Giuse Nguyễn Hữu An, CX, GX Kim Ngọc OPhan Thiết"
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  """
  ""Chúng ta bước vào tháng sáu, Tháng Kính Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu"
  ""Câu Chuyện Trái Tim Hoàn Hão"
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  ""Mời Quý vị theo dõi phóng sự kỹ niệm 18 năm hoạt động CT ASTM do đài SBTN thực hiện"
  ""https://www.youtube.com/watch?v=TaC4V6R-1NI"
  """
  """
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi- 31 May 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi- B, Mt 28, 16-20
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Làm Phép Rửa Cho Họ, Nhân Danh Cha, Và Con, Và Thánh Thần"
  ""Phó tế Vincent Nguyễn Công Trứ, Giáo Xứ St. Philip, GP Arlington, VA Hoa Kỳ"
  """
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  """
  ""Chúng ta bước vào tháng sáu, Tháng Kính Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu"
  ""12 Điều Chúa Hứa"
  """
  """
  ""
 • Mỗi Tuần Một Vị Thánh
  ""31 tháng năm, lễ kính Đức Mẹ Đi Viếng Thánh Elisabết"
  """
  """
  """
  """
 • Tin Tức
  ""Mời Quý vị theo dõi phóng sự kỹ niệm 18 năm hoạt động CT ASTM do đài SBTN thực hiện"
  ""https://www.youtube.com/watch?v=TaC4V6R-1NI"
  """
  ""Hy vọng Mẹ Teresa Calcutta sẽ được phong thánh "
 • Kết Thúc Chương Trình
 • ""***Xin quý vị Nhắn Tin Email cho chúng tôi qua www.astm1997@gmail.com***"
  ""***Chúng tôi sẽ hồi âm - Xin Chúa ban bình an - Cầu nguyện cho nhau- Thương mến***"
  """

  Chúa Nhật Lễ Chúa Hiện Xuống- 24 May 2015 (Nút Play đầu cho MP3-56k, nút Play kế cho Real Player 56k) playbutton.gif (2763 bytes) playbutton.gif (2763 bytes) Download 56K-mp3- Right mouse click and Save link as... Download 56K-rm- Right mouse click and Save link as...     

  Mở Đầu Chương Trình Tin Mừng
  Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống- B, Gn 20, 19-23
 • Suy Niệm Tin Mừng
  ""Như Cha Đã Sai Thầy, .... Các Con Hãy Nhận Lấy Thánh Thần"
  ""Lm. Giuse Nguyễn Hữu An, CX, GX Kim Ngọc, GP Phan Thiết, Việt Nam"
  """
  ""
 • Đời Sống và Đức Tin
  ""20 Điều Chúa Không Thể"
  """
  ""Đức Mẹ- ĐHY PX NguyễnVăn Thuận- Tĩnh Tâm Giáo Đoàn Roma"
  """
  ""15 Điều Đức Mẹ Hứa Cho Những Ai Lần C